OPVK


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Projekt

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Experimentální a prediktivní možnosti vyplývající z aplikace genomických a proteomických přístupů ve výzkumu a
vývoji si vynucují modernizaci přístrojové a výpočetní infrastruktury, stejně jako soustavné další vzdělávání
pracovníků VŠ, ústavů AVČR a dalších institucí VaV. Tito pracovníci patří proto rovněž do cílové skupiny projektu.
V rámci řešení projektu budou pro tyto pracovníky organizovány intenzivní teoreticko-praktické kursy (série
Přednášek + řešení praktických úloh, 1x v r. 2010, 2xročně v dalších letech, mimo období semestrální výuky).
Předpokládaný počet frekventantů jednoho běhu kursu je 12-15.

Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této aktivity projektu bude alespoň 40 proškolených pracovníků VaV, kteří získají certifikát o zaškolení
do souboru základních genomických a/nebo proteomických technik a zlepší si tak kvalifikační předpoklady pro
rozvíjení své profesní kariéry. Současně lze předpokládat získání nových spoluprací a propojení institucí VaV
(uvnitř VŠ, mezi VŠ, s ústavy AVČR, s resortními ústavy a biomedicínskými laboratořemi v regionu a v rámci ČR).

Domovská stránka | Úvod | Projekt | Plánované akce | Kurzy | Lidé | Fotogalerie | Ke stažení | Ročenka | Napište nám | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku