Co je PASSEB?

Hlavním cílem projektu “Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii” je vytvoření funkční sítě spolupracujících institucí a týmů ve čtyřech základních oblastech experimentální biologie – v mikrobiologii, biologii rostlin, biologii živočichů a biologii člověka. Spolupráce by se měla týkat zejména posílení možností kontaktů studentů programu Experimentální biologie na PřF MU s jejich budoucími školiteli a zaměstnavateli, a dále možností vzájemné kooperace různých pracovišť při výzkumných projektech.

Více o projektu

Copyright © 2013–2019, Ústav experimentální biologie