Ústav experimentální biologie http://www.sci.muni.cz/UEB/ cs Firma MERCK poptává spolupráci http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=105/ Firma MERCK poptává spolupráci v řadě oborů Firma MERCK aktuálně vyhledává potenciální partnery z řady oborů, jejich soupis je uveden zde . Pro více informací kontaktujte Helenu Nejezchlebovou: helanej@sci.muni.cz   Tue, 16 Oct 2018 10:17:00 GMT Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=104/ Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem z biotechnologické brněnské firmy GeneProof.     Thu, 11 Oct 2018 06:35:00 GMT Program doktorského semináře podzim 2018 http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=103/ Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2018 19.9.2018, 13:00, A11/132 přednáška zahraničního hosta Dr. Des R. Richardson, Cancer Cell Biology, Bosch Institute, Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of Sydney, Australia Iron and cellular signaling in cancer cells: An Achilles’ heel for designing new anti-tumour agents. garant: prof. R. Veselská 20.9.2018, 16:00, A17/432 přednáška zahraničního hosta Dr. Des R. Richardson, Cancer Cell Biology, Bosch Institute, Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of Sydney, Australia Targeting the Complex Pathogenesis of Alzheimer’s Disease with Novel, Polyfunctional Chemotherapeutics. garant: prof. R. Veselská 21.9. 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Zuzana Šrámková Buněčný cyklus a metabolický stres jako regulátor růstu rakovinových buněk školitel: Ing. Mgr. Petra Sekyrová, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 21.9.2018, 10:00, A11/132 přednáška zahraničního hosta Dr. Des R. Richardson, Cancer Cell Biology, Bosch Institute, Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of Sydney, Australia The metastasis suppressor, NDRG1, a battery of anti-cancer activity: Key to a cancer cure? garant: prof. R. Veselská 21.9. 2018, 11:30, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Jana Svobodová Receptor pro aromatické uhlovodíky a signální dráhy regulující přežívání a proliferaci normálních a nádorových buněčných populací školitel: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 5.10. 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Zuzana Seidlerová Identifikace genů exprimovaných leukocyty vakcinovaných a nevakcinovaných kuřat po infekci Salmonella enterica školitel: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. garant: prof. J. Doškař 12.10. 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Medard Plucnara Konstrukce chemicky modifikovaných nukleových kyselin pro využití v elektrochemických senzorech školitel: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. garant: prof. J. Šmarda 12.10. 2018, 11:30, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Monika Hermanová Electrochemical methods for detection of DNA-protein interactions and for monitoring of DNA enzymatic processing školitel: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. garant: prof. J. Šmarda 17.10. 2018, 15:00, A11/333 přednáška zahraničního hosta prof. Uwe Knippschild, Ulm University, Německo The CK1 Family: Contribution to Cellular Stress Response and Its Role in Carcinogenesis garant: doc. V. Bryja 18.10.2018, 9:00, A17/432 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Jakub Harnoš Studium konformace proteinu Dishevelled 3 pomocí FRET sensorů školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 19.10. 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Molekulární faktory při vývoji zubů a přilehlých struktur se zaměřením na kolageny a tuftelin Mgr. Ivana Žváčková školitelka: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 26.10. 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Obecná a molekulární genetika Mgr. Martin Plášil Komparativní genomika hlavního histokompatibilního komplexu MHC školitel: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. garant: doc. P. Kuglík 2.11. 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Mikrobiologie Mgr. Durdica Marosevic Molecular epidemiology of macrolides-lincosamides-streptogramin B cross-resistance and mechanism influencing its occurrence and transmission školitel: doc. Monika Dolejská, Ph.D. garant: doc. I. Sedláček 23.11.2018, 10:00, A11/306 Přednáška zahraničního hosta Dr. G. Sullivan,, University of Oslo, Norwegian Center for Stem Cell Research, Oslo, Norway Enhanced Functional Longevity of hPSC Derived Liver Organoids garant: dr. J. Pacherník 30.11 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Zrinka Oreskovic Imunologické aspekty intradermální aplikace u prasete školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. garant: doc. M.Vácha 30.11 2018, 11:20 - 12:45, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů MVDr. Drahomíra Čtvrtlíková Knitlová Charakteristika morfologických a funkčních parametrů oocytů skotu. školitel: Ing. Marie Machatková, CSc. garant: doc. M.Vácha 14.12. 