Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Laboratoř stresové fyziologie rostlin

Aktuální výzkumné práce  prováděné v Laboratoři stresové fyziologie rostlin se soustřeďují převážně na:

  • (1) analýzu stresových účinků nedostatku vody a minerálních živin v prostředí (včetně časoprostorových změn v jejich dostupnosti pro rostliny a adaptačních mechanismů),
  • (2) zkoumání stresových účinku perzistentních organických polutantů (především aromatických uhlovodíků) na rostliny.

Objektem výzkumu jsou jednak vybrané druhy cévnatých rostlin (zejména trávy a stromy), a dále některé druhy lišejníků a mechů. Fyziologická odezva rostlin na uvedené stresové faktory je zkoumána jak na úrovni celých rostlin (změny rychlosti růstu, alokace biomasy, hospodaření se zásobními látkami, aj.), tak i na úrovni orgánové a buněčné (zejména změny rychlosti metabolických a translokačních procesů). Podrobnější informace o prováděných výzkumných projektech jsou uvedeny na stránkách pracovních skupin.

Aktuálně

15. 6. 2018

Rostliny ve znečištěném životním prostředí

Pozvánka na workshop "Rostliny ve znečištěném životním prostředí"

Zveme všechny zájemce z řad zaměstnanců... více

14. 6. 2018

Aktuální trendy v oblasti externího využívání výsledk VaV

Aktuální trendy v oblasti externího využívání výsledk VaV


více

24. 4. 2018

Výzva k předkládání návrhů do TAČR Gama

CTT vyhlašuje *Výzvu č. 062018* na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU –... více

18. 4. 2018

Co dál po Ph.D. studiu?

Mike Thompson je mladý vědec z USA, který studoval v Německu a po studiích si založil start-up firmu. V průběhu... více

23. 3. 2018

EuroSTEMPeers konference v Ceitecu

5. dubna 2018 se v Ceitec MU bude konat mini-konference na téma kariérních možností ve vědecké sféře. Všichi mladí... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.