Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o magisterské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 13.2.2018

Diplomová práce

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách:

 • Složení komise:

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D. – alternující předseda
prof. RNDr. Jana Šmardová, Ph.D.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – OLG FN Brno, externí člen komise

Předměty zkoušky: Lékařská genetika a molekulární biologie člověka a Molekulární diagnostika v klinické praxi

 • Termíny 2018:
 • Obhajoby: 14.2.2018, od 9.30, A13/332
 • Rozpis obhajob:
 • Státní zkouška: 14.2.2018, od 10.30, A13/332
 • Zařazení studenti: Bollová Božena, Šedová Lucie


 • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
 • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
 • 4.1.2018 10:00-11:00

Molekulární biologie a genetika, směr Molekulární biologie a genetika

 • Složení komise:
  Prof. RNDr. Jiří DOŠKAŘ, CSc. – předseda
  doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - alternující předseda
  prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně
  prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. – FN Brno
  doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
  prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VFU Brno
  prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR Brno

  Předměty zkoušky: Genové inženýrství a genomika, Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Obhajoby: 13. 2. 2018, začátek od 9.00 h, UKB A25/209, rozpis zde
  • Rozpis obhajob:
  • Státní zkouška: 13. 2. 2018, začátek od 13.00 h, UKB A25/209
  • Zařazení studenti:
   Baráková Alžběta, Hojdanová Monika (opakuje ústní část), Mrkva Ondřej, Petráková Monika, Pidimová Lenka, Příhodová Lenka (opakuje vše), Souček Sara
  • Rozpis pro ústní část: • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
  • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
   • 4.1.2018 10:00-11:00

Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně 
  prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., 
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., 
  MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. 
  RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D.,
  Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. 
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 

  Předměty zkoušky: Molekulární biologie a genetika, Speciální antropobiologie, Antropogenetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Obhajoba + Státní zkouška:  
  • Zařazení studenti: žádný přihlášený student
  • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
   • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317):
    • Termíny budou zveřejněny

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

 • Složení komise:
  Doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
  RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
  Doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
  Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
  Mgr. Josef Hájek, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Fyziologie rostlin, Anatomie a embryologie rostlin, Fyziologická ekologie rostlin
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Státní zkouška a obhajoba: 15.2.2018, začátek od 9.00 h, UKB A13/332
 • Zařazení studenti: Boháček Jiří
  .

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - předseda
  doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  RNDr. Milan Číž, Ph.D.
  doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
  Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  Mgr. Karel Souček, Ph.D.
  doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
  prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

  Předměty zkoušky: Srovnávací fyziologie živočichů, Fyziologie buněčných systémů, Imunologie
 • Okruhy otázek
   • Termíny 2018:
   • Obhajoby + Státní zkouška: 16. 2. 2018, začátek od 8.30 h, UKB A36/308
 • Zařazení studenti:
  Eliáš Sara, Moudrá Jana, Skříčková Lucie
  .

  Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. předseda
  doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. – alternující předseda
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  doc. RNDr. Monika Vítězová, Ph.D.
  doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
  doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - Lékařská fakulta MU
  Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
  MVDr. Pavel Alexa, CSc.
  RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství
  RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Mikrobiologie, Virologie, Molekulární a buněčná biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
  • Obhajoby:
  • Státní zkouška:
 • Zařazení studenti: žádný přihlášený student
  .

  Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

 • Složení komise:
  Předseda:
  prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  Členové:
  doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
  Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
  doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Chemie životního prostředí, Ekotoxikologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2018:
 • Obhajoba + Státní zkouška: 14.2.2018, začátek od 8.00 h, RECETOX A29/seminární místnost
  .

 • Státní zkouška:
 • Zařazení studenti: Dvořáková Zuzana
  .

Aktuálně

19. 2. 2018

Program doktorského semináře jaro 2018

Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - plán akcí pro jarní semestr 2018

2.3. 2018,... více

1. 2. 2018

Setkání s odborníkem

CEITEC - Středoevropský technologický institut vás srdečně zve na setkání s odborníkem z vědecké praxe, panem... více

16. 1. 2018

Finanční a organizační podpora vědcům při realizaci setkání s partnery

Tým pro transfer technologií i v roce 2018 poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání... více

5. 1. 2018

5.výzva TA ČR Gama - ověření výsledků s aplikačním potenciálem (Proof of Concept)

Centrum pro transfer technologií vyhlašuje další výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků... více

2. 1. 2018

Den otevřených dveří na Přf MU

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity znovu pořádá den otevřených dveří speciálně pro zájemce o bakalářské... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.