Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Program doktorského semináře podzim 2018

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2018


19.9.2018, 13:00, A11/132
přednáška zahraničního hosta
Dr. Des R. Richardson, Cancer Cell Biology, Bosch Institute, Department of Pathology, Faculty of
Medicine, University of Sydney, Australia
Iron and cellular signaling in cancer cells: An Achilles’ heel for designing new anti-tumour agents.
garant: prof. R. Veselská


20.9.2018, 16:00, A17/432
přednáška zahraničního hosta
Dr. Des R. Richardson, Cancer Cell Biology, Bosch Institute, Department of Pathology, Faculty of
Medicine, University of Sydney, Australia
Targeting the Complex Pathogenesis of Alzheimer’s Disease with Novel, Polyfunctional
Chemotherapeutics.
garant: prof. R. Veselská


21.9. 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Zuzana Šrámková
Buněčný cyklus a metabolický stres jako regulátor růstu rakovinových buněk
školitel: Ing. Mgr. Petra Sekyrová, Ph.D.
garant: doc. M. Vácha


21.9.2018, 10:00, A11/132
přednáška zahraničního hosta
Dr. Des R. Richardson, Cancer Cell Biology, Bosch Institute, Department of Pathology, Faculty of
Medicine, University of Sydney, Australia
The metastasis suppressor, NDRG1, a battery of anti-cancer activity: Key to a cancer cure?
garant: prof. R. Veselská


21.9. 2018, 11:30, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Jana Svobodová
Receptor pro aromatické uhlovodíky a signální dráhy regulující přežívání a proliferaci normálních a
nádorových buněčných populací
školitel: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
garant: doc. M. Vácha


5.10. 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Zuzana Seidlerová
Identifikace genů exprimovaných leukocyty vakcinovaných a nevakcinovaných kuřat po infekci
Salmonella enterica
školitel: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
garant: prof. J. Doškař


12.10. 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Medard Plucnara
Konstrukce chemicky modifikovaných nukleových kyselin pro využití v elektrochemických senzorech
školitel: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
garant: prof. J. Šmarda


12.10. 2018, 11:30, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Monika Hermanová
Electrochemical methods for detection of DNA-protein interactions and for monitoring of DNA
enzymatic processing
školitel: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
garant: prof. J. Šmarda


17.10. 2018, 15:00, A11/333
přednáška zahraničního hosta
prof. Uwe Knippschild, Ulm University, Německo
The CK1 Family: Contribution to Cellular Stress Response and Its Role in Carcinogenesis
garant: doc. V. Bryja


18.10.2018, 9:00, A17/432
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Jakub Harnoš
Studium konformace proteinu Dishevelled 3 pomocí FRET sensorů
školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
garant: doc. M. Vácha


19.10. 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Molekulární faktory při vývoji zubů a přilehlých struktur se zaměřením na kolageny a tuftelin
Mgr. Ivana Žváčková
školitelka: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
garant: prof. J. Šmarda


26.10. 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Obecná a molekulární genetika
Mgr. Martin Plášil
Komparativní genomika hlavního histokompatibilního komplexu MHC
školitel: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
garant: doc. P. Kuglík


2.11. 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Mikrobiologie
Mgr. Durdica Marosevic
Molecular epidemiology of macrolides-lincosamides-streptogramin B cross-resistance and mechanism
influencing its occurrence and transmission
školitel: doc. Monika Dolejská, Ph.D.
garant: doc. I. Sedláček


23.11.2018, 10:00, A11/306
Přednáška zahraničního hosta
Dr. G. Sullivan,, University of Oslo, Norwegian Center for Stem Cell Research, Oslo, Norway
Enhanced Functional Longevity of hPSC Derived Liver Organoids
garant: dr. J. Pacherník


30.11.2018, 10:00, A17/432
Přednáška zahraničního hosta
Dr. A. Chagin,, Karolinska Institutet, Švédsko
A novel stem cell niche controls skeletal growth
garant: doc. V. Bryja


30.11 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Zrinka Oreskovic
Imunologické aspekty intradermální aplikace u prasete
školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
garant: doc. M.Vácha


30.11 2018, 11:20 - 12:45, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
MVDr. Drahomíra Čtvrtlíková Knitlová
Charakteristika morfologických a funkčních parametrů oocytů skotu.
školitel: Ing. Marie Machatková, CSc.
garant: doc. M.Vácha


14.12. 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Mikrobiologie
Mgr. Tomáš Buryška
Využití mikrofluidiky ve výzkumu a inženýrství enzymů
školitel: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
garant: doc. I. Sedláček

 

Aktualizováno: 26.11.2018 7:40

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.