Ústav experimentální biologie http://www.sci.muni.cz/UEB/ cs Program doktorského semináře podzim 2017 http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=85/ Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2017 15.9. 2017, 10:30 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Eva Matoulková Úloha exprese proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce jako odpověď na stres školitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. garant: prof. J. Šmarda 22.9. 2017, 11:30, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Martin Benešík Charakterizace proteinů polyvalentního stafylokokového bakteriofága podílejících se na lyzi hostitelské buňky školitel: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. garant: prof. J. Doškař 29.9. 2017, 10:00, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení Nové možnosti konvenční a biologické léčby solidních nádorů dětského věku RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 3.10. 2017, 9:00, Hvězdárna Brno, Kraví hora 2 přednáška zahraničního hosta v rámci konference Biomania prof. Des R. Richardson B.Sc., M.Sc., Ph.D. , University of Sydney, Australia Targeting the metastasis suppressor, NDRG1, and the drug resistance transporter, P-glycoprotein using novel anti-cancer drugs. garant: Dr. J. Škoda 3.10. 16:00, Hvězdárna Brno, Kraví hora 2 přednáška zahraničního hosta v rámci konference Biomania Pablo Ivan Nikel, Ph.D. , The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, Denmark Digging deep into central carbon metabolism: Level-3 metabolic engineering of environmental bacteria garant: Dr. J. Škoda 6.10. 2017, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Kateřina Straková Post-translační modifikace receptorů třídy Frizzled školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 6.10. 2017, 11:15 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Lukáš Bálek Možnosti terapeutického ovlivnění aktivity receptoru fibroblastového růstového faktoru 3 (FGFR3) v kostní dysplázii školitel: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 13.10. 2017, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Michal Franek Studium reorganizace jadérek u embryonálních kmenových buněk školitelka: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. garant: J. Šmarda 20.10. 2017, 10:00, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. Tibor Botka Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus školitelka: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. garant: prof. J. Doškař 27.10. 2017, 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů Mgr. Lenka Kavanová Imunologie a etiologie infekčních onemocnění respiračního traktu prasat. školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. garant: doc. M. Vácha 3.11. 2017, 10:00 hod, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. , VFU Brno garant: prof. J. Doškař   Aktualizováno: 15.9.2017 9:35   Fri, 15 Sep 2017 08:35:00 GMT Pozvánka na setkání s doktorkou Alicí Malenovskou http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=84/ Centrum pro transfer technologií srdečně zve všechny záujemce na setkání s doktorkou Alicí Malenovskou, která ráda zodpoví všechny dotazy ohledně její dlouhaletých zkušeností z oblasti embryologie a reprodukční medicíny. Nutná registrace u paní Heleny Nejezchlebové ( helanej@sci.muni.cz )   Fri, 15 Sep 2017 07:01:00 GMT CTT nadále poskytuje organizační servis http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=83/ Tým pro transfer technologií i nadále poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání (workskhop, kulatý stůl, přednáška) pro/s aplikačními partnery/partnery fakulty. Dle Vašich konkrétních přání zajistíme organizační záležitosti, občerstvení či např. vytipování a zvaní účastníků. Kontaktujte nás na mailu helanej@sci.muni.cz či telefonním čísle 721 660 406 (Dr. Nejezchlebová, TT manažerka PřF), rádi se Vám budeme věnovat. Fri, 15 Sep 2017 06:57:00 GMT Habilitační přednáška Jakuba