Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o magisterské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 20.3.2019 v 8:00

Diplomová práce

Text práce jsem vypracoval/a podle pravidel a zodpovídám za jeho jazykovou správnost.

 • odevzdává se ve dvou výtiscích v pevné vazbě (nikoliv kroužkové), ve tvrdých deskách
 • standardní jazyk práce je český nebo anglický jazyk (slovenský jazyk jen výjimečně na základě žádosti přes IS).
 • datum odevzdání: ÚEB 10. 5. 2019, RECETOX x. y. 2019

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách:

 • Složení komise:

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D. – alternující předseda
doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Šmardová, Ph.D.
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – OLG FN Brno, externí člen komise

Předměty zkoušky: Lékařská genetika a molekulární biologie člověka a Molekulární diagnostika v klinické praxi

 • Termíny 2019:
 • Obhajoby:
 • Rozpis obhajob:
 • Státní zkouška:
 • Zařazení studenti:


 • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
 • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):

Molekulární biologie a genetika

 • Složení komise:
  Prof. RNDr. Jiří DOŠKAŘ, CSc. – předseda
  doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
  doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
  prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VFU Brno
  prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR Brno

  Předměty zkoušky: Genové inženýrství a genomika, Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Obhajoby: 6. 2. 2019 od 8.30 h A25/209 UKB
  • Státní zkouška: 6. 2. 2019 od 12:30 h  A25/209 UKB
  • Zařazení studenti:
   Fadlerová, Hrabal, Jakubíčková, Nohejl, Součková, Vodičková, Vránová, Vymazal

Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně 
  prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
  Mgr. Dana Fialová, Ph.D.

  Předměty zkoušky: Molekulární biologie a genetika, Speciální antropobiologie, Antropogenetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Obhajoba + Státní zkouška:
   13. 2. 2019, začátek od 8.00 h obhajoba, 9.30 h státní zkouška, UKB A36/347
  • Zařazení studenti:
   Kratochvílová, Kubíková
  • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
   • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

 • Složení komise:
  prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - předseda
  doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
  RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
  doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
  Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
  Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
  Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. - Ústav biologie rostlin AF, Mendelova univerzita v Brně
  doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D., - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 • Předměty zkoušky: Fyziologie rostlin, Anatomie a embryologie rostlin, Fyziologická ekologie rostlin
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Státní zkouška a obhajoba: 14. 2. 2019, začátek od 10:00 h, UKB A13/332
 • Zařazení studenti: 
  Stehlík, Hanáčková

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. – předseda
  doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
  RNDr. Milan Číž, Ph.D.
  doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  Mgr. Karel Souček, Ph.D.


  Předměty zkoušky: Srovnávací fyziologie živočichů, Fyziologie buněčných systémů, Imunologie
 • Okruhy otázek
   • Termíny 2019:
   • Obhajoby a státní zkouška : 6. 2. 2019, začátek od 9.00 h, UKB A36/212
   • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
    dr. Helena Nejezchlebová  (UKB, pavilon A36, 1. patro, místnost č.108)
 • Zařazení studenti:
  Franzová, Kubík, Zezulová

  Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Monika Vítězová, Ph.D. - předseda
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  doc .Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.doc.
  RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Mikrobiologie, Virologie, Molekulární a buněčná biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Obhajoby + státní zkouška: 5. 2. 2019, posluchárna A25/339, od 10 hodin
 • Zařazení studenti: 
  Řezanina

  Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
  doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.


 • Předměty zkoušky: Chemie životního prostředí, Ekotoxikologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
 • Obhajoba + státní zkouška: 8. 2. 2019,  od 8.30 h, UKB A29/seminární místnost 4. patro
 • Zařazení studenti: 
  Killinger, Zahradová
Aktuálně

21. 3. 2019

Několik slov o Michaele

Dovolujeme si sdílet článek o naší bývalé kolegyni a studentce, Michaele Pekarové, se kterou jsme se 19.3.2019... více

7. 3. 2019

Nové PhD pozice

Laboratoř docentky Marcely Buchtové přijme motivované studenty se zájmem o vývojovou biologii.

Pro více... více

21. 2. 2019

Registrace na Business Research Forum aneb BRF je tu pro Vás, pojďte ho dělat s námi!

Srdečně Vás, zaměstnance MU i hosty z externí sféry, zveme na 3. ročník akce Business Research Forum,... více

21. 2. 2019

Přihlášky pro Erasmus+

Ještě tento týden můžete zasílat přihlášky pro studijní a pracovní pobyty v rámci programu Erasmus+.... více

15. 2. 2019

Program doktorského semináře - jaro 2019

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní jaro 2019

 

14.3.... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.