OPVK


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Systematická příprava budoucích pracovníků vědy a výzkumu v oblasti

Projekt

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Aktivity 01 a 02 vytvářejí předpoklady pro orientaci realizačního týmu na vzdělávání dalších podskupin cílové skupiny -
tedy osob, které samy nejsou součástí realizačního týmu. Jedná se především o 1) přípravu a realizaci specializovaných. blokových
kursů (Genomika, Proteomika) v návaznosti na povinnou výuku v rámci stávajících kursů (Základy genomiky,
Základy proteomiky).
2) Realizaci štafetového způsobu vzdělávání, kdy již diplomanti Mgr. oborů pomáhají jako instruktoři svým
mladším kolegům z bakalářského stupně studia, studenti DSP se budou podílet na výuce jako instruktoři a lektoři.
To umožní zavést podstatnou inovaci - systematické zacvičování studentů do laboratorní praxe již od 2. a 3. roč. bakal.
stupně studia (dosud tomu tak není). Odborným a akademickým pracovníkům umožní tato provázanost širší
zapojení do vědecko-pedagogických aktivit pracoviště a ve svém důsledku větší konkurenceschopnost pracoviště
v mezinárodním měřítku a s tím související vyšší úspěšnost v získávání dotací na výzkumnou činnost z národních i
mezinárodních zdrojů.
Studenty motivuje přímé zapojení do řešení výzkumných projektů ke snaze o kvalitní teoretickou přípravu a
zodpovědné práci v laboratoři, protože na výsledku jsou bezprostředně zainteresováni. Motivace cílové skupiny je
tedy zajištěna jejím přirozeným zájmem o získání kvalifikace a specializace, po níž je v současné době vysoká
poptávka na trhu práce nejen v regionu, ale i v rámci celé EU. Aktivita bude realizována během měsíců, v nichž
probíhá výuka v podzimním a jarním semestru (viz harmonogram projektu). Na její realizaci se budou podílet
všichni členové realizačního týmu.

Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této aktivity jsou 1) studenti Bc. stupně studia, zacvičení v předstihu (2. a 3. roč.) do lab. praxe a
zapojení do řešení výzk. projektů (18 vybraných studentů aspirujících na práci ve VaV) 2) studijní materiály a
studenti/absolventi kursu Genomiky a kursu Proteomiky (30+30). Z nejúspěšnějších absolventů této aktivity
budou vybíráni noví členové výzkumných skupin, tvořících realizační tým. Kritériem přitom bude úspěšnost absolvování
specializovaných kursů, kvalita závěrečné práce, tvůrčí, praktické a prezentační schopnosti. To by měl být rovněž
jeden z motivačních faktorů cílové skupiny.

Domovská stránka | Úvod | Projekt | Plánované akce | Kurzy | Lidé | Fotogalerie | Ke stažení | Ročenka | Napište nám | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku