Soutěž O cenu Karla Štulíka 2019

Ve dnech 6. - 7. února 2019 se uskuteční další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka, který v letošním roce pořádá naše oddělení ve spolupráci s Českou společností chemickou. Budeme moc rádi za hojnou účast z našich řad. Bližší informace najdete zde.

Pozvánka na přednášku

V pondělí 26. listopadu 2018 od 15:00 se v přednáškové místnosti 2.005 budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční přednáška doc. Ing. Tomáše Syrového, Ph.D. na téma "Printed Sensors towards to Healthcare, Environmentals and IoT Sensing Applications". Ve středu 28. listopadu od 13:15 proběhne v místnosti 2.060 budovy PřF UP přednáška dr. Zeineb Aturki na téma "Development of miniaturized separation methods for drug and forensic analysis". Jménem Katedry analytické chemie PřF UP, Odborné skupiny analytické chemie ČSCH a Olomoucké pobočky ČSCH jste srdečně zváni.

ERASMUS+ 2018/2019

3. kolo výběrového řízení do programu Erasmus+ pro studijní pobyty na akademický rok 2018/2019, a to pouze na jarní semestr 2019, se otevře 10. 9. 2018 a uzavře 7. 10. 2018 ve 24:00. Všichni uchazeči musí být v databázi ISOIS nominováni nejpozději 7. 10. 2018. Do 10. 10. 2018 pak musí studenti své nominace v databázi potvrdit. POZOR! Přihlašování studentů bude ukončeno 3. 10. 2018, aby bylo možné uskutečnit pohovory a konzultace s uchazeči. Přihlášky je možno podávat zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2018

Ve dnech 7. - 8. února 2018 se uskutečnil další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka, ve kterém náš student Lukáš Zima získal za práci IC studium retenčního chování aniontů Zvláštní cenu poroty. Srdečně gratulujeme. Bližší informace najdete zde.

Úspěch v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

Srdečně gratulujeme Mgr. Adamu Pruškovi za 2. místo v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Adam získal ocenění v kategorii diplomových prací za práci s názvem Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI, kterou obhajoval v roce 2017. Přejeme mnoho dalších úspěchů.

Vybrané konference OSCHE 2018

Odborná skupina chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické přináší pozvánky na konference pro rok 2018. Přehled akcí najdete zde.

Aktualizované okruhy SZZ

Aktualizované okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...Main menu 2

EU Copyright | Page