Pozvánka na přednášku

Brněnská pobočka České společnosti chemické zve všechny zájemce na přednášku prof. Alexandera Heckela (Goethe Universität Frankfurt) s názvem Regulation of Nucleic Acids in Time and Space. Přednáška se uskuteční 27. září od 14:00 na UKB v místnosti 132, pavilonu A11.

Pozvánka na přednášku

Přírodovědecká fakulta UK, Katedra analytické chemie a odborná skupina analytické chemie CSCH si vás dovolují pozvat na profesorskou přednášku doc. RNDr. Petra Tůmy, Ph.D. s názvem Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro klinický výzkum. Přednáška se koná v úterý 2. října  od 14:00 v posluchárně CH2, Chemického ústavu PřF UK na Albertově v Praze.

ERASMUS+ 2018/2019

3. kolo výběrového řízení do programu Erasmus+ pro studijní pobyty na akademický rok 2018/2019, a to pouze na jarní semestr 2019, se otevře 10. 9. 2018 a uzavře 7. 10. 2018 ve 24:00. Všichni uchazeči musí být v databázi ISOIS nominováni nejpozději 7. 10. 2018. Do 10. 10. 2018 pak musí studenti své nominace v databázi potvrdit. POZOR! Přihlašování studentů bude ukončeno 3. 10. 2018, aby bylo možné uskutečnit pohovory a konzultace s uchazeči. Přihlášky je možno podávat zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2018

Ve dnech 7. - 8. února 2018 se uskutečnil další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka, ve kterém náš student Lukáš Zima získal za práci IC studium retenčního chování aniontů Zvláštní cenu poroty. Srdečně gratulujeme. Bližší informace najdete zde.

Úspěch v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

Srdečně gratulujeme Mgr. Adamu Pruškovi za 2. místo v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Adam získal ocenění v kategorii diplomových prací za práci s názvem Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI, kterou obhajoval v roce 2017. Přejeme mnoho dalších úspěchů.

Vybrané konference OSCHE 2018

Odborná skupina chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické přináší pozvánky na konference pro rok 2018. Přehled akcí najdete zde.

Aktualizované okruhy SZZ

Aktualizované okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...Main menu 2

EU Copyright | Page