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Mikrobiologie Mgr. Tomáš Buryška Využití mikrofluidiky ve výzkumu a inženýrství enzymů školitel: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. garant: doc. I. Sedláček   Aktualizováno: 16.11.2018 7:50 Mon, 17 Sep 2018 10:51:00 GMT Poslední výzva "Proof of Concept" do programu TAČR GAMA http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=102/ CTT MU vyhlašuje "Výzvu č. 072018" na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků VaV na MU – Proof of Concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků VaV na MU prostřednictvím "Dílčích projektů", které budou na základě této výzvy realizovány. Délka trvání podpořených "Dílčích projektů" je v rozmezí 6-11 měsíců, ukončení nejpozději v listopadu 2019. Maximální výše podpory jednoho "Dílčího projektu" je 800 000 Kč. Minimální částka, o kterou je možno žádat, je 100 000 Kč. Sběr žádostí: do 26. 9. 2018. Informace, dotazy: Mgr. Hana Půstová, CTT ( pustova@ctt.muni.cz ) Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT : https://is.muni.cz/auth/do/1487/59109132/   Fri, 31 Aug 2018 10:29:00 GMT Rostliny ve znečištěném životním prostředí http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=101/ Pozvánka na workshop "Rostliny ve znečištěném životním prostředí" Zveme všechny zájemce z řad zaměstnanců MU i odborné veřejnosti na workshop "Rostliny ve znečištěném životním prostředí", který se koná 10. 9. od 10:00 do 13:00 v UKB v Brně-Bohunicích. Téma se týká každého z nás. Přijďte si poslechnout, co o problému říkají odborníci Ústavu experimentální biologie PřF MU doc. Marie Kummerová a dr. Štěpán Zezulka.   Fri, 15 Jun 2018 06:45:00 GMT Aktuální trendy v oblasti externího využívání výsledk VaV http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=100/ Aktuální trendy v oblasti externího využívání výsledk VaV   Thu, 14 Jun 2018 09:41:00 GMT Výzva k předkládání návrhů do TAČR Gama http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=99/ CTT vyhlašuje *Výzvu č. 062018* na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU – Proof of Concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU. Délka trvání podpořených dílčích projektů je 6 - 16 měsíců, maximální výše podpory jednoho dílčího projektu je 800 000 Kč, minimálně je možno žádat o 100 000 Kč. Sběr žádostí probíhá do 31. 5.2018. Podrobné informace k výzvě: https://is.muni.cz/auth/do/1487/59109132/ Tue, 24 Apr 2018 09:30:00 GMT Co dál po Ph.D. studiu? http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=98/ Mike Thompson je mladý vědec z USA, který studoval v Německu a po studiích si založil start-up firmu. V průběhu akce se s Vámi podělí o získané zkušenosti jak vědecké, tak podnikatelské. Prosíme o registraci ZDE .   Wed, 18 Apr 2018 13:37:00 GMT EuroSTEMPeers konference v Ceitecu http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=97/5. dubna 2018 se v Ceitec MU bude konat mini-konference na téma kariérních možností ve vědecké sféře. Všichi mladí výzkumníci a především doktorští studenti jsou srdečne zváni. Na akci je nutno se předem zaregistrovat. Více info na http://eurostempeers.ceitec.cz/preliminary-programme/ .   Fri, 23 Mar 2018 08:14:00 GMT 5. ročník Letní školy proteinového inženýrství http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=96/ Loschmidtovy laboratoře opět organizují Letní školu proteinového inženýrství pro šikovné studenty 1. a 2. ročníku, ale také pro zručné středoškoláky se zájmem o biotechnologie. Více informací a elektronickou přihlášku najdete na https://loschmidt.chemi.muni.cz/school/ , registrace je otevřena do 30. března 2018.   Mon, 26 Feb 2018 11:11:00 GMT Program doktorského semináře jaro 2018 http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=95/ Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - plán akcí pro jarní semestr 2018 2.3. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Pavel Mikel Příprava externí kontroly pro detekční systémy založené na reverzně transkripční real-time PCR školitel: Mgr. Petr Králík, Ph.D. garant – prof. J. Doškař 2.3. 2018, UKB, A11/305, 13:00 hod přednáška zahraničního hosta Dr. Andrei Chagin, Karolinska Institutet, Švédsko Mechanisms of skeletal growth: from stem tetrapods to stem cell niches garant – doc. V. Bryja 16.3. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Jana Suchánková Mechanismy oprav DNA studované metodami pokročilé konfokální mikroskopie školitel: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. garant – prof. J.Šmarda 23.3. