Program semináře C9000 - podzim 2017

Semináře včetně přednášek ČSCh se konají vždy ve čtvrtek, 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11, místnost 132

 

21.září        přednáška OACH

Úvodní přednáška

28.září        Státní svátek

5.říjen         Přednáška České společnosti chemické

prof. Nadia Mösch-Zanetti

Karl-Franzens-Universität Graz, Austria

Title will be specified later

12.říjen         přednáška zvaného hosta (INNOLEC)

Dr. Norbert Jakubowski

Dept. of Analytical Chemistry, BAM, Berlin, Germany

Immuno-assay and metal stain development for application in LA-ICP-MS

19.říjen         přednáška OACH

Mgr. Michaela Tvrdoňová

Euroanalysis Stockholm & stáž v BAM

Mgr. Eva Pospíšilová

EMSLIBS & CSI

26.říjen         Přednáška České společnosti chemické

prof. Jana Roithová

Katedra organické chemie PřF UK, Praha

Investigation of Reaction Intermediates by Mass Spectrometry

Dr. Michael Janus Bojdys

Katedra organické chemie PřF UK a UOCHB AV ČR, v.v.i., Praha

Towards materials “beyond graphene” – irreversible, covalent chemistry in 2D

2.listopad      Přednáška České společnosti chemické

Dr. Martin Hof

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha

Does Ganglioside GM1 promote neurodegeneration or does it act neuroprotective?
Molecular insights from single molecule fluorescence

9.listopad      přednáška OACH

Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

OPVVV Chemie - informace k projektu zkvalitnění doktorského studia

Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

XVIII. výroční konference České aerosolové společnosti, Třešť

Dr. Jens Loebus

Deducing Metal Binding Properties of Proteins and Nucleic Acids by only one UV-vis Experiment

16.listopad    přednáška OACH

Mgr. Eliška Kožuszniková, prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

18. Škola hmotnostní spektrometrie, Luhačovice

Mgr. Markéta Machálková, Mgr. Adam Pruška

OurCon 2017, Doorn, Holandsko

23.listopad    veřejná habilitační přednáška

RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

Ústav chemie PřF MU, Brno

Polymer-based monolithic stationary phases

30.listopad    přednáška OACH

Bc. Viktorie Reichová

69. zjazd chemikov v Tatrách

RNDr. Jiří Urban, Ph.D., Mgr. Vendula Roblová, Ph.D., Mgr. Michal Greguš, Ph.D., Mgr. Eliška Kožuszniková, Mgr. Pavol Ďurč, Bc. Jakub Bělehrad

HPLC 2017, Praha

Mgr. Filip Smrčka, prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

ISMEC 2017, Dijon, Francie

Mgr. Pavol Ďurč, RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

23rd International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2017) Vídeň, Rakousko

7.prosinec     Přednáška České společnosti chemické

prof. Dr. Gernot Frenking

Philipps-Universität Marburg, Germany

Dative Bonding in Main Group Compounds - 100 Years of the Lewis Bonding Paradigm

14.prosinec   přednáška OACH a přednáška zvaného hosta v rámci programu INNOLEC

Mgr. Michal Greguš, Ph.D., Mgr. Marek Stiborek

CECE 2017, Veszprém, Maďarsko

Dr. Saara Kaski

Department of Chemistry, University of Jyväskylä, Finland

Laser-induced breakdown spectroscopy - direct chemical analysis of solid samplesMain menu 2

EU Copyright | Page