Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Program doktorského semináře podzim 2017

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2017

15.9. 2017, 10:30 hod, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Eva Matoulková
Úloha exprese proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce jako odpověď na stres
školitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
garant: prof. J. Šmarda


22.9. 2017, 11:30, A11/306

obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Martin Benešík
Charakterizace proteinů polyvalentního stafylokokového bakteriofága podílejících se na lyzi hostitelské buňky
školitel: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
garant: prof. J. Doškař


29.9. 2017, 10:00, A11/306

přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení
Nové možnosti konvenční a biologické léčby solidních nádorů dětského věku
RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
garant: prof. J. Šmarda


3.10. 2017, 9:00, Hvězdárna Brno, Kraví hora 2

přednáška zahraničního hosta v rámci konference Biomania
prof. Des R. Richardson B.Sc., M.Sc., Ph.D., University of Sydney, Australia
Moving targets, the triad of death, and designing new agents for cancer therapy
garant: Dr. J. Škoda


3.10. 16:00, Hvězdárna Brno, Kraví hora 2

přednáška zahraničního hosta v rámci konference Biomania
Pablo Ivan Nikel, Ph.D.,
The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, Denmark
Digging deep into central carbon metabolism: Level-3 metabolic engineering of environmental bacteria
garant: Dr. J. Škoda


6.10. 2017, 10:00, A11/306

obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Kateřina Straková
Post-translační modifikace receptorů třídy Frizzled
školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
garant: doc. M. Vácha


6.10. 2017, 11:15 hod, A11/306

obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Lukáš Bálek
Možnosti terapeutického ovlivnění aktivity receptoru fibroblastového růstového faktoru 3 (FGFR3) v kostní dysplázii
školitel: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
garant: doc. M. Vácha


13.10. 2017, 10:00, A11/306

obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Michal Franek
Studium reorganizace jadérek u embryonálních kmenových buněk
školitelka: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
garant: J. Šmarda


20.10. 2017, 10:00, A11/306

obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Tibor Botka
Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus
školitelka: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
garant: prof. J. Doškař


27.10. 2017, 10:00 hod, A11/306

obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Lenka Kavanová
Imunologie a etiologie infekčních onemocnění respiračního traktu prasat.
školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
garant: doc. M. Vácha


3.11. 2017, 10:00 hod, A11/306

přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení
RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., VFU Brno
Plazmidy v šíření rezistence k antimikrobiálním látkám u gramnegativních bakterií
garant: prof. J. Doškař


24.11.2017, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Alena Ňuňuková
Identification and characterization of cancer stem cells in soft tissue sarcomas
školitelka: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
garant: prof. J. Doškař


1.12. 2017, 9:00, Aula BFU AVČR, Královopolská 135, Brno
Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Jarmila Herůdková
Molekulární mechanismy účinků platinových chemoterapeutik u nádorových buněk tlustého střeva.
Školitelka RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
Garant: doc. M. Vácha


15.12. 2017, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Lenka Sedlaříková
Nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu
školitelka: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
garant: prof. J. Šmarda


9.1. 2018, 10:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Adam Krejčí
Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven
školitel: MUDr. Petr Müller, Ph.D.
garant: prof. J. Šmarda


19.1. 2018, 8:30 - 14:00, A11/306
Workshop doktorandů 3. semestru oboru Fyziologie živočichů
garant: doc. M. Vácha


9.2. 2018, 9:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Mgr. Barbora Šafaříková
Nové molekulární mechanismy zapojené v modulaci signálních drah cytokinu TRAIL a receptorů
smrti u nádorových buněk prostřednictvím chemoterapeutických látek
školitelka: dr. Aleny Hyršlová Vaculová
garant: doc. M. Vácha


15.2. 2018, 9:00, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Pharm.Dr. Ján Remšík
Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění
školitel: dr. Karel Souček
garant: doc. M. Vácha


Aktualizováno: 12.1.2018 7:58

 

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.