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod přednáška zahraničního hosta prof. Philip White, Velká Británie A botanical journey through the periodic table garant – doc. V. Gloser 6.4. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Obecná a molekulární genetika Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá Antropogenetický výzkum slovanské populace ze Znojma-Hradiště školitel: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. garant – doc. P. Kuglík 20.4. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Tereza Kučírková Mechanismus protinádorového působení wedelolaktonu školitel: Mgr. Petr Beneš, Ph.D. garant – prof. J. Doškař 27.4. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Katerzina Radaskiewitz A new options in cardiomyogenic differentiation of pluripotent stem cells. školitel: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. garant – doc. M. Vácha 11.5. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Veronika Lišková Protein engineering for analysis of structure-function relationships of enzymes školitel: doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. garant – prof. J. Šmarda 25.5. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod Přednáška pro odbornou veřejnost v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Fyziologie živočichů doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. Non-canonical Wnt signalling as a therapeutic target garant – prof. A. Kozubík 30.5. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod Přednáška pro odbornou veřejnost v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Mikrobiologie doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. Antarktida - kontinent bohatý na mikroorganizmy garant – prof. J. Doškař 22.6. 2018, UKB, A11/306, 12:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Dana Fialová Faktory ovlivňující predispozice ke vzniku zubního kazu u slovanské populace na území Velké Moravy školitel: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. garant – prof. J. Šmarda   Aktualizováno: 16.5.2018 11:37 Mon, 19 Feb 2018 11:25:00 GMT Setkání s odborníkem http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=94/ CEITEC - Středoevropský technologický institut vás srdečně zve na setkání s odborníkem z vědecké praxe, panem Václavem Matouškem. Akce se koná 19. února 2018 o 15:00 a je nutno se předem zaregistrovat. Odkaz na akci ZDE .   Thu, 01 Feb 2018 10:38:00 GMT Finanční a organizační podpora vědcům při realizaci setkání s partnery http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=93/Tým pro transfer technologií i v roce 2018 poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání (workskhop, kulatý stůl, přednáška) pro/s aplikačními partnery/partnery fakulty. Dle Vašich konkrétních přání a potřeb zajistíme organizační záležitosti, vytipování a zvaní účastníků i např. občerstvení. Kontakt: helanej@sci.muni.cz, 721 660 406 (Dr. Nejezchlebová, TT manažerka PřF). Rádi pro Vás setkání připravíme! Tue, 16 Jan 2018 06:55:00 GMT 5.výzva TA ČR Gama - ověření výsledků s aplikačním potenciálem (Proof of Concept) http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=92/ Centrum pro transfer technologií vyhlašuje další výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků VaV na MU. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků VaV prostřednictvím tzv. dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány. Délka trvání podpořených dílčích projektů je 6-20 měsíců. Maximální výše podpory jednoho dílčího projektu je 800 000 Kč, minimálně lze žádat o 100 000 Kč. Sběr žádostí je do 30. 1. 2018! Podrobné informace: https://is.muni.cz/auth/do/1487/59109132/ , též Mgr. Hana Půstová ( pustova@ctt.muni.cz ).   Fri, 05 Jan 2018 08:49:00 GMT Den otevřených dveří na Přf MU http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=91/ Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity znovu pořádá den otevřených dveří speciálně pro zájemce o bakalářské studium . Akce se bude konat ve dvou termínech, v sobotu 20. ledna a v úterý 23. ledna 2018. Více info na http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Den-otevrenych-dveri .   Tue, 02 Jan 2018 09:37:00 GMT Další setkání s odborníky http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=90/ Centrum pro transfer technologií Vás srdečně zve na další setkání u kulatého stolu, tentokrát si budete moct popovídat s odborníky z Ústavu biochemie Přf MU o problematice kvalitní rostlinné a živočíšné výroby. Akce se koná 29.11.2017 o 10:00 v místnosti 107 pavilonu A5 Univerzitního kampusu. Zaměstnance MU a externí partnery prosíme o registraci u paní Heleny Nejezchlebové ( helanej@sci.muni.cz ) nejpozději do 26.11.2017.   