Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o bakalářské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 1.11.2018

Bakalářská práce

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

 • Složení komise:
  RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D. – alternující předseda
  doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
  doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
 • Předměty zkoušky: Lékařská biologie, Genetika a molekulární biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Obhajoby: 8.6.2018 od 8:30, A11/333, UKB, rozpis zde
  • Státní zkouška: 14.6.2018, od 15:00 (registrace od 14:45), A11/306, UKB

 • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
  • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
  • 7.5.2018 9:00-11:00
  • 10.5.2018 9:00-10:30
  • 10.5.2018 14:00-15:30
  • 11.5.2018 9:00-10:30
 • Zařazení studenti:
  Bíbrová Karolína, Bohúnová Michaela, Brymová Anna, Glogarová Růžena, Jendruchová Kristína, Kazdová Natálie, Koželková Kateřina, Totková Tereza, Vilmanová Sára, Zacpalová Magdaléna, Zrnečková Kateřina, Žárská Markéta, Žížalová Johana
 • Molekulární biologie a genetika

  • Složení komisí:
   doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. – předseda
   RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
   Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.


   prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D. – alternující předseda 
   doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
   RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
   doc. Vladislava Růžičková, CSc.

  • Předměty zkoušky: Obecná genetika, Molekulární biologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2018:
   • Obhajoby: 7.6.2018 od 9:00, A11/333 a A13/332, UKB, rozpis zde
   • Státní zkouška: 14.6.2018 od 9:00 (registrace od 8:30), A11/132, UKB
  • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
   • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
   • 7.5.2018 9:00-11:00
   • 10.5.2018 9:00-10:30
   • 10.5.2018 14:00-15:30
   • 11.5.2018 9:00-10:30
    Zařazení studenti:
    Belisová Denisa, Benešová Zuzana, Bořánková Karolína, Bosáková Veronika, Curylová Lucie, Čada Štěpán, Čulen Alexander, Gašparik Norbert, Hanzáková Karolína, Hanzlová Jitka, Hliboká Miroslava, Holubcová Hana, Hučko Marián, Janeček Jan, Jasík Matej, Jurčíková Denisa, Kaštánková Nikola, Kompaníková Petra, Košťálová Lenka, Kučeríková Martina, Lapinová Jana, Marciniak Jacek, Micka Miroslav, Neuwirthová Jana, Olivová Barbora, Oremová Kristína, Páclová Markéta, Pizúrová Markéta, Randuch Marek, Ranková Jana, Raptová Petra, Ryšavý Petr, Shorná Iveta, Smolková Karolína, Sýkorová Marta, Šáchová Hana, Špačková Eliška, Trnková Lenka, Vallušová Denisa, Vilímek Jakub, Vlachová Monika, Vrba Dominik, Vysloužil David, Zemanová Eliška, Zezula Nikodém

    

  • Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

   • Složení komise:
    doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně
    RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
    Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (Katedra biologie PdF MU)
    PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. - VOŠ Jaselská
    RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. - Anatomický ústav LF MU
    Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

   • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Biologická antropologie
   • Okruhy otázek
   • Termíny 2018:
    • Obhajoby: 6. 6. 2018, od 9.00 h, UKB A36/347
    • Státní zkouška: 14. 6. 2018 od 12.00 h (registrace od 11.30 h), UKB A11/132
   • Zařazení studenti: 
    Loskotová Jana, Novotná Kateřina, Tomková Vlaďka
  • Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

   • Složení komise:
    prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - předseda
    doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
    RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
    prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
    doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
    Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
    Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
    prof. Ing. Jan Čermák, CSc. - Mendelova univerzita v Brně
    Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
    doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

   • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy experimentální biologie rostlin
   • Okruhy otázek
   • Termíny 2018:
    • Obhajoba: 20. 6. 2018, od 12.00 h, UKB A11/333
    • Státní zkouška: 14. 6. 2018, od 12.00 h (registrace od 11.30 h), UKB A11/132
   • Zařazení studenti: 
    Dvořáčková Michaela, Frťalová Marta, Zemánková Jana
   • Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

   • Složení komise:
    doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - alternující předseda
    Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
    RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
    RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

   • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy experimentální biologie živočichů a imunologie
   • Okruhy otázek
   • Obhajoba: 6. 6. 2018 a 7. 6. 2018, začátek vždy od 9.00 h, UKB A36/215
   • Státní zkouška: 14. 6. 2018 od 12.00 h (registrace od 11.30 h), UKB A11/132
   • Zařazení studenti: 
    Obhajoba 6.6.2018, písemná 14.6.2018:
    Bechníková Kateřina, Florián Vojtěch, Goliášová Zita, Gorylová Regína, Horáková Renata, Kocmanová Veronika, Konupková Anežka

    Obhajoba 7.6.2018, písemná 14.6.2018:
    Krchová Michaela, Kučeráková Nikola, Macsek Peter, Michalec Lukáš, Nevědělová Kateřina, Rišová Lucia, Satková Miriam, Voleková Tereza

   • Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

   • Složení komise:
    doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. – předseda
    doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - alternující předseda
    doc. RNDr. Milan Bartoš, CSc.
    doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
    doc. Ivo Rudolf, Ph.D.
    RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
    Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
    RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno

   • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy mikrobiologie
   • Okruhy otázek
   • Termíny 2018:
    • Státní zkouška:
    • Obhajoby:6.6.2018, posluchárna A25/209, od 9 hodin
    • Písemná zkouška: 14. 6. 2018 od 12.00 h (registrace od 11.30 h), UKB A11/132
   • Zařazení studenti: 
    Černý Martin, Hanišáková Nikola, Holoubek Jiří, Kejíková Romana, Klvaňa Martin, Koželuhová Kristýna, Mihalková Barbora, Vojtíšek Jakub

   • Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

   • Složení komise:
    Předseda
    Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
    Členové:
    doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
    doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
    doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

   • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Obecná ekotoxikologie a základy chemie životního prostředí
   • Další informace
   • Termíny 2018:
   • Státní zkouška: 14. 6. 2018 od 12.00 h (registrace od 11.30 h), UKB A11/132
   • Obhajoby: 28. 6. 2018, od 9.00 h, UKB A29/seminární místnost 4.patro
   • Zařazení studenti: 
    Čermáková Nikola, Martináková Anetta, Rafajová Aneta, Řezníčková Jana, Vejmělková PavlaAktuálně

16. 10. 2018

Firma MERCK poptává spolupráci

Firma MERCK poptává spolupráci v řadě oborů

Firma MERCK aktuálně vyhledává potenciální partnery z... více

11. 10. 2018

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem z biotechnologické brněnské firmy GeneProof.

 

více

17. 9. 2018

Program doktorského semináře podzim 2018

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2018


19.9.2018,... více

31. 8. 2018

Poslední výzva "Proof of Concept" do programu TAČR GAMA

CTT MU vyhlašuje "Výzvu č. 072018" na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků VaV na MU – Proof... více

15. 6. 2018

Rostliny ve znečištěném životním prostředí

Pozvánka na workshop "Rostliny ve znečištěném životním prostředí"

Zveme všechny zájemce z řad zaměstnanců... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.