Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o bakalářské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 22.1.2018 v 10:44

Bakalářská práce

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

 • Složení komise:
  RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
  doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Lékařská biologie, Genetika a molekulární biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Obhajoby: 7. 2. 2019 od 11:00 h, A25/209, UKB
  • Státní zkouška: 7. 2. 2019, od 13:00, A11/305, UKB

 • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
  • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
 • Zařazení studenti:
  Bíbrová Karolína
 • Molekulární biologie a genetika

  • Složení komisí:
   doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. – předseda
   RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
   doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná genetika, Molekulární biologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2019:
   • Obhajoby: 7.2.2019 od 9:00, A25/209, UKB
   • Státní zkouška: 7.2.2019 od 13:00, A11/305, UKB
  • Zařazení studenti:
   Čulen,, Hanzlová, Hliboká, Holubcová, Horváth, Hučko, Jurka, Marciniak, Olivová, Sýkorová, Vilímek, Zemanová
 • Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

  • Složení komise:
   doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně
   RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. - VOŠ Jaselská
   RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. - Anatomický ústav LF MU
   Mgr. Dana Fialová, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Biologická antropologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2019:
   • Obhajoby: 12.2.2019 od 9:00 h, UKB A36/347
   • Státní zkouška: 12.2.2019 od 10:00 h
  • Zařazení studenti: 
   Ráčková, Sarvašová
 • Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

  • Složení komise:
   prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - předseda
   doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
   RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
   prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
   doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy experimentální biologie rostlin
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2019:
   • Obhajoba:
   • Státní zkouška:
  • Zařazení studenti: 
  • Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

  • Složení komise:
   doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - předseda
   Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
   RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
   RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
   Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy experimentální biologie živočichů a imunologie
  • Okruhy otázek
  • Obhajoba a státní zkouška: 6. 2. 2019 v 8.30 h, UKB A36/212
  • Zařazení studenti: 
   Fuksová


  • Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

  • Složení komise:
   doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - předseda
   doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
   doc. Ivo Rudolf, Ph.D.
   Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy mikrobiologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2019:
   • Státní zkouška:
   • Obhajoby: 5. 2. 2019, posluchárna A25/339, od 9 hodin
   • Písemná zkouška: 5. 2. 2019 10:00 h, UKB A25/209
  • Zařazení studenti: 
   Nahodilová
  • Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

  • Složení komise:
   Předseda
   Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
   Členové:
   doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
   doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
   doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Obecná ekotoxikologie a základy chemie životního prostředí
  • Další informace
  • Termíny 2019:
  • Státní zkouška:
  • Obhajoby:
  • Zařazení studenti: Aktuálně

21. 1. 2019

Proč jit studovat mikrobiologii?

Nové video z dílny Oddělení mikrobiologie vám představí hned několik důvodů, proči si tento obor vybrat!

více

18. 1. 2019

Vědci z ÚEB v České televizi!

V pořadu České televize Týden v regionech byly odvysílány dvě reportáže o práci některých našich výzkumných... více

9. 1. 2019

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří!

V sobotu 26.1.2019 a v úterý 29.1.2019 od 9.00 budete moci navštívit prostory Přírodovědecké fakulty Masarykovy... více

16. 10. 2018

Firma MERCK poptává spolupráci

Firma MERCK poptává spolupráci v řadě oborů

Firma MERCK aktuálně vyhledává potenciální partnery z... více

11. 10. 2018

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem z biotechnologické brněnské firmy GeneProof.

 

více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.