Program semináře CA000 - jaro 2017

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž A11/ 132 od 14:00

 

23.únor          přednáška OACH

2.březen        Přednáška České společnosti chemické

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Metal complexes of macrocyclic compounds in medicinal and analytical chemistry

9.březen         přednáška OACH

doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Zlaté a grafitové povrchy v elektroanalýze fragmentů nukleových kyselin a proteinů

Bc. Petra Jarošová

Interakce benzo[c]fenanthridinových alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA + stáž Erasmus

Bc. Josef Kučera

Studium zhášení luminiscence vybraných molekul v systému H2O/D2O

16.březen       přednáška OACH

Bc. Jan Fiala

Bc. Natália Meszarosová

Bc. Marek Stiborek

23.březen       přednáška OACH

Bc. Ondřej Laskafeld

Kontrola povrchových interakcí v separační kapiláře

Bc. Filip Neupauer

Bc. Antonín Uher

Stanovení kadmia ve vzorcích lišejníku druhu Usnea antarctica pomocí ET-AAS

30.březen       přednáška OACH 

Bc. Klára Hůsková

Stanovení forem rtuti ve vzorcích s mikroorganismy

Bc. Hana Raszková

Charakterizace biomolekul pomocí hmotnostní spektrometrie spojené s elektromigračními metodami

Bc. Patrik Baliak

Nanoparticles in molecular spectroscopy

6.duben          Přednáška České společnosti chemické

prof. Dominik Eder

Vienna University of Technology, Austria

Design strategies for functional nanocarbon-inorganic hybrid photocatalysts

13.duben        host OACH

Michal Wozniakiewicz, Ph.D.

Jagiellonian University in Krakow, Poland

Application of capillary electrophoresis in forensic chemistry

20.duben         přednáška OACH

Bc. Adam Pruška

Vývoj a optimalizace nanášení matrice pro MALDI MSI biologických vzorků s vysokým rozlišením

Mgr. Veronika Dillingerová

Ecobalt 2016

Markéta Holá, Viktor Kanický, Jan Preisler, Tomáš Vaculovič

EWCPS 2017

27.duben         host OACH

Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně / CEITEC

Nanomateriály v bioanalýze a zobrazování

4.květen           Přednáška České společnosti chemické

prof. Kari Rissanen

University of Jyväskylä, Finland

Supramolecular Complexes Based on Very Strong Halogen Bonds

11.květen          host OACH

prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, VUT Brno

Voda jako složka životního prostředí

18.květen       Přednáška České společnosti chemické - v jednání

prof. Peter H. Seeberger

Max-Planck-Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam &, Free University of Berlin, Germany

Automated Glycan Assembly: Basis for Vaccines, Diagnostics and Material Science

 Main menu 2

EU Copyright | Page