Neradila http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=82/ Laboratoř nádorové biologie (Ústav experimentální biologie a Klinika dětské onkologie, Masarykova univerzita) srdečně zve na habilitační přednášku v oboru Molekulární biologie a genetika:   Fri, 15 Sep 2017 06:49:00 GMT Výzva na podávání žádostí o finanční podporu http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=81/ CTT vyhlašuje *Výzvu č. 042017* na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU – Proof of Concept. Více na: http://www.ctt.muni.cz/cs/novinky-a-akce/vyhlasujeme-dalsi-vyzvu-proof-of-concept Připomínáme konání workshopu 7. září 2017   Mon, 28 Aug 2017 11:13:00 GMT Nabídka práce pro botanika http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=80/ Kriminalistický ústav Praha přijme do služebního poměru na pozici kriminalistický znalec na oddělení speciální biologie nového botanika. Nabízíme nástupní plat 31 tis., 30 dnů dovolené, pro mimopražské možnost ubytování. Požadujeme: státní občanství ČR, bezúhonnost, spolehlivost, ukončené magisterské studium se zaměřením na botaniku a molekulární biologii, genetiku. Podmínkou je úspěšné projití psychologickým vyšetřením, prověrkou tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídkou. Vhodné i pro čerstvé absolventy. Kontakt pro zájemce: plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D., e-mail: hana.sulakova@pcr.cz služ. tel.: 974 824 501.   Tue, 01 Aug 2017 10:49:00 GMT Proof of Concept Workshop http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=79/ Centrum pro transfer technologií MU a Jihomoravské inovační centrum pořádají pro všechny zájemce z řad výzkumných týmů a vědeckých pracovníků na bezplatný workshop "Proof of Concept". CTT koncem prázdnin chystá vyhlášení čtvrté výzvy financované z projektu TA ČR Gama a tento workshop vám pomůže s přípravou kvalitní žádosti o podporu v této dílčí oblasti. Nutná je jen předchozí rezervace na emailu: novakova@ctt.muni.cz   Fri, 14 Jul 2017 07:35:00 GMT Cena z Intel ISEF http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=78/ Cena z Intel ISEF Student Martin Mátl získal za svou práci Identification of dsRNA Mycoviruses in Plant-Pathogenic Fungus Fusarium oxysporum, kterou vypracoval na Oddělení mikrobiologie, druhou cenu v oboru Plant Sciences.   Wed, 24 May 2017 08:02:00 GMT Soutěž diplomových prací http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=77/ Soutěž diplomových prací s environmentálním zaměřením Školské zařízení Lipka ve spolupráci s partnery vypisuje již 15. ročník soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Do soutěže se mohou hlásit bakalářské i diplomové práce obhájené na podzim 2016 a na jaře 2017. Výherci obdrží zajímavé finanční odměny a také získají možnost publikačního výstupu ve společném sborníku. Podrobnější informace o podmínkách naleznete na http://www.lipka.cz/soutez-DP nebo přiloženém plakátku. Všem soutěžícím držíme palce!   Fri, 12 May 2017 07:40:00 GMT Den fascinace rostlinami http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=76/ Náš Ústav se po dvou letech opět účastní mezinárodní akce s názvem Den fascinace rostlinami. Cílem je ukázat široké veřejnosti zajímavý svět rostlin a uvědomit si jejich význam pro společnost, včetně potřebných základních i aplikovaných výzkumů v této oblasti. Součástí akce je bohatý doprovodný program konající se na mnoha místech naší republiky. Naše pracoviště Oddělení fyziologie a anatomie rostlin se připojuje s nabídkou popularizačních přednášek, netradičních experimentů i exkurzí s prohlídkou pracovišť a přístrojů. Den fascinace rostlinami se koná 18. května od 9 do 15 hodin v pavilonu A11, místnost 333, Univerzitní Kampus Bohunice. Z naší nabídky si určitě vyberete i vy, proto neváhejte a zúčastněte se této mimořádné akce! V případě zájmu navštívit akci s větší skupinou účastníků (více než pět lidí) prosíme o předběžnou rezervaci ( vitgloser@sci.muni.cz .). Těšíme se na vás!   