OPVK


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Projekt

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Základem k dlouhodobé udržitelnosti vzděl. programu a příslušných výzkumných týmů je dostatečný počet
perspektivních budoucích prac. VaV z řad SŠ mládeže. Rozhodnutí pro studium přírodních věd v dnešní době,
kdy je mládež konfrontována na jedné straně s převratnými výsledky přírodních věd (v biol. oborech např.
terapeutické využití kmenových buněk, nová cytostatika nebo antiviretika, znalost kompl. genomů několika desítek
eukaryotických a tisíců prokaryot. organismů), na straně druhé s faktem, že v jiných oborech činnosti (ekonomie,
právo, management) je možné dosáhnout v poměrně krátké době podstatně lepšího finančního ohodnocení, často
končí ve prospěch lepšího hmotného zabezpečení. Je třeba zaujmout středoškolskou mládež nejen významem
objevů samotných, ale i krásou samotného procesu objevování, a to nejlépe na konkrétních příkladech českých
vědců, a také umožnit zájemcům o práci ve VaV z řad SŠ stude v dobře vybavené výzk. laboratoři při řešení
dobře definovaného a uchopitelného tématu. Jak takové vhodné zájemce oslovit a vybrat? Je třeba nabídnout
vedení SŠ exkurze a popularizační přednášky pro zájemce o práci ve VaV (mimo jejich výuku). V jejich rámci a paralelně
i v propagačních materiálech a na webových stránkách vyhlásit soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru.
Studenti by měli možnost ji vypracovat přímo na pracovišti navrhovatele nebo na některé jiné VaV instituci v
regionu (většina VŠ a ústavů AVČR tuto činnost studentům umožňuje), buď jako jednotlivci nebo malé skupinky.
Soutěž bude končit veřejnými oponenturami těchto prací. Nejlepší budou zvýhodněni v přijímacím řízení (návrh
děkanovi fakulty na prominutí přij. řízení) a pozváni na Výroč. konferenci (KA06). Vytvoří se tak vazba mezi
pracovišti VaV, studenty SŠ a jejich školami.

Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této aktivity bude cca 60 SŠ proškolených zájemců o práci ve VaV, a přibližně 8-10 studentů, kteří
budou mít možnost vyzkoušet si řešení menších studentských projektů přímo na pracovišti. Z toho by mělo
vyplynout zvýšení zájmu SŠ o studium přírodovědných oborů, konkrétně genomiky a proteomiky. Pro prac. cíl.
skupiny, kteří jsou členy real. týmu, bude tato aktivita představovat nezbytné praktické vzdělávání v popularizaci a
komunikaci. Kvantitativním ukazatelem bude převis zájmu o studium biologických oborů nad kapacitními
možnostmi, a tím možnost výběru pouze kvalitních uchazečů. To zajistí udržitelnost vzdělávacích aktivit v průběhu
řešení projektu i po jeho skončení, a zejména perspektivní zlepšení kvalifikační struktury pracovníků VaV v tomto
oboru, a zajištění provozu výzkumné infrastruktury v regionu (stávající i budované).

Domovská stránka | Úvod | Projekt | Plánované akce | Kurzy | Lidé | Fotogalerie | Ke stažení | Ročenka | Napište nám | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku