Program semináře CA000 - jaro 2018

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž A11/ 132 od 14:00

 

22.únor          host OACH

prof. Pavel Anzenbacher, Jr.

Department of Chemistry, Bowling Green State University, USA

Supramolecular Fluorescence-Based Sensing

1.březen        Přednáška České společnosti chemické

Dr. Pavol Jakubec

Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry, Slovak University of Technology in Bratislava

Title to be added

Mgr. Markéta Vaculovičová Ph.D.

Department of Chemistry and Biochemistry, Mendel University in Brno

Capillary electrophoresis and nanomaterials: combination beneficial for both sides (habilitation lecture)

8.březen         přednáška OACH

Bc. Jakub Bělehrad

Bc. Kamila Imrichová

Spektrofotometrická a kalorimetrická štúdia zmrazených roztokov

15.březen       přednáška OACH

Bc. Viktorie Reichová

The Kinetic Study of Pb(II) Complexes with Azamacrocyclic Ligands

Bc. František Zelenák

22.březen       přednáška OACH

Bc. Marek Vido

Mgr. Júlia Lačná

Stáž v Japonsku : Optimalizácia systému CE na simultánnu analýzu pomocou C4D a LIF detektoru

29.březen       přednáška OACH 

Mgr. Adam Pruška

MassSpec Forum Vienna 2018

Ing. Martina Komendová

Bude upřesněno

5.duben          Přednáška České společnosti chemické

doc. Jan Hrbáč

Department of Chemistry, Masaryk University Brno

Title to be added (lecture in occasion of professor appointment procedure)

12.duben        přednáška OACH

19.duben        přednáška OACH

26.duben        přednáška OACH

3.květen         Přednáška České společnosti chemické

Tomáš Kraus, Ph.D.

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS

Title to be added

10.květen        přednáška OACH

17.květen        host OACH

Dr. Davide Bleiner

EMPA, Division for Advanced Analytical Technologies, Dübendorf, Switzerland

Title to be added

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page