4. HMYZ PODÍLEJÍCÍ SE NA TRANSPORTU PYLU KVETOUCÍCH ROSTLIN

Iva Valentová

 

 

      VČELY

        Nejdůležitějšími opylovači kvetoucích rostlin jsou včely. Vedle včely medonosné patří do společné čeledi včelovitých (Apidae) ještě rody bezžihadlových včel, samotářských včel a čmeláků. Rod včela se skládá ze čtyř druhů. Jsou to včela zlatá (Apis dorsata F.), včela květná (Apis florea F.), včela indická (Apis indica=Apis cerana F.) a včela medonosná ( Apis mellifera=Apis mellifica L.).

        Bezžihadlové včely. Tyto včely patří do dvou rodů s názvem Melipona a Trigona. Vyskytují se pouze v tropech a jsou původními včelami tropických oblastí Jižní Ameriky. Jsou malé, dosahují asi poloviční velikosti včely medonosné, přičemž zadeček je v porovnání s hlavou a hrudí menší. Mají nedokonale vyvinutý žihadlový aparát; místo bodáním se však dovedou účinně bránit kousáním. Ke stavbě používají směs vosku a hlíny. Plásty stavějí vodorovně a plodovými buňkami jen na horní straně. Pyl a med ukládají do pohárkovitých útvarů po obou stranách plodového plástu. Kolonie jsou v podmínkách tropů trvalé, ale nepřesahují počtem několik stovek jedinců.

        Včely samotářky. Samotářské včely tvoří druhově nejbohatší skupinu včel. U nás žije více než 600 druhů, a poněvadž jde vesměs o hmyz teplomilný, přibývá jak druhové, tak i absolutní početnosti samotářek směrem k východu. Nejvíce jich najdeme na jižním Slovensku; v Čechách jsou méně hojné. Nemají dělnice, nýbrž jen dokonalé pohlavní formy – samičky a samečky. Rozeznáváme dvě velké podskupiny, a to včely nohosběrné a břichosběrné. Druhy první skupiny mají ústrojí pro sběr pylu umístěný na nohou, kdežto včely druhé skupiny přenášejí pyl na spodní straně zadečku. Velmi pestré jsou rovněž způsoby hnízdění samotářek. Mnohé druhy budují rozmanitá zemní hnízda, jiné hnízdí v hliněných svazích a stěnách z hliněných cihel, další druhy používají již hotové dutiny, které si pouze vhodně přizpůsobí a upraví. Tak můžeme hnízda samotářek najít ve stéblech rákosu, v dutinkách střešních tašek, v dřevěných trámech v opuštěných chodbách po larvách jiného hmyzu a dokonce i v prázdných ulitách hlemýžďů. Co do velikosti najdeme mezi samotářkami malé trpaslíky, velké jen několik milimetrů, stejně jako hřmotné obry, kteří si velikosti nezadají se samičkami velkých druhů čmeláků. Třebaže samotářské včely žijí na první pohled nenápadně a skrytě, mají značný význam pro opylování mnoha druhů rostlin. Například některé druhy samotářek dovedou opylovat květy vojtěšky mnohonásobně výkonněji než včely medonosné.

    

      ČMELÁCI

        Čmeláci se vyskytují v počtu asi 300 druhů na území Evropy, Asie, obou Amerik a severně od africké Sahary. Do Austrálie a na Nový Zéland byly dovezeni v druhé polovině 18.stol. Poněvadž jim vyhovuje svěží, chladnější klima nenajdeme je v tropických oblastech.

        Čmeláci žijí v jednoletých společenstvech. Svá hnízda budují buď na povrchu – v suchém listí, mechu, trávě, nebo podzemí – v opuštěných myších a hraboších brlozích. Na jaře zakládá hnízdo oplozená samička, která přezimovala zahrabaná v zemi. V počátečních fázích vzniku čmeláčí kolonie je samička na všechno sama. Musí nejen najít vhodné místo ke hnízdění, nýbrž i postavit buňky, nasbírat potravu a odchovat prvních 5-8 dělnic. Ty pak převezmou většinu prací mimo hnízdu a samička – matka – nyní pokračuje převážně v kladení vajíček a v péči o další plod.

        Čmeláci mají nemalý význam jako opylovači mnoha druhů kvetoucích rostlin. Zvláště v chladných horských a severských oblastech, kde včely medonosné pro nízké teploty nelétají, vykonávají čmeláci hlavní opylovací činnost v přírodě. Ve srovnání s včelou medonosnou má většina druhů čmeláků delší sosák, proto dobře opylují i květy s dlouhými květními trubkami. Na rozdíl od včel medonosných si čmeláci velmi dobře zvykají i na omezený prostor hodí se proto k opylování ve sklenících a izolátorech.

 

      MOTÝLI

        V současné době bylo na celém světě nalezeno a entomology popsáno přibližně 150 000 druhů řazených do zhruba 150 čeledí a každoročně přibývá mnoho dalších, hlavně z tropických oblastí. Většina druhů však patří mezi noční motýly, kteří jsou aktivní za tmy, a tak unikají pozornosti lidí. Pouze malá část aktivuje ve dne a právě tyto, často velmi nápadné a velké druhy, jsou nejznámější.
Životním prostředím motýlů je téměř celá pevnina kromě ledem pokrytých území. Najdeme je stejně tak na mořských pobřežích, jako ve vysokých horách. Obývají tropické deštné lesy i po většinu roku zmrzlou tundru. Dokázali se během svého vývoje přizpůsobit životu ve vyprahlých pouštích i rozsáhlých močálech. Některé tažné druhy dokonce mohou přeletět i stovky kilometrů moře.

        Biologie motýlů, tedy způsob jejich života, je předmětem studia mnoha odborníků po celém světě. Nejnápadnější jsou vztahy mezi motýly a rostlinami. Rostliny jsou vlastně určujícím faktorem pro jejich rozšíření, protože poskytují potravu larvám i dospělcům. Motýli naopak řadu rostlin opylují a napomáhají tak jejich rozmnožování. Během vývoje se vyvinuly velmi těsné vztahy mezi některými druhy rostlin a motýlů. Známé je například opylování orchidejí se složitými květy výlučně některými druhy lišajů, kteří jsou vybaveni dlouhým sosákem a podobně jako kolibříci z nich sají nektar a přitom je opylují. Řada lišajů žije i u nás, a tak často můžeme pozorovat například lišaje svlačcového (Herse convolvuli) nebo dlouhozobku svízelovou (Macroglossum stellatarum), jak v podvečer obletují květy petúnií nebo muškátů.

 

        Mezi další opylovače kvetoucích rostlin patří lumci, krásnoočka, pestřenky a někteří brouci.

 

                                                   Hit Counter