Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Laboratoř experimentální histochemie a mykorrhizy

Laboratoř experimentální histochemie a mykorrhizy je specializované pracoviště Katedry fyziologie a anatomie rostlin na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zastřešuje dvě dílčí pracovní skupiny, jejichž společným rysem je zejména studium anatomicko-fyziologických charakteristik rostlin, k čemuž využívají společné technické vybavení, zejména mikroskopickou techniku, a rovněž prostředky pro in vitro kultury rostlin.

 

Hlavním výzkumným zaměřením pracovní skupiny experimentální histochemie je studium vztahů mezi strukturou a funkcí rostlin a jejich regulace endogenními rostlinnými hormony, exogenními růstovými regulátory a podmínkami vnějšího prostředí. K tomuto účelu využívá metod experimentální embryologie, histologie a histochemie rostliných organismů, z technických prostředků pak zejména světelné a elektronové mikroskopy a prostředky umožňující in vitro kultivace rostlin. V současnosti je studován zejména vliv zvýšené hladiny endogenních cytokininů na anatomii klíčních rostlin tabáku (Nicotiana tabacum) a huseníčku (Arabidopsis thaliana). Za tímto účelem jsou využívány linie rostlin, v nichž je bakteriální ipt (izopentenyltransferázu kódující) gen aktivován pomocí pOp/LhG4 systému. Ve spolupráci s pracovníky laboratoře fotosyntetických procesů se členové této pracovní skupiny podílí na studiu anatomické struktury stélek lišejníků a kvantifikaci fotobiontů v těchto duálních organismech.

 

Pracovní skupina mykorrhizních symbióz se zabývá různými aspekty arbuskulární a orchideoidní mykorrhizy. Snažíme se kvantifikovat roli těchto symbióz v příjmech minerálních živin hostitelskými rostlinami a kompetičních vztazích s okolní vegetací. Hlavní mykorrhizní strukturou, na niž zaměřujeme pozornost, je síť mimokořenového mycelia v půdě, tedy hlavní sorpční mykorrhizní struktura. V minulých letech jsme vyvinuli techniku, s jejíž pomocí lze snadno monitorovat rozvoj mimokořenových houbových hyf. V případě mykorrhizy orchidejí se soustřeďujeme také na kvantifikaci přenosů uhlíkatých látek mezi symbionty, která je u těchto rostlin dosud velmi málo prozkoumaná. Za tímto účelem provádíme kultivační experimenty, látkové přenosy zkoumáme s pomocí stabilních izotopů 13C a 15N. Pomocí in vitro techniky asymbiotických výsevů orchidejí získáváme nejen rostliny pro naše experimenty, ale rovněž rostlinný materiál, který slouží v záchranných programech v České republice kriticky ohrožených druhů čeledi Orchidaceae (aktuálně druhy Dactylorhiza maculata a D. incarnata)

 

Aktuálně

16. 10. 2018

Firma MERCK poptává spolupráci

Firma MERCK poptává spolupráci v řadě oborů

Firma MERCK aktuálně vyhledává potenciální partnery z... více

11. 10. 2018

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem z biotechnologické brněnské firmy GeneProof.

 

více

17. 9. 2018

Program doktorského semináře podzim 2018

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2018


19.9.2018,... více

31. 8. 2018

Poslední výzva "Proof of Concept" do programu TAČR GAMA

CTT MU vyhlašuje "Výzvu č. 072018" na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků VaV na MU – Proof... více

15. 6. 2018

Rostliny ve znečištěném životním prostředí

Pozvánka na workshop "Rostliny ve znečištěném životním prostředí"

Zveme všechny zájemce z řad zaměstnanců... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.