Somatoskopické znaky člověka


Úvod

Somatoskopie je kvalitativní metoda používající k hodnocení tělesných vlastností člověka deskriptivního popisu, tj. slovního hodnocení. Řadí se k základním metodám určeným ke studiu biologické variability člověka. Uplatňuje se proto v antropologii, medicíně či kriminalistických a forenzních oblastech. Ač se ve snaze o vyšší objektivnost a opakovatelnost metod v současnosti stále více preferují postupy metrické a morfometrické, lze somatoskopii považovat za právoplatnou alternativu v situacích, kdy je použití metrických metod příliš složité, až nemožné.


O katalogu

Tato interaktivní elektronická výuková pomůcka obsahuje výukové texty a umožňuje, prohlížení, vyhledávání a tisk základních typů a forem somatoskopických (nemetrických) tělesných znaků. Přídatnou funkcí aplikace je možnost sestavení vlastního portrétu na základě nabízených typů.

Katalog obsahuje somatoskopické znaky obličeje a postavy, a to ve formě stínované grafiky a kontur, v případě znaků obličeje je obohacen o 3D modely.

Výuková pomůcka obsahuje frekvence (procentuální zastoupení) kategorií vybraných znaků obličeje v české populaci. Údaje jsou založeny na souboru 100 mužů a 100 žen české národnosti ve věku 18–35 let.

Obličej Postava
postava
ramena
hrudník
poměr WHR (ženy)
horní končetiny
horní končetiny