Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Laboratoř stresové fyziologie rostlin

Aktuální výzkumné práce  prováděné v Laboratoři stresové fyziologie rostlin se soustřeďují převážně na:

  • (1) analýzu stresových účinků nedostatku vody a minerálních živin v prostředí (včetně časoprostorových změn v jejich dostupnosti pro rostliny a adaptačních mechanismů),
  • (2) zkoumání stresových účinku perzistentních organických polutantů (především aromatických uhlovodíků) na rostliny.

Objektem výzkumu jsou jednak vybrané druhy cévnatých rostlin (zejména trávy a stromy), a dále některé druhy lišejníků a mechů. Fyziologická odezva rostlin na uvedené stresové faktory je zkoumána jak na úrovni celých rostlin (změny rychlosti růstu, alokace biomasy, hospodaření se zásobními látkami, aj.), tak i na úrovni orgánové a buněčné (zejména změny rychlosti metabolických a translokačních procesů). Podrobnější informace o prováděných výzkumných projektech jsou uvedeny na stránkách pracovních skupin.

Aktuálně

16. 11. 2017

POSTDOC POSITION

Masaryk University, Brno, Czech Republic invites excellent scientists to apply for

POSTDOC POSITION in... více

14. 11. 2017

Další ročník IBISu je spuštěn

Registrace do druhého ročníku Interaktívního biologického semináře IBIS a zároveň přístup k první sadé úkolů... více

23. 10. 2017

Aleš Vlk a Karel Zuska (Alevia) školí na MU!

Srdečně Vás zveme na školení pro life sciences zaměstnance MU, které pořádáme ve spolupráci s CTT a paní tajemnicí... více

10. 10. 2017

Centrum pro transfer technologií zve na workshop Fidentis Analyst a A.R.T.

Centrum pro transfer technologií vás srdečně zve na bezplatný workshop, na kterém sa budete moct seznámit s přístroji... více

15. 9. 2017

Program doktorského semináře podzim 2017

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2017

více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.