Program semináře CA000 - jaro 2015

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž A11/ 132 od 14:00

 

19.únor          přednáška OACH

Prezentace účastníků soutěže "O cenu Karla Štulíka 2015"

Bc. Marie Bartošková

Využití CITP v environmentální a potravinářské analýze

Bc. Kristýna Dlabková

Detekce a charakterizace zlatých nanočástic pomocí hmotnostní spektrometrie SALD ICP

26.únor          přednáška OACH

Prezentace účastníků soutěže "O cenu Karla Štulíka 2015"

Bc. Pavol Ďurč

Analýza metabolitov a markerov v biologických vzorkách kapilárnou elektroforézou

Bc. Júlia Hodáková

Citlivé stanovenie glutathionu v rôznych biologických vzorkách pomocou kapilárnej elektroforézy s laserom indukovanou fluorescenciou

5.březen        Přednáška České společnosti chemické

prof. Marko D. Mihovilovic

Bioorganic Synthesis @ the Cross-Roads of Chemistry & Biology

abstrakt

12.březen      přednáška OACH

Bc. Alžběta Jebavá

Polovodičová keramika pro termoelektrické aplikace

Bc. Veronika Dilingerová

Využití LA-ICP-MS pro forenzní analýzu skel

19.březen       přednáška OACH

Bc. Jiří Majewski

Stanovení methylrtuti v půdách

Bc. Pavel Šurýn

Analýza orgánů bílé pokusné myši z inhalačních experimentů nanočástic kadmia a olova

26.březen       přednáška OACH

Bc. Lenka Žaludová

Primární referenční postup stanovení celkové bílkoviny Kjeldahlovou metodou v certifikovaných referenčních materiálech užívaných v klinické chemii

Bc. Magda Dvořáková

Nespektrální interference při analýze roztoku plazmovou tužkou

Bc. Marcela Kadlecová

Stanovení elementární formy selenu v biologických materiálech

2.duben          Přednáška České společnosti chemické

prof. Ladislav Kavan

Titanium Dioxide: Energy Conversion, Photocatalysis and Isotope Labeling

9.duben          přednáška OACH - host

prof. Karel Lemr

Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc

Iontová mobilita a hmotnostní spektrometrie: principy a aplikace

abstrakt

16.duben         přednáška OACH

Bc. Lucie Šimoníková

Možnosti určení geografického původu vín multiprvkovou analýzou ICP

Bc. Tomáš Rozman

HPLC stanovení organických sloučenin obsahujících aminovou skupinu jako indikátorů stárnutí potravin

Bc. David Rojík

Využití separačních technik pro stanovení kovů

23.duben         přednáška OACH

Tomáš Vaculovič, Ph.D., Aleš Hrdlička, Ph.D., Mgr. Barbora Ticová, Mgr. Simona Hušková, Mgr. Michaela Vaňková, Iva Benešová, Ph.D., Antonín Bednařík, Ph.D.

EWCPS 2015

30.duben         přednáška OACH

Mgr. Michaela Tvrdoňová

Studium ve Vídni

Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

Bude upřesněno

7.květen           přednáška OACH

14.květen        Přednáška České společnosti chemické

prof. Tomas Hudlicky

Recent progress in chemoenzymatic synthesis of natural and unnatural products: Amaryllidaceae and morphine alkaloids, opiate-derived pharmaceutical agents, and other targets of interest

abstrakt

prof.  Ian D. Brindle

Traces: Finding and measuring trace elements and environmental contaminants

abstrakt

21.květen         přednáška OACH

RNDr. Ondřej Zvěřina

Expedice do AntarktidyMain menu 2

EU Copyright | Page