Fri, 12 May 2017 07:38:00 GMT Aktivity pro pracovníky PřF MU v oblasti transferu technologií http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=75/ Vážení kolegové, v návaznosti na projekt OP VVV Rozvoj transferu technologií MU nyní máte možnost využít zajištění organizace a širší podpory pro Vaše odborné aktivity (zdarma a "NA MÍRU" přímo Vašemu týmu) v následujících oblastech: 1) TEMATICKY ZAMĚŘENÉ WORKSHOPY/PŘEDNÁŠKY/KULATÉ STOLY PRO/S APLIKAČNÍMI PARTNERY/PARTNERY FAKULT (účastníkům bude zajištěno občerstvení, pronájem místnosti, materiály a propagace dle domluvy, účast facilitátora aj). 2) INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ (interní/externí) v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, právního minima v oblasti VaV, spolupráce s aplikační sférou, příkladů dobré praxe, např. proškolení advokátem, manažerem CTT, expertem jiného pracoviště aj., pro akademiky i neakademiky. 3) Na říjen 2017 bude připraveno HROMADNÉ ŠKOLENÍ (interní/externí) v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, právního minima v oblasti VaV, spolupráce s aplikační sférou aj. Pro zefektivnění školení a připravení témat, která jsou potřebná především z Vašeho pohledu, uvítáme Vaše podněty a konkrétní náměty. V případě zájmu o bližší informace či zajištění některé z aktivit se prosím ozvěte CO NEJDŘÍVE na mail helanej@sci.muni.cz , nejpozději však do 3. 5. 2017 !   Mon, 24 Apr 2017 07:11:00 GMT Pozvánka na DOD firmy Contipro http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=74/ Všichni studenti přírodovědných a chemických oborů jsou českou farmaceutickou a kosmetickou společností Contipro srdečně zváni na Den otevřených dveří, v rámci kterého mohou nahlédnout do zákulisí výzkumu a informovat se o kariéře v této firmě. Akce proběhne dne 25. 4. 2017, je ale nutné se předem registrovat na emailu:mysakova@contipro.com   Thu, 13 Apr 2017 08:47:00 GMT Přednášky prof. Richardsona http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=73/   Zveme Vás na následující přednášky prof. Richardsona:       ---------   ---------     Wed, 22 Mar 2017 08:23:00 GMT Program doktorského semináře jaro 2017 http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=72/ Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - plán akcí pro jarní semestr 2017 24.2.2017, UKB A11/306, 11:00 hod přednáška pro odbornou veřejnost v rámci řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Nejnovější poznatky o molekulární podstatě Alzheimerovy choroby garant – prof. J. Šmarda 3.3.2017, UKB A11/306, 10:00 hod přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení RNDr. Roman Hrstka, Ph.D. Molekulární patologie: význam a možnosti uplatnění v onkologické praxi garant – prof. J. Šmarda 17.3. 2017, UKB, A11/306, 10:00 hod Mgr. Lenka Chalupová Studium nových proteinů v metabolismu lipidů a jejich klinického významu u pacientů s metabolickým syndromem garant – doc. A. Žákovská 27.3. 2017, UKB, A11/306, 13:00 hod přednáška zahraničního hosta prof. Des Richardson , University of Sydney, Australia Iron and Cancer: Can we build a New Type of Anti-Cancer Drug? garant – prof. R. Veselská 30.3. 2017, UKB, A11/205, 11:00 hod přednáška zahraničního hosta prof. Des Richardson , University of Sydney, Australia How do Cytotoxic Macrophages Kill Tumour Cells? NO is Involved! garant – prof. R. Veselská 31.3. 2017, UKB, A11/306, 10:00 hod přednáška zahraničního hosta prof. Des Richardson , University of Sydney, Australia Friedreich’s Ataxia: Iron, Oxidative Stress and Nrf2 – Can we Develop a Therapy? garant – prof. R. Veselská 7.4.2017, UKB A11/306, 10:00 hod přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení Mgr. Ivo Rudolf, Ph.D. Globalizace infekčních onemocnění garant – prof. J. Doškař 21.4. 2017, UKB, A11/306, 10:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Mgr. David Bednář Molekulové modelování vztahů mezi strukturou a funkcí enzymů školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. garant – prof. J. Šmarda 28.4. 