Naši absolventi 2000

Zuzana DOBIÁŠOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Stanovení trans-resveratrolu a kyseliny sorbové ve víně kapilární zónovou elektroforézou

Tomáš GODULA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexace makrocyklických ligandů s ionty přechodných kovů

Markéta HOLÁ, roz. Vašková udělen titul: Mgr.

téma diplomvé práce: Kvalitativní a semikvantitativní analýza ICP-OES

Radek CHALUPA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kapilární zónová elektroforéza - stanovení thyreostatik v tělních tekutinách

Daniel KALNÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Equilibria, kinetics and analytical use of transition metal complexes

Hana KEULLOVÁ, roz. Chromá udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: HPLC, CZE and MALDI TOF MS: Development and application for reactive ostazine dyes analysis

Alice KOTULÁNOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení mědi v biologickém materiálu

Petr MARŠÁLEK udělen titul: Mgr.

téma diplomvé práce: MALDI-TOF jako kvantitativní analytická technika

Jan MUSELÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium vlastností huminových kyselin, jejich separace a analýza hmotovou spektrometrií MALDI-TOF

Petr MUSIL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Inductively coupled plasma atomic emmision spectrometry in trace element analysis of agricultural soils

Petr NEZBEDA udělen titul: Mgr.

téma diplomvé práce: Analytické charakteristiky ICP spektrometru Jobin-Yvon 170

Eva NIEDOBOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Průzkum aplikací sorpcí iontových asociátů

Karel NOVOTNÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Využití membránových technik pro zkoncentrování a speciaci prvků v AAS

Pavla POLÁŠKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomvé práce: Kvantitativní stanovení adamantanových antivirotik, zejména memantinu metodou kapilární zónové elektroforézy

Martin SEMERÁD udělen titul: Mgr.

téma diplomvé práce: Spektrochemické vlastnosti plasma-jet výbojeMain menu 2

EU Copyright | Page