Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Poslední výzva "Proof of Concept" do programu TAČR GAMA

CTT MU vyhlašuje "Výzvu č. 072018" na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků VaV na MU – Proof of Concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků VaV na MU prostřednictvím "Dílčích projektů", které budou na základě této výzvy realizovány. Délka trvání podpořených "Dílčích projektů" je v rozmezí 6-11 měsíců, ukončení nejpozději v listopadu 2019.

Maximální výše podpory jednoho "Dílčího projektu" je 800 000 Kč. Minimální částka, o kterou je možno žádat, je 100 000 Kč. Sběr žádostí: do 26. 9. 2018.

Informace, dotazy: Mgr. Hana Půstová, CTT (pustova@ctt.muni.cz)

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT:

https://is.muni.cz/auth/do/1487/59109132/

 

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.