Chiranal 2018

Další ročník tradičního symposia Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018, pořádaného Katedrou analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci se uskuteční 29. ledna - 1. února 2018. Bližší informace najdete zde.

Soutěž o Cenu Karla Štulíka 2018

Další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o Cenu Karla Štulíka proběhne ve dnech 7. - 8. února 2018 a pořadatelem bude tentokrát tým kolegů z Ústavu analytické chemie Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze pod vedením doc. Ing. Kamila Záruby, Ph.D. Bližší informace najdete na stránkách uanlch.vscht.cz/studium/souteze/stulik2018

ERASMUS+  jaro 2018

Bylo vyhlášeno 3. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ pro jarní semestr 2018. Termín přihlašování je 11. září - 4. října 2017 (interní uzávěrka na Ústavu chemie). Informace o výběrovém řízení najdou studenti v aplikaci ISOIS, do které se také budou pak přihlašovat a do ní také nahrávat podklady k výběrovému řízení a nominaci. Informace o možných pobytech najdou studenti nejen na fakultních stránkách k programu Erasmus http://www.sci.muni.cz/cz/Pobyty-a-staze/Erasmus, ale také na nástěnkách v budovách A8, A12 a A14 v Bohunickém kampusu.

Nabídka zaměstnání

TE Kuřim hledá zaměstnance na pozici Laboratorní technik - oddělení Plating. Bližší informace najdete zde.

13. ročník mezinárodní studentské konference "Modern Analytical Chemistry"

Katedra analytické chemie UK v Praze pořádá ve dnech 21. - 22. září 2017 již 13. ročník mezinárodní studentské konference v anglickém jazyce „Modern Analytical Chemistry". Bližší informace o konferenci najdete na webu https://web.natur.cuni.cz/analchem/isc-mac

Výherce Ceny Karla Štulíka je opět z našeho oddělení

Ve dnech 8.-9. února 2017 proběhl na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích další ročník soutěže o Cenu Karla Štulika za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Výhercem letošního ročníku se stal Bc. Adam Pruška s prací nazvanou Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením. Adamovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Bližší informace k letošnímu ročníku najdete zde.

Aktualizované okruhy SZZ

Aktualizované okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...Main menu 2

EU Copyright | Page