Fri, 24 Nov 2017 09:24:00 GMT POSTDOC POSITION http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=89/ Masaryk University, Brno, Czech Republic invites excellent scientists to apply for POSTDOC POSITION in the field of CELL BIOLOGY   Description: We are seeking a talented and motivated candidate to join a research team headed by Assoc. Prof. Vítězslav Bryja at the Faculty of Science, Masaryk University. The selected candidate will have an opportunity to pursue a research on following themes: 1. Molecular and cellular mechanisms controlling mammalian planar cell polarity 2. Wnt/Planar cell polarity pathway as a target in cancer progression Relevant recent literature: Bryja V, Červenka I, Čajánek L. The connections of Wnt pathway components with cell cycle and centrosome: side effects or a hidden logic? Crit Rev Biochem Mol Biol. 2017 doi: 10.1080/10409238.2017.1350135. Cervenka I et al.. Dishevelled is a NEK2 substrate controlling dynamics of centrosomal linker proteins. Proc Natl Acad Sci USA. 2016;113(33):9304-9. Janovska P, Poppova L, et al. Autocrine signaling by Wnt-5a deregulates chemotaxis of leukemic cells and predicts clinical outcome in chronic lymphocytic leukemia. Clinical Cancer Research 2016 22(2):459-69. Paclíková P. et al.,N-terminal part of Dishevelled DEP domain is required for Wnt/β-catenin signaling in mammalian cells. Mol Cell Biol. 2017. doi: 10.1128/MCB.00145-17. Janovska P, et al. Casein Kinase 1 is a Therapeutic Target in Chronic Lymphocytic Leukemia. Blood (in press)   The successful candidate should: be a researcher within 7 years after receiving the Ph.D. degree or its equivalent be a researcher, who worked at least 2 out of last 3 years outside the territory of the Czech Republic in the field of research with working time of at least 0.5, or was a Ph.D. student (or similar form) abroad have a publication activity – at least 2 publication outputs registered in Thomson Reuters Web of Science in the last 3 years,. The applicant must be the first author of at least one publication have experience in cell biology, molecular biology, or related fields be highly motivated, self-driven, and able to work independently have collaborative attitude with good communication skills experience with the advanced imaging techniques is an advantage   The application should include: CV including a summary of work experience, incl. publication activity and research grant experience Motivation Letter contact information of at least three references   MU offers the opportunity to get: interesting job in a dynamically expanding university area diverse and challenging work in excellent research tenure track with an initial appointment for 2 years professional team and pleasant working environment interaction with leading scientists in an inspiring, internationalized environment welcome service for the successful candidate and his/her family   Anticipated start date: The position is available from March 2018. The submission date is 21st January 2018. Please submit your application (or informal enquiries can be sent) by e-mail to bryja@sci.muni.cz. Review of applications will commence immediately after the deadline. Short-listed candidates will be invited for an interview within one months of the deadline. Further information about: Postdoc@MUNI is available at http://postdoc.muni.cz Masaryk University is available at www.muni.cz/en Brno is available at http://www2.brno.cz/index.php?lan=en&nav01=20608&nav02=20617 Bryjalab webpage at www.sci.muni.cz/ofiz/en/research/wnt-signaling/   Thu, 16 Nov 2017 14:18:00 GMT Další ročník IBISu je spuštěn http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=88/ Registrace do druhého ročníku Interaktívního biologického semináře IBIS a zároveň přístup k první sadé úkolů jsou možné na webu ibis.sci.muni.cz .   Tue, 14 Nov 2017 07:12:00 GMT Aleš Vlk a Karel Zuska (Alevia) školí na MU! http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=87/ Srdečně Vás zveme na školení pro life sciences zaměstnance MU, které pořádáme ve spolupráci s CTT a paní tajemnicí PřF a které proběhne 31. 10. na děkanátě PřF (Kotlářská ul.) s tématem Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje na MU .   Registrace na školení s A. Vlkem a K. Zuskou již ukončena ! Vážení a milí kolegové, z důvodu naplnění kapacity byla registrace na školení s A. Vlkem a K. Zuskou předčasně ukončena. Děkujeme za pochopení.     Mon, 23 Oct 2017 08:16:00 GMT Centrum pro transfer technologií zve na workshop Fidentis Analyst a A.R.T. http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=86/ Centrum pro transfer technologií vás srdečně zve na bezplatný workshop, na kterém sa budete moct seznámit s přístroji Fidentis Analyst a A.R.T. Workshop se bude konat 23. října 2017, pro přihlášení kontaktujte Helenu Nejezchlebovou, ( helanej@sci.muni.cz ).   