2017, UKB, A11/306, 10:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Obecná a molekulární genetika Ing. Viera Kováčová Evoluční aspekty horizontálního genového přenosu u rostlin Školitel: RNDr. Bohuslav Janoušek, PhD. garant: doc. P.Kuglík 5.5. 2017, UKB, A11/306, 12:00 hod obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie Alireza Jian Bagherpoor The involvement of non-histone DNA-binding HMGB1 and HMGB2 protein in human embryonic stem cells and their differentiated derivatives Školitel: RNDr. Michal Štros, DrSc. garant: prof. J. Šmarda   Aktualizováno: 4.4.2017 11:45 Thu, 16 Mar 2017 09:50:00 GMT Křest knihy Obrazový průvodce anatomií rostlin http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=71/ Nakladatelství Academia vás zve na křest unikátní dvojjazyčné monografie " Obrazový průvodce anatomií rostlin/Visual Guide to Plant Anatomy ", na jejímž vzniku se autorsky podíleli i dva významní akademici z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity - doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. a RNDr. Milan Baláž, Ph.D. Akce se koná dne 15. března 2017 od 17 hodin v Literární kavárně Academia, Václavské náměstí 34, Praha. Všichni hosté jsou srdečně vítáni! POZVÁNKA Thu, 09 Mar 2017 12:07:00 GMT Nabídka práce v Kriminalistickém ústavu http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=70/ Kriminalistický ústav Praha přijme do služebního poměru na pozici kriminalistický znalec na oddělení genetiky nového pracovníka. Nabízíme: nástupní plat 29 tis. ; 30 dnů dovolené; pro mimopražské – možnost ubytování Požadujeme: statní občanství ČR, bezúhonnost; spolehlivost; státnice z Molekulární biologie, genetiky a smysl pro humor. Zájemci mohou posílat CV na zbynek.dolejsi@pcr.cz   Wed, 01 Mar 2017 06:59:00 GMT Přednášky v rámci Science and Technology Club http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=69/ Science and Technology Club otevírá i v jarním semestru cyklus odborných přednášek zaměřených na přírodní vědy i techniku. Část přednášek se koná v prostorách VUT, druhá část na Kampusu MU. Vstup na přednášky je zdarma a jejich kompletní přehled najdete v příloze nebo na webových stránkách klubu: http://science-technology.club/ Těšíme se na viděnou!   Wed, 22 Feb 2017 06:57:00 GMT Otevřená registrace na Studentskou vědeckou konferenci http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=68/ Dear friends, it is our pleasure to invite you in the name of the Masaryk University and students organization Biomania to The Biomania Student Scientific Meeting, which will take place on 3rd October 2017 in the cosy and exciting environment of the Brno Observatory and Planetarium. The one-day conference is dedicated to the students of Bachelor, Master and Doctoral programmes working on topics thematically connected with Biotechnology and Biomedicine. Active participants will have a chance to present the results of their own projects and try out their presentation skills in relaxed informal atmosphere. Entries are divided into sessions which will be announced based on scope of received abstracts. The best presentation in each session as well as poster wins a valuable prize. Language of the conference is English. For more detailed information please visit www.biomania.cz/meeting-2017 . Registration is opened from 1st May 2017. Do not hesitate with registration, conference is limited to 100 participants. We are looking forward to seeing you in Brno.   