Nabídka pracovní pozice - výzkumný pracovník

Sladařský ústav Brno vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Výzkumný pracovník". Bližší informace najdete zde.

Vybrané konference OSCHE 2018

Odborná skupina chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické přináší pozvánky na konference pro rok 2018. Přehled akcí najdete zde.

Metrohm Young Chemist Award 2018

Společnost Metrohm v rámci oslav 75. výročí svého založení vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké talenty Metrohm Young Chemist Award. Hlavní cenou je finanční odměna ve výši 100 000,- Kč a výlet do centrály společnosti ve Švýcarsku. Práce musí být odeslána do 30. června 2018 a podmínky účasti jsou k dispozici zde.

Chiranal 2018

Další ročník tradičního symposia Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018, pořádaného Katedrou analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci se uskuteční 29. ledna - 1. února 2018. Bližší informace najdete zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2018

Další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka proběhne ve dnech 7. - 8. února 2018 a pořadatelem bude tentokrát tým kolegů z Ústavu analytické chemie Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze pod vedením doc. Ing. Kamila Záruby, Ph.D. Bližší informace najdete na stránkách uanlch.vscht.cz/studium/souteze/stulik2018

ERASMUS+  jaro 2018

Bylo vyhlášeno 3. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ pro jarní semestr 2018. Termín přihlašování je 11. září - 4. října 2017 (interní uzávěrka na Ústavu chemie). Informace o výběrovém řízení najdou studenti v aplikaci ISOIS, do které se také budou pak přihlašovat a do ní také nahrávat podklady k výběrovému řízení a nominaci. Informace o možných pobytech najdou studenti nejen na fakultních stránkách k programu Erasmus http://www.sci.muni.cz/cz/Pobyty-a-staze/Erasmus, ale také na nástěnkách v budovách A8, A12 a A14 v Bohunickém kampusu.

Výherce Ceny Karla Štulíka 2017 je opět z našeho oddělení

Ve dnech 8.-9. února 2017 proběhl na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích další ročník soutěže o Cenu Karla Štulika za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Výhercem letošního ročníku se stal Bc. Adam Pruška s prací nazvanou Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením. Adamovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Bližší informace k letošnímu ročníku najdete zde.

Aktualizované okruhy SZZ

Aktualizované okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...Main menu 2

EU Copyright | Page