Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o magisterské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 1.11.2018

Diplomová práce

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách:

 • Složení komise:

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D. – alternující předseda
doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Šmardová, Ph.D.
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – OLG FN Brno, externí člen komise

Předměty zkoušky: Lékařská genetika a molekulární biologie člověka a Molekulární diagnostika v klinické praxi

 • Termíny 2018:
 • Obhajoby: 21.6.2018 od 8:30, A13/332, UKB
 • Rozpis obhajob: rozpis zde
 • Státní zkouška: 25. a 26.6.2018 od 9:00 h, A13/332, UKB
 • Zařazení studenti:
  Ústní část SZZ 25.6.2018:
  Bednáriková Beáta, Daňková Marie, Charvátová Lucie, Kopčil Pavel, Nosková Petra, Bollová Božena

  Ústní část SZZ 26.6.2018:
  Petrušková Aneta, Rosypal Martin, Rozehnalová Klára, Stuchlá Markéta, Šatková Júlia

 • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
 • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
 • 7.5.2018 9:00-11:00
 • 10.5.2018 9:00-10:30
 • 10.5.2018 14:00-15:30
 • 11.5.2018 9:00-10:30

Molekulární biologie a genetika

 • Složení komise:
  Prof. RNDr. Jiří DOŠKAŘ, CSc. – předseda
  doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - alternující předseda
  prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně
  prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. – FN Brno
  doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
  prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VFU Brno
  prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR Brno

  Předměty zkoušky: Genové inženýrství a genomika, Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Obhajoby: 4. a 5.6.2018, od 8:30, A25/209 a A13/332
  • Rozpis obhajob: rozpis zde
  • Státní zkouška11. a 12.6.2018, od 8:30, A25/209 a A13/332, UKB (společný začátek všech v 8:30 v A13/332 - rozlosování)
  • Zařazení studenti:
   Ústní část SZZ 11.6.2018:
   Deván Ján, Dudáš Martin, Gömöryová Kristína, Gondová Mária, Gregorová Jana, Hrabal Václav, Hulatová Nina, Chochola Václav, Chocholová Eva, Kristeková Daniela, Krumpolcová Alice, Ladungová Adriana

   Ústní část SZZ 12.6.2018:
   Nohejl Tomáš, Polák Martin, Příhodová Lenka, Solanský Pavel, Souralová Tereza, Spustová Karolína, Svobodová Eliška, Šimečková Hana, Vacek Ondřej, Vlk David, Vozárová Radka, Vrbová Eliška

 • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
  • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
   • 7.5.2018 9:00-11:00
   • 10.5.2018 9:00-10:30
   • 10.5.2018 14:00-15:30
   • 11.5.2018 9:00-10:30

Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně 
  prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.
  Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. 
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
  doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. - Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc
  doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. – Katedra Wellness, Palestra, Praha

  Předměty zkoušky: Molekulární biologie a genetika, Speciální antropobiologie, Antropogenetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Obhajoba + Státní zkouška: 13. 6. 2018, začátek od 8.00 h, UKB A36/347
  • Zařazení studenti: Hajdová Jana, Lysáková Petra, Walek Zuzana
  • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
   • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

 • Složení komise:
  prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - předseda
  doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
  RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
  doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
  Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
  Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
  Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. - Ústav biologie rostlin AF, Mendelova univerzita v Brně
  doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D., - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 • Předměty zkoušky: Fyziologie rostlin, Anatomie a embryologie rostlin, Fyziologická ekologie rostlin
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Státní zkouška a obhajoba:  20. 6. 2018, začátek od 8.30 h, UKB A11/333
 • Zařazení studenti: 
  Bleša Dominik, Svobodníková Lucie

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - předseda
  prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. – alternující předseda
  doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  RNDr. Milan Číž, Ph.D.
  doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
  Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  Mgr. Karel Souček, Ph.D.
  doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.
  doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
  RNDr. Miroslav Machala, CSc.


  Předměty zkoušky: Srovnávací fyziologie živočichů, Fyziologie buněčných systémů, Imunologie
 • Okruhy otázek
   • Termíny 2018:
   • Obhajoby: 8. 6. 2018, začátek od 9.00 h, UKB A36/215
   • Státní zkouška: 21. 6. 2018, začátek od 8.30 h, UKB A36/308
 • Zařazení studenti:
  Dvořák Vojtěch, Kubík Michal, Martinková Andrea, Nádeníčková Natálie, Píšťková Barbora, Venglář Ondřej

  Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. předseda
  doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. – alternující předseda
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
  doc. RNDr. Monika Vítězová, Ph.D.
  doc .Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.doc.
  RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
  Mgr. Monika Dvořáková-Heroldová, Ph.D.
  MVDr. Pavel Alexa, CSc.
  Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
  RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Mikrobiologie, Virologie, Molekulární a buněčná biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Obhajoby: 13. 6. 2018, posluchárna A25/209, od 9 hodin
  • Státní zkouška: 22. 6. 2018, seminární místnost A25/339, od 9 hodin
 • Zařazení studenti: 
  Chuchmová Veronika,  Křesalová Kateřina, Marková Klára, Mikšová Karolína, Skokanová Zuzana, Struk Martin, Tomčová Eva

  Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

 • Složení komise:
  Předseda:
  prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  Členové:
  doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
  doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
  doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

 • Předměty zkoušky: Chemie životního prostředí, Ekotoxikologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
 • Obhajoba: 7. 6. 2018,  od 9.00 h, UKB A29/seminární místnost 4. patro
 • Státní zkouška: 26. 6. 2018, od 9.00 h, UKB A29/seminární místnost 4. patro
 • Zařazení studenti: 
  Blažková Eliška, Kročová Klára, Škovroňová Renata
Aktuálně

16. 10. 2018

Firma MERCK poptává spolupráci

Firma MERCK poptává spolupráci v řadě oborů

Firma MERCK aktuálně vyhledává potenciální partnery z... více

11. 10. 2018

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem

Pozvánka na setkání s Dr. M. Dendisem z biotechnologické brněnské firmy GeneProof.

 

více

17. 9. 2018

Program doktorského semináře podzim 2018

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2018


19.9.2018,... více

31. 8. 2018

Poslední výzva "Proof of Concept" do programu TAČR GAMA

CTT MU vyhlašuje "Výzvu č. 072018" na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků VaV na MU – Proof... více

15. 6. 2018

Rostliny ve znečištěném životním prostředí

Pozvánka na workshop "Rostliny ve znečištěném životním prostředí"

Zveme všechny zájemce z řad zaměstnanců... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.