Wed, 22 Feb 2017 06:55:00 GMT Nábor studentů Ph.D. http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=67/ Laboratoř buněčné regenerace a plasticity Centra PIGMOD na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky v Liběchově hledá dva Ph.D. student(ky) na téma: Phenotypic study of transgenic Huntington’s disease minipigs: validation of RNAseq data from putamens, assessment of transsulfuration pathway Different forms of huntingtin during aging of Huntington’s disease minipigs, assessment during and after longitudinal miHTT gene therapy Výhody: Nové laboratoře a vybavení, bohatá spolupráce, mladý kolektiv, možnost ubytování, 40 km od Prahy (ve špičce autobus jezdí každou hodinu) Kontakt: Ing. Zdenka Ellederová, Ph.D. Rumburská 89 27721 Liběchov ellederova@iapg.cas.cz Tel: 731 412 354     Mon, 06 Feb 2017 11:46:00 GMT Nabídka spolupráce s UK http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=66/ Hledáme partnery pro spolupráci s vědci z UK. Kolegové z UK vyvinuli inovativní perspektivní látky s antituberkulotickým účinkem a hledají spolupráci v oblasti in vivo farmakokinetických studií těchto látek. Pokud vás tato možnost navázat spolupráci oslovila, prosím ozvěte se na mail: helanej@sci.muni.cz (Dr. Helena Nejezchlebová, TT manažerka PřF)   Fri, 03 Feb 2017 08:52:00 GMT Nejlepší spolupráce roku http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=65/ Sdružení pro zahraniční investice vyhlašuje 6. ročník ocenění "Nejlepší spolupráce roku". Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím a úspěšným transferům technologií a znalostí. Do soutěže se mohou přihlásit projekty, jejich části či transfery (například prodej licence), které byly realizovány nebo ukončeny v období 1.1.2016 až 31.12.2016. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci - pracoviště výzkumné organizace na straně jedné - a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé. Další možností je transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Do soutěže je možné se přihlásit do 31.1.2017. Bližší informace o soutěži jsou uvedeny také na stránkách CTT MU: http://www.ctt.muni.cz/cs/novinky-a-akce/hleda-se-nejlepsi-spoluprace-roku   Thu, 26 Jan 2017 07:14:00 GMT Výzkum našich vědců v ČT http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=64/ Česká televize navštívila naše Laboratoře srovnávací imunologie a díky jejich kameře se nyní i vy můžete podívat vědě pod pokličku! Odkaz na video: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/317281381890121-tyden-v-regionech/video/517524   Thu, 26 Jan 2017 07:12:00 GMT MU Life Sciences Seminar 2017 http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=63/ Program MU Life Sciences Seminar pro období jaro 2017 najdete ZDE (nová záložka).   Wed, 25 Jan 2017 08:50:00 GMT Business Research Forum 2017 http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=62/ Dne 27. dubna 2017 se v pavilonu CEITEC MU v univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích uskuteční 2. ročník akce Business Research Forum, jež vytváří unikátní prostor pro setkání vědců se zástupci aplikační sféry (firmy, instituce). Součástí akce bude také veletrh příležitostí ke spolupráci. Srdečně zveme všechny výzkumné týmy a pracoviště k aktivní účasti. Jsou vítány prezentace stávajících či plánovaných projektů, technologií, nabídka výzkumných kapacit či služeb. Prezentovat lze například v podobě posterů, letáčků atp. Vítaná bude také přítomnost zástupců jednotlivých týmů k vzájemné diskuzi. Registrace i aktivní účast jsou bez poplatku, využijte unikátní příležitosti k prezentaci zajímavých projektů s aplikačním potenciálem a představte své výzkumné cíle komerční sféře. Prosíme zájemce o tento typ účasti, aby potvrdili svou účast dr. Heleně Nejezchlebové (manažerce pro transfer technologií PřF) na emailu: helanej@sci.muni.cz   Wed, 25 Jan 2017 08:30:00 GMT Korespondenční seminář IBIS byl spuštěn http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=61/ Interaktivní biologický seminář (IBIS) určený pro studenty všech typů středních škol se zájmem o biologii byl spuštěn! Zájemci se mohou registrovat na těchto stránkách: http://ibis.sci.muni.cz/ , kde naleznou také aktuálně vypsané úlohy k řešení. Vše probíhá elektronicky, kurz je zdarma a úspěšní řešitelé se mohou těšit na zážitkovou odměnu. Mon, 12 Dec 2016 09:49:00 GMT Přednáška prof. Karla Smetany Jr. na UKB http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=60/ Srdečně zveme studenty i odbornou veřejnost na přednášku prof. MUDr. Karla Smetany Jr., DrSc. