Naši absolventi 2001

Miloš HALÚZKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Analýza tenkých vrstev pomocí laserové ablace s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu

Jitka HEGROVÁ, roz. Studýnková udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení selenu optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem a generováním hydridů

Marie JANÍKOVÁ, roz. Sobková udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení alkalických kovů metodou laserové ablace s plamenovou emisní spektrometrií

Jiří KONEČNÝ udělen titul:Bc.

téma bakalářské práce: Moderní nepřímé fotometrické detekce pro stanovení aniontů ve vodách

Eva PADĚROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Sérová alkalická fosfatasa a možné ovlivnění její aktivity pomocnými látkami

Lenka POKORNÁ, roz. Partyková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Humic substances: natural supramolecular ensamblesMain menu 2

EU Copyright | Page