Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Laboratoř stresové fyziologie rostlin

Aktuální výzkumné práce  prováděné v Laboratoři stresové fyziologie rostlin se soustřeďují převážně na:

  • (1) analýzu stresových účinků nedostatku vody a minerálních živin v prostředí (včetně časoprostorových změn v jejich dostupnosti pro rostliny a adaptačních mechanismů),
  • (2) zkoumání stresových účinku perzistentních organických polutantů (především aromatických uhlovodíků) na rostliny.

Objektem výzkumu jsou jednak vybrané druhy cévnatých rostlin (zejména trávy a stromy), a dále některé druhy lišejníků a mechů. Fyziologická odezva rostlin na uvedené stresové faktory je zkoumána jak na úrovni celých rostlin (změny rychlosti růstu, alokace biomasy, hospodaření se zásobními látkami, aj.), tak i na úrovni orgánové a buněčné (zejména změny rychlosti metabolických a translokačních procesů). Podrobnější informace o prováděných výzkumných projektech jsou uvedeny na stránkách pracovních skupin.

Aktuálně

16. 10. 2018

Firma MERCK poptává spolupráci

Firma MERCK poptává spolupráci v řadě oborů

Firma MERCK aktuálně vyhledává potenciální partnery z... více

11. 10. 2018

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem z biotechnologické brněnské firmy GeneProof.

 

více

17. 9. 2018

Program doktorského semináře podzim 2018

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2018


19.9.2018,... více

31. 8. 2018

Poslední výzva "Proof of Concept" do programu TAČR GAMA

CTT MU vyhlašuje "Výzvu č. 072018" na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků VaV na MU – Proof... více

15. 6. 2018

Rostliny ve znečištěném životním prostředí

Pozvánka na workshop "Rostliny ve znečištěném životním prostředí"

Zveme všechny zájemce z řad zaměstnanců... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.