Termíny státních závěrečných zkoušek - jaro 2018

Termíny pro ukončení bakalářského a magisterského studia najdete zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2018

Ve dnech 7. - 8. února 2018 se uskutečnil další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka, ve kterém náš student Lukáš Zima získal za práci IC studium retenčního chování aniontů Zvláštní cenu poroty. Srdečně gratulujeme. Bližší informace najdete zde.

Úspěch v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

Srdečně gratulujeme Mgr. Adamu Pruškovi za 2. místo v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Adam získal ocenění v kategorii diplomových prací za práci s názvem Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI, kterou obhajoval v roce 2017. Přejeme mnoho dalších úspěchů.

ERASMUS+ 2018/2019

Na Ústavu chemie PřF MU je možné se od 29. ledna do 27. února 2018 hlásit do 1. kola výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v ak. roce 2018/2019. Bližší informace najdete zde

Vybrané konference OSCHE 2018

Odborná skupina chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické přináší pozvánky na konference pro rok 2018. Přehled akcí najdete zde.

Metrohm Young Chemist Award 2018

Společnost Metrohm v rámci oslav 75. výročí svého založení vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké talenty Metrohm Young Chemist Award. Hlavní cenou je finanční odměna ve výši 100 000,- Kč a výlet do centrály společnosti ve Švýcarsku. Práce musí být odeslána do 30. června 2018 a podmínky účasti jsou k dispozici zde.

Aktualizované okruhy SZZ

Aktualizované okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...Main menu 2

EU Copyright | Page