Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o magisterské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 6.6.2017

Diplomová práce

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách:

 • Složení komise:

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D. – alternující předseda
prof. RNDr. Jana Šmardová, Ph.D.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – OLG FN Brno, externí člen komise

Předměty zkoušky: Lékařská genetika a molekulární biologie člověka a Molekulární diagnostika v klinické praxi

 • Termíny 2017:
 • Obhajoby: 19.6.2017, od 8.30, A13/332
 • Rozpis obhajob:zde
 • Státní zkouška: 20. a 21.6.2017, od 8.30, A13/332
 • Zařazení studenti:
  Rozpis pro ústní část:
  20. 6. 2017:
  Králová Romana, Krchniaková Mária, Kunetková Tamara, Kutálková Kateřina, Lysáková Petra, Melničuková Dominika, Řeháková Daniela

  21. 6. 2017:
  Sýkorová Martina, Tuček Jan, Vavříková Iveta, Veselá Denisa, Vonková Barbara, Zboňáková Zuzana

 • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
 • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
 • úterý 9.5.2017: 10:00-11:30 a 13:00-14:30
 • středa 10.5.2017: 8:30-11:00
 • čtvrtek 11.5.2017: 8:30-10:30

Molekulární biologie a genetika, směr Molekulární biologie a genetika

 • Složení komise:
  Prof. RNDr. Jiří DOŠKAŘ, CSc. – předseda
  doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - alternující předseda
  prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně
  prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. – FN Brno
  doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
  prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VFU Brno
  prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR Brno

  Předměty zkoušky: Genové inženýrství a genomika, Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2017:
  • Obhajoby: 7. a 8.6.2017, od 8:30, A13/332 a A25/209 (dle harmonogramu), rozpis zde
  • Rozpis obhajob:
  • Státní zkouška: 13. a 14.6.2017, 8:30 - společné zahájení v A13/332 (následné zkoušení v místnostech A13/332 a A25/209)
  • Zařazení studenti:
  • Rozpis pro ústní část:
   13. 6. 2017:
   Adámková Kateřina, Balcová Mária, Běličová Tereza, Dostál Dan, Frák Ivan, Henzlová Kateřina, Hojdanová Monika, Hýl Jan, Jůzová Lenka, Kašpárková Marie, Konečný Tomáš, Koníř Vojtěch, Kováčová Júlia, Krejčíř Radovan, Kučeráková Sára, Lenárt Peter

   14. 6. 2017:
   Kovařovic Vojtěch, Levdansky Yevgen, Mácová Kateřina, Osuský Rudolf, Piscová Michaela, Polák Patrik, Příhodová Lenka, Smrža Lubomír, Svozilová Hana, Šenkyplová Veronika, Ševčíková Klára, Škrábalová Hana, Veselá Tereza Agáta, Veverková Hana, Vinohradská Jana, Vojáčková Eva


 • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
  • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
   • úterý 9.5.2017: 10:00-11:30 a 13:00-14:30
   • středa 10.5.2017: 8:30-11:00
   • čtvrtek 11.5.2017: 8:30-10:30

Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně 
  prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., 
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., 
  MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. 
  RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D.,
  Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. 
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 

  Předměty zkoušky: Molekulární biologie a genetika, Speciální antropobiologie, Antropogenetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2017:
  • Obhajoba + Státní zkouška:  
  • Zařazení studenti: žádný zařazený student
  • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
   • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
    • Termíny budou zveřejněny

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

 • Složení komise:
  prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
  Doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
  RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
  Doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
  Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
  Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
  Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
  Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D.  –  Mendelova univerzita v Brně
  Prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
  Doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D., CzechGlobe AV ČR Brno

 • Předměty zkoušky: Fyziologie rostlin, Anatomie a embryologie rostlin, Fyziologická ekologie rostlin
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2017:
  • Státní zkouška a obhajoba:  14. 6. 2017, od 9.00 h, UKB A11/333
 • Zařazení studenti:
  Buriánová Klára, Cerhová Markéta, Rychtaříková Kateřina, Slavík Adam

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. - předseda
  doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - alternující předseda
  doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  RNDr. Milan Číž, Ph.D.
  doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
  doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.
  RNDr. Miroslav Machala, CSc.
  Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  Mgr. Karel Souček, Ph.D.
  doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
  doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.


  Předměty zkoušky: Srovnávací fyziologie živočichů, Fyziologie buněčných systémů, Imunologie
 • Okruhy otázek
   • Termíny 2017:
   • Obhajoby: 7. 6. 2017,  od 9.00 h, UKB A36/212
   • Státní zkouška: 22. 6. 2017, od 9.00 h, UKB A36/308
 • Zařazení studenti:
  Lešundák Pavol, Mach Jakub, Pecka Tomáš, Řičánková Nikola, Vilášková Kateřina

  Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. předseda
  doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. – alternující předseda
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  doc. RNDr. Monika Vítězová, Ph.D.
  doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
  doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - Lékařská fakulta MU
  Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
  MVDr. Pavel Alexa, CSc.
  RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství
  RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Mikrobiologie, Virologie, Molekulární a buněčná biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2017:
  • Obhajoby: 12. 6. 2017, od 9.00 h, UKB A25/209
  • Státní zkouška: 19. 6. 2017, od 9.00 h, UKB A25/339
 • Zařazení studenti:
  Bohuslavová Petra, Hrala Matěj, Chlumský Ondřej, Kochláňová Tatiana, Kudělková Monika, Mráčková Tereza, Skrypnykova Ievgeniia, Svobodová Tereza

  Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. – předseda
  doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
  Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
  doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

 • Předměty zkoušky: Chemie životního prostředí, Ekotoxikologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2017:
 • Obhajoba:
  2. 6. 2017, od 13.30 h, RECETOX / seminární místnost – sl. Milíčková Marie
  22. 6. 2017, od 13.30 h, RCTX1 – p. Šmíd Jindřich

 • Státní zkouška: 22. 6. 2017, od 13.30 h, RCTX1
 • Zařazení studenti:
  Milíčková Marie, Šmíd Jindřich

Aktuálně

15. 9. 2017

Program doktorského semináře podzim 2017

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2017

více

15. 9. 2017

Pozvánka na setkání s doktorkou Alicí Malenovskou

Centrum pro transfer technologií srdečně zve všechny záujemce na setkání s doktorkou Alicí Malenovskou, která... více

15. 9. 2017

CTT nadále poskytuje organizační servis

Tým pro transfer technologií i nadále poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání... více

15. 9. 2017

Habilitační přednáška Jakuba Neradila

Laboratoř nádorové biologie (Ústav experimentální biologie a Klinika dětské onkologie, Masarykova univerzita)... více

28. 8. 2017

Výzva na podávání žádostí o finanční podporu

CTT vyhlašuje *Výzvu č. 042017* na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU –... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.