Program semináře CA000 - jaro 2016

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž A11/ 132 od 14:00

 

25.únor          přednáška OACH

Úvod doo semináře

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Představení Rozvojového projektu MŠMT pro sdílení kapacit výuky s ostatními univerzitami v ČR

3.březen        Přednáška České společnosti chemické

prof. Manabu Abe

The Chemistry oπ-Single Bonded Species

10.březen      přednáška OACH

Bc. Filip Smrčka

Duální senzor na bázi Eu(III) komplexu

Bc. Petr Chrást

Inductively coupled plasma mass spectrometry in the analysis of geological materials

17.březen       přednáška OACH

Bc. Monika Chrástková

Fotofyzikální studie aniontu p-hydroxyacetofenonu

Bc. Andrea Slaninková

Studium interakce alkaloidů stylopinu, koptisinu a korysaminu s DNA

24.březen       přednáška OACH

Bc. Vítězslav Klíma

Stanovení dopaminu, DOPA, DOPAC ve vzorcích pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí

Bc. Kristína Piliarová

LC-MS lipidů s nanočásticemi jako matricí

31.březen       přednáška OACH 

Bc. Tereza Kopecká

 Využití jazyka R v praktiku z analytické chemie

Bc. Barbora Svatošová

Inductively coupled plasma mass spectrometry in analysis of Antarctic otoliths

7.duben          Přednáška České společnosti chemické

prof. Petr Štěpnička

Univerzita Karlova v Praze

Coordination chemistry and catalytic applications of phosphinoferrocene carboxamide

14.duben         přednáška OACH

Bc. Eliška Kožuszniková

HPLC analýza přírodních derivátů kyseliny salicylové

Mgr. Eva Pospíšilová

Použití neinvazivních technik v analýze a monitoringu restaurování obrazu z 19. stolet

21.duben         přednáška OACH

Bc. Veronika Dilingerová

Využitie LA-ICP-MS pre forenznú analýzu skiel

Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

CACTUCSON 2016

28.duben         přednáška OACH

Mgr. Michaela Tvrdoňová

European Symposium on Atomic Spectrometry - ESAS 2016

Mgr. Kateřina Jägerová, Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.

27th MassSpec Forum Vienna

Mgr. Markéta Machálková, Bc. Adam Pruška

ČSHS 2016

5.květen           host OACH

David Milde, Ph.D.

Katedra analytické chemie, Univerzity Palackého v Olomouci

Trendy a výzvy v zabezpečení kvality analytických výsledků ve výzkumné laboratoři

12.květen        Přednáška České společnosti chemické

od 13:30 !    prof. Hubert Mutin

Surface modification with organic monolayers

prof. Vincent Rotello

Interfacing Nanomaterials with Biology: Applications in Therapeutics and Diagnostics

19.květen         veřejná přednáška v rámci řízení jmenování profesorem

od 16:00 !   doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

 A11/205       Eliminační voltametrie jako perspektivní nástroj bianalytické chemieMain menu 2

EU Copyright | Page