Tue, 10 Oct 2017 07:07:00 GMT Program doktorského semináře podzim 2017 http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=85/ Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2017 15.9. 2017, 10:30 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Eva Matoulková Úloha exprese proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce jako odpověď na stres školitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. garant: prof. J. Šmarda 22.9. 2017, 11:30, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Martin Benešík Charakterizace proteinů polyvalentního stafylokokového bakteriofága podílejících se na lyzi hostitelské buňky školitel: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. garant: prof. J. Doškař 29.9. 2017, 10:00, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení Nové možnosti konvenční a biologické léčby solidních nádorů dětského věku RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 3.10. 2017, 9:00, Hvězdárna Brno, Kraví hora 2 přednáška zahraničního hosta v rámci konference Biomania prof. Des R. Richardson B.Sc., M.Sc., Ph.D. , University of Sydney, Australia Moving targets, the triad of death, and designing new agents for cancer therapy garant: Dr. J. Škoda 3.10. 16:00, Hvězdárna Brno, Kraví hora 2 přednáška zahraničního hosta v rámci konference Biomania Pablo Ivan Nikel, Ph.D. , The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, Denmark Digging deep into central carbon metabolism: Level-3 metabolic engineering of environmental bacteria garant: Dr. J. Škoda 6.10. 2017, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Kateřina Straková Post-translační modifikace receptorů třídy Frizzled školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 6.10. 2017, 11:15 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Lukáš Bálek Možnosti terapeutického ovlivnění aktivity receptoru fibroblastového růstového faktoru 3 (FGFR3) v kostní dysplázii školitel: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 13.10. 2017, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Michal Franek Studium reorganizace jadérek u embryonálních kmenových buněk školitelka: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. garant: J. Šmarda 20.10. 2017, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Tibor Botka Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus školitelka: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. garant: prof. J. Doškař 27.10. 2017, 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Lenka Kavanová Imunologie a etiologie infekčních onemocnění respiračního traktu prasat. školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 3.11. 2017, 10:00 hod, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. , VFU Brno Plazmidy v šíření rezistence k antimikrobiálním látkám u gramnegativních bakterií garant: prof. J. Doškař 24.11.2017, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Alena Ňuňuková Identification and characterization of cancer stem cells in soft tissue sarcomas školitelka: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D. garant: prof. J. Doškař 1.12. 2017, 9:00, Aula BFU AVČR, Královopolská 135, Brno Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Jarmila Herůdková Molekulární mechanismy účinků platinových chemoterapeutik u nádorových buněk tlustého střeva. Školitelka RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. Garant: doc. M. Vácha 15.12. 2017, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Lenka Sedlaříková Nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu školitelka: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 9.1. 2018, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Adam Krejčí Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven školitel: MUDr. Petr Müller, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 19.1. 2018, 8:30 - 14:00, A11/306 Workshop doktorandů 3. semestru oboru Fyziologie živočichů garant: doc. M. Vácha 9.2. 2018, 9:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Barbora Šafaříková Nové molekulární mechanismy zapojené v modulaci signálních drah cytokinu TRAIL a receptorů smrti u nádorových buněk prostřednictvím chemoterapeutických látek školitelka: dr. Aleny Hyršlová Vaculová garant: doc. M. Vácha 15.2. 