Program semináře CA000 - jaro 2018

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž A11/ 132 od 14:00

 

22.únor          host OACH

prof. Pavel Anzenbacher, Jr.

Department of Chemistry, Bowling Green State University, USA

Supramolecular Fluorescence-Based Sensing

1.březen        Přednáška České společnosti chemické

Dr. Pavol Jakubec

Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry, Slovak University of Technology in Bratislava

Title to be added

Mgr. Markéta Vaculovičová Ph.D.

Department of Chemistry and Biochemistry, Mendel University in Brno

Capillary electrophoresis and nanomaterials: combination beneficial for both sides (habilitation lecture)

8.březen         přednáška OACH

Bc. Jakub Bělehrad

Bc. Kamila Imrichová

Spektrofotometrická a kalorimetrická štúdia zmrazených roztokov

15.březen       přednáška OACH

Bc. Viktorie Reichová

The Kinetic Study of Pb(II) Complexes with Azamacrocyclic Ligands

Bc. František Zelenák

22.březen       přednáška OACH

Bc. Marek Vido

Mgr. Júlia Lačná

Stáž v Japonsku : Optimalizácia systému CE na simultánnu analýzu pomocou C4D a LIF detektoru

29.březen       přednáška OACH 

Mgr. Adam Pruška

MassSpec Forum Vienna 2018

Ing. Martina Komendová

Monolitické kapilární kolony s integrovanou elektrochemickou detekcí

5.duben          Přednáška České společnosti chemické

doc. Jan Hrbáč

Department of Chemistry, Masaryk University Brno

Production of nanomaterials by spark discharge and its use for the preparation of electrochemical sensors

12.duben        přednáška OACH

Mgr. Malgorzata Maria Smyk

Biochemical, biophysical and structural studies of full length Staufen1 dimer bound to target 3'UTRs and their interaction with the ribosome

Mgr. Michaela Tvrdoňová

European Symposium on Atomic Spectrometry 2018

19.duben        přednáška OACH

Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

2018 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry

prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

B2018 ASCOS Třešť, Česká republika

26.duben        přednáška OACH

Hung Fei

Laser Ablation Synthesis of Antimon and Selenides Clusters withSimultaneous Laser Desorption (LDI)

Quadrupole Ion Trap Mass Spectrometry

Govinda Mandal

NEPAL: History, Geografy and Education System

3.květen         Přednáška České společnosti chemické

Tomáš Kraus, Ph.D.

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS

Synthetic transporters of modified nucleoside triphosphates across cell membranes

10.květen       host OACH

RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.

Katedra analytické chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci

Multimodální zobrazování - vybrané aplikace v metalomice a forenzní analýze

17.květen        host OACH

Dr. Davide Bleiner

EMPA, Division for Advanced Analytical Technologies, Dübendorf, Switzerland

Short-wavelength photo-ionization mass spectrometry (XUV-PIMS) to overcome
the "LOD vs. space resolution" trade-off

abstrakt přednášky

 Main menu 2

EU Copyright | Page