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zaměřenou na problematiku nádorově asociovaných fibroblastů a jejich významu v patogenezi nádorového onemocnění. Přednáška se uskuteční v pátek 11. 11. 2016 od 12.hod v posluchárně 306, pavilonu A11, Univerzitní Kampus Bohunice. Vstup na přednášku je zdarma a bez nutnosti registrace. Mon, 07 Nov 2016 07:48:00 GMT Nabídka spolupráce s biotechnologickou firmou http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=59/ Renomovaná biotechnologická firma hledá z řad TÝMŮ MU zájemce o spolupráci, a to v následujících oblastech: 1. rychlá diagnostika septických stavů; 2. biosenzory (detekce NA na biosenzorech) 3. posouzení významu microRNA v rutinní diagnostice; 4. neinvazivní diagnostika - liquid biopsy - prenatální neinvazivní diagnostika a onkogenetická neinvazivní diagnostika; 5. NGS sekvenace; 6. produkce oligonukleotidů; 7. produkce enzymů a optimalizace enzymatických reakcí - se zaměřením zejm. na polymerázy; Forma a další detaily spolupráce budou záviset na vzájemné dohodě zúčastněných. Zájemci mohou kontaktovat manažerku pro transfer technologií PřF dr. Nejezchlebovou na email helanej@sci.muni.cz   Fri, 04 Nov 2016 06:57:00 GMT Workshop Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=58/ Ústav přistrojové techniky AV ČR v Brně pořádá dne 23. 11. 2016 jednodenní workshop na téma " Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry ", který bude otevřen široké odborné veřejnosti. Program workshopu je tvořen jak pro potencionálni uživatele cryo-SEM (biology, chemiky,...), tak i pro odborníky cryo-SEM. Přednášky budou v anglickém a českém jazyce. Celodenní program bude zakončen exkurzí do laboratoře ÚPT cryo-SEM. Účast na akci je zdarma, je pouze vyžadována registrace na http://goo.gl/5J6jts Detailní program celého dne naleznete v příloze ZDE . Thu, 27 Oct 2016 12:16:00 GMT Úspěch v mezinárodní soutěži http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=57/ Mladý vědec Martin Mátl se svoji Středoškolskou odbornou prací kterou vypracoval na Oddělení mikrobiologie pod vedením Mgr. Gabriely Rotkové, Ph.D. probojoval na mezinárodní soutěž Intel ISEF do Los Angeles. Soutěž je považována za „olympiádu vědeckých talentů“. Do více než 400 národních a regionálních soutěží se ve více než 75 zemích světa zapojuje přes sedm milionů studentů, z nichž vzejde skutečná špička, proto už jen postup do světového finále je obrovský úspěch.   Tue, 11 Oct 2016 11:07:00 GMT Podpora transferu technologií pokračuje http://www.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=56/Projekt OP VaVpI Nové biotechnologie pro medicínu byl nejen příležitostí ke zdokonalení a přípravě komercializace vybraných biomedicínských technologií s inovativním aplikačním potenciálem. I když projekt v říjnu 2015 skončil, práce na aktivitách zahájených v projektu nadále pokračují. Jednou z pokračujících aktivit je práce manažerky pro transfer technologií. Ta i nadále spolupracuje jak s odborníky na transfer technologií, tak výzkumníky MU. Podporuje či koordinuje řešení záležitostí spojených s péčí o duševní vlastnictví a se snahou o přenesení vybraných VaV výsledků do praxe. Je i kontaktní osobou pro zájemce z externí sféry. Více informací o celém projektu naleznete v přiloženém článku.   Project New technologies for medicine was not only an opportunity to improve selected biomedical technologies with innovative application potential and prepare them for  commercialization. Despite the end of the project in October 2015, project activities continue. Work of the manager for technology transfer is one of the ongoing activities. The manager further cooperates with both TT experts and researchers at Masaryk university. She promotes and coordinates issues related to the intellectual property protection as well transfer of selected R & D results into practice. She is also the contact person for business customers. Příloha: ZDE Wed, 14 Sep 2016 10:23:00 GMT