13. ročník mezinárodní studentské konference "Modern Analytical Chemistry"

Katedra analytické chemie UK v Praze pořádá ve dnech 21. - 22. září 2017 již 13. ročník mezinárodní studentské konference v anglickém jazyce „Modern Analytical Chemistry". Bližší informace o konferenci najdete na webu https://web.natur.cuni.cz/analchem/isc-mac

Termíny SZZ pro bakalářské a magisterské studenty analytické chemie

Termíny odevzdání závěrečných prací, termíny obhajob a státních zkoušek pro akademický rok 2016/2017 najdete zde.

Výherce Ceny Karla Štulíka je opět z našeho oddělení

Ve dnech 8.-9. února 2017 proběhl na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích další ročník soutěže o Cenu Karla Štulika za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Výhercem letošního ročníku se stal Bc. Adam Pruška s prací nazvanou Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením. Adamovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Bližší informace k letošnímu ročníku najdete zde.

ERASMUS+  2016 / 2017 - 3. kolo

Na Ústavu chemie PřF MU je možné se od 12. 9. do 4. 10. 2016 hlásit do 3. kola výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v ak. roce 2016/2017, a to pouze na jarní semestr (jaro 2017). Více informací najdete zde.

Aktualizované okruhy SZZ

Aktualizované okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...Main menu 2

EU Copyright | Page