Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Firma MERCK poptává spolupráci

Firma MERCK poptává spolupráci v řadě oborů

Firma MERCK aktuálně vyhledává potenciální partnery z řady oborů, jejich soupis je uveden zde.

Pro více informací kontaktujte Helenu Nejezchlebovou: helanej@sci.muni.cz

 

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.