Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Laboratoř experimentální histochemie a mykorrhizy

Laboratoř experimentální histochemie a mykorrhizy je specializované pracoviště Katedry fyziologie a anatomie rostlin na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zastřešuje dvě dílčí pracovní skupiny, jejichž společným rysem je zejména studium anatomicko-fyziologických charakteristik rostlin, k čemuž využívají společné technické vybavení, zejména mikroskopickou techniku, a rovněž prostředky pro in vitro kultury rostlin.

 

Hlavním výzkumným zaměřením pracovní skupiny experimentální histochemie je studium vztahů mezi strukturou a funkcí rostlin a jejich regulace endogenními rostlinnými hormony, exogenními růstovými regulátory a podmínkami vnějšího prostředí. K tomuto účelu využívá metod experimentální embryologie, histologie a histochemie rostliných organismů, z technických prostředků pak zejména světelné a elektronové mikroskopy a prostředky umožňující in vitro kultivace rostlin. V současnosti je studován zejména vliv zvýšené hladiny endogenních cytokininů na anatomii klíčních rostlin tabáku (Nicotiana tabacum) a huseníčku (Arabidopsis thaliana). Za tímto účelem jsou využívány linie rostlin, v nichž je bakteriální ipt (izopentenyltransferázu kódující) gen aktivován pomocí pOp/LhG4 systému. Ve spolupráci s pracovníky laboratoře fotosyntetických procesů se členové této pracovní skupiny podílí na studiu anatomické struktury stélek lišejníků a kvantifikaci fotobiontů v těchto duálních organismech.

 

Pracovní skupina mykorrhizních symbióz se zabývá různými aspekty arbuskulární a orchideoidní mykorrhizy. Snažíme se kvantifikovat roli těchto symbióz v příjmech minerálních živin hostitelskými rostlinami a kompetičních vztazích s okolní vegetací. Hlavní mykorrhizní strukturou, na niž zaměřujeme pozornost, je síť mimokořenového mycelia v půdě, tedy hlavní sorpční mykorrhizní struktura. V minulých letech jsme vyvinuli techniku, s jejíž pomocí lze snadno monitorovat rozvoj mimokořenových houbových hyf. V případě mykorrhizy orchidejí se soustřeďujeme také na kvantifikaci přenosů uhlíkatých látek mezi symbionty, která je u těchto rostlin dosud velmi málo prozkoumaná. Za tímto účelem provádíme kultivační experimenty, látkové přenosy zkoumáme s pomocí stabilních izotopů 13C a 15N. Pomocí in vitro techniky asymbiotických výsevů orchidejí získáváme nejen rostliny pro naše experimenty, ale rovněž rostlinný materiál, který slouží v záchranných programech v České republice kriticky ohrožených druhů čeledi Orchidaceae (aktuálně druhy Dactylorhiza maculata a D. incarnata)

 

Aktuálně

15. 6. 2018

Rostliny ve znečištěném životním prostředí

Pozvánka na workshop "Rostliny ve znečištěném životním prostředí"

Zveme všechny zájemce z řad zaměstnanců... více

14. 6. 2018

Aktuální trendy v oblasti externího využívání výsledk VaV

Aktuální trendy v oblasti externího využívání výsledk VaV


více

24. 4. 2018

Výzva k předkládání návrhů do TAČR Gama

CTT vyhlašuje *Výzvu č. 062018* na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU –... více

18. 4. 2018

Co dál po Ph.D. studiu?

Mike Thompson je mladý vědec z USA, který studoval v Německu a po studiích si založil start-up firmu. V průběhu... více

23. 3. 2018

EuroSTEMPeers konference v Ceitecu

5. dubna 2018 se v Ceitec MU bude konat mini-konference na téma kariérních možností ve vědecké sféře. Všichi mladí... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.