2018, 9:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Pharm.Dr. Ján Remšík Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění školitel: dr. Karel Souček garant: doc. M. Vácha Aktualizováno: 12.1.2018 7:58   Fri, 15 Sep 2017 08:35:00 GMT Pozvánka na setkání s doktorkou Alicí Malenovskou http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=84/ Centrum pro transfer technologií srdečně zve všechny záujemce na setkání s doktorkou Alicí Malenovskou, která ráda zodpoví všechny dotazy ohledně její dlouhaletých zkušeností z oblasti embryologie a reprodukční medicíny. Nutná registrace u paní Heleny Nejezchlebové ( helanej@sci.muni.cz )   Fri, 15 Sep 2017 07:01:00 GMT CTT nadále poskytuje organizační servis http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=83/ Tým pro transfer technologií i nadále poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání (workskhop, kulatý stůl, přednáška) pro/s aplikačními partnery/partnery fakulty. Dle Vašich konkrétních přání zajistíme organizační záležitosti, občerstvení či např. vytipování a zvaní účastníků. Kontaktujte nás na mailu helanej@sci.muni.cz či telefonním čísle 721 660 406 (Dr. Nejezchlebová, TT manažerka PřF), rádi se Vám budeme věnovat. Fri, 15 Sep 2017 06:57:00 GMT Habilitační přednáška Jakuba Neradila http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=82/ Laboratoř nádorové biologie (Ústav experimentální biologie a Klinika dětské onkologie, Masarykova univerzita) srdečně zve na habilitační přednášku v oboru Molekulární biologie a genetika:   Fri, 15 Sep 2017 06:49:00 GMT Výzva na podávání žádostí o finanční podporu http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=81/ CTT vyhlašuje *Výzvu č. 042017* na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU – Proof of Concept. Více na: http://www.ctt.muni.cz/cs/novinky-a-akce/vyhlasujeme-dalsi-vyzvu-proof-of-concept Připomínáme konání workshopu 7. září 2017   Mon, 28 Aug 2017 11:13:00 GMT Nabídka práce pro botanika http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=80/ Kriminalistický ústav Praha přijme do služebního poměru na pozici kriminalistický znalec na oddělení speciální biologie nového botanika. Nabízíme nástupní plat 31 tis., 30 dnů dovolené, pro mimopražské možnost ubytování. Požadujeme: státní občanství ČR, bezúhonnost, spolehlivost, ukončené magisterské studium se zaměřením na botaniku a molekulární biologii, genetiku. Podmínkou je úspěšné projití psychologickým vyšetřením, prověrkou tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídkou. Vhodné i pro čerstvé absolventy. Kontakt pro zájemce: plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D., e-mail: hana.sulakova@pcr.cz služ. tel.: 974 824 501.   Tue, 01 Aug 2017 10:49:00 GMT Proof of Concept Workshop http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=79/ Centrum pro transfer technologií MU a Jihomoravské inovační centrum pořádají pro všechny zájemce z řad výzkumných týmů a vědeckých pracovníků na bezplatný workshop "Proof of Concept". CTT koncem prázdnin chystá vyhlášení čtvrté výzvy financované z projektu TA ČR Gama a tento workshop vám pomůže s přípravou kvalitní žádosti o podporu v této dílčí oblasti. Nutná je jen předchozí rezervace na emailu: novakova@ctt.muni.cz   Fri, 14 Jul 2017 07:35:00 GMT Cena z Intel ISEF http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=78/ Cena z Intel ISEF Student Martin Mátl získal za svou práci Identification of dsRNA Mycoviruses in Plant-Pathogenic Fungus Fusarium oxysporum, kterou vypracoval na Oddělení mikrobiologie, druhou cenu v oboru Plant Sciences.   Wed, 24 May 2017 08:02:00 GMT Soutěž diplomových prací http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=77/ Soutěž diplomových prací s environmentálním zaměřením Školské zařízení Lipka ve spolupráci s partnery vypisuje již 15. ročník soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Do soutěže se mohou hlásit bakalářské i diplomové práce obhájené na podzim 2016 a na jaře 2017. Výherci obdrží zajímavé finanční odměny a také získají možnost publikačního výstupu ve společném sborníku. Podrobnější informace o podmínkách naleznete na http://www.lipka.cz/soutez-DP nebo přiloženém plakátku. Všem soutěžícím držíme palce!   Fri, 12 May 2017 07:40:00 GMT Den fascinace rostlinami http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=76/ Náš Ústav se po dvou letech opět účastní mezinárodní akce s názvem Den fascinace rostlinami. Cílem je ukázat široké veřejnosti zajímavý svět rostlin a uvědomit si jejich význam pro společnost, včetně potřebných základních i aplikovaných výzkumů v této oblasti. Součástí akce je bohatý doprovodný program konající se na mnoha místech naší republiky. Naše pracoviště Oddělení fyziologie a anatomie rostlin se připojuje s nabídkou popularizačních přednášek, netradičních experimentů i exkurzí s prohlídkou pracovišť a přístrojů. Den fascinace rostlinami se koná 18. května od 9 do 15 hodin v pavilonu A11, místnost 333, Univerzitní Kampus Bohunice. Z naší nabídky si určitě vyberete i vy, proto neváhejte a zúčastněte se této mimořádné akce! V případě zájmu navštívit akci s větší skupinou účastníků (více než pět lidí) prosíme o předběžnou rezervaci ( vitgloser@sci.muni.cz .). Těšíme se na vás!   Fri, 12 May 2017 07:38:00 GMT