Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Struktura ústavu

Vedení ústavu:

ředitel ústavu: Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
zástupce ředitele ústavu: Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
zástupce pro věci pedagogické: doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

 

Rada ústavu

 • Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • Prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
 • Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • Prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
 • Lenka Šťastná

 

Sekretariát ústavu

Ekonomka ústavu: Lenka Šťastná (tel. 54949 8244)

Agenda personální, studijní a majetková:

 • Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D. (tel. 54949 4323)
 • Miloslava Konopásková (tel. 54949 5071)

Technik ICT: Mgr. Radek Ševčík, Ph.D. (tel. 54949 5351)

Pracovnice pro PR a marketing: Mgr. Zuzana Vitková (hanzelkova@sci.muni.cz)

 

Kontaktní adresa

Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta MU
Kotlářská 2
611 37 Brno

 

Jednotlivé laboratoře a pracovní skupiny se sdružují do oddělení, která se svou vědeckou a pedagogickou prací profilují ve specifických oborech experimentální biologie. Jsou to:

Aktuálně

15. 9. 2017

Program doktorského semináře podzim 2017

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2017

více

15. 9. 2017

Pozvánka na setkání s doktorkou Alicí Malenovskou

Centrum pro transfer technologií srdečně zve všechny záujemce na setkání s doktorkou Alicí Malenovskou, která... více

15. 9. 2017

CTT nadále poskytuje organizační servis

Tým pro transfer technologií i nadále poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání... více

15. 9. 2017

Habilitační přednáška Jakuba Neradila

Laboratoř nádorové biologie (Ústav experimentální biologie a Klinika dětské onkologie, Masarykova univerzita)... více

28. 8. 2017

Výzva na podávání žádostí o finanční podporu

CTT vyhlašuje *Výzvu č. 042017* na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU –... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.