Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Program doktorského semináře jaro 2017

Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - plán akcí pro jarní semestr 2017

24.2.2017, UKB A11/306, 11:00 hod
přednáška pro odbornou veřejnost v rámci řízení ke jmenování profesorem
doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Nejnovější poznatky o molekulární podstatě Alzheimerovy choroby
garant – prof. J. Šmarda


3.3.2017, UKB A11/306, 10:00 hod
přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení
RNDr. Roman Hrstka, Ph.D.
Molekulární patologie: význam a možnosti uplatnění v onkologické praxi
garant – prof. J. Šmarda


17.3. 2017, UKB, A11/306, 10:00 hod
Mgr. Lenka Chalupová
Studium nových proteinů v metabolismu lipidů a jejich klinického významu u pacientů s
metabolickým syndromem
garant – doc. A. Žákovská


27.3. 2017, UKB, A11/306, 13:00 hod
přednáška zahraničního hosta
prof. Des Richardson, University of Sydney, Australia
Iron and Cancer: Can we build a New Type of Anti-Cancer Drug?
garant – prof. R. Veselská


30.3. 2017, UKB, A11/205, 11:00 hod
přednáška zahraničního hosta
prof. Des Richardson, University of Sydney, Australia
How do Cytotoxic Macrophages Kill Tumour Cells? NO is Involved!
garant – prof. R. Veselská


31.3. 2017, UKB, A11/306, 10:00 hod

přednáška zahraničního hosta
prof. Des Richardson, University of Sydney, Australia
Friedreich’s Ataxia: Iron, Oxidative Stress and Nrf2 – Can we Develop a Therapy?
garant – prof. R. Veselská


7.4.2017, UKB A11/306, 10:00 hod
přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení
Mgr. Ivo Rudolf, Ph.D.
Globalizace infekčních onemocnění
garant – prof. J. Doškař


21.4. 2017, UKB, A11/306, 10:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. David Bednář
Molekulové modelování vztahů mezi strukturou a funkcí enzymů
školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
garant – prof. J. Šmarda


28.4. 2017, UKB, A11/306, 10:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Obecná a molekulární genetika
Ing. Viera Kováčová
Evoluční aspekty horizontálního genového přenosu u rostlin
Školitel: RNDr. Bohuslav Janoušek, PhD.
garant: doc. P.Kuglík


5.5. 2017, UKB, A11/306, 12:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Alireza Jian Bagherpoor
The involvement of non-histone DNA-binding HMGB1 and HMGB2 protein in human embryonic
stem cells and their differentiated derivatives
Školitel: RNDr. Michal Štros, DrSc.
garant: prof. J. Šmarda

 

Aktualizováno: 4.4.2017 11:45

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.