Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Laboratoř stresové fyziologie rostlin

Aktuální výzkumné práce  prováděné v Laboratoři stresové fyziologie rostlin se soustřeďují převážně na:

  • (1) analýzu stresových účinků nedostatku vody a minerálních živin v prostředí (včetně časoprostorových změn v jejich dostupnosti pro rostliny a adaptačních mechanismů),
  • (2) zkoumání stresových účinku perzistentních organických polutantů (především aromatických uhlovodíků) na rostliny.

Objektem výzkumu jsou jednak vybrané druhy cévnatých rostlin (zejména trávy a stromy), a dále některé druhy lišejníků a mechů. Fyziologická odezva rostlin na uvedené stresové faktory je zkoumána jak na úrovni celých rostlin (změny rychlosti růstu, alokace biomasy, hospodaření se zásobními látkami, aj.), tak i na úrovni orgánové a buněčné (zejména změny rychlosti metabolických a translokačních procesů). Podrobnější informace o prováděných výzkumných projektech jsou uvedeny na stránkách pracovních skupin.

Aktuálně

19. 2. 2018

Program doktorského semináře jaro 2018

Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - plán akcí pro jarní semestr 2018

2.3. 2018,... více

1. 2. 2018

Setkání s odborníkem

CEITEC - Středoevropský technologický institut vás srdečně zve na setkání s odborníkem z vědecké praxe, panem... více

16. 1. 2018

Finanční a organizační podpora vědcům při realizaci setkání s partnery

Tým pro transfer technologií i v roce 2018 poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání... více

5. 1. 2018

5.výzva TA ČR Gama - ověření výsledků s aplikačním potenciálem (Proof of Concept)

Centrum pro transfer technologií vyhlašuje další výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků... více

2. 1. 2018

Den otevřených dveří na Přf MU

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity znovu pořádá den otevřených dveří speciálně pro zájemce o bakalářské... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.