Naši absolventi 2002

Gaston Guillermo BOCAZ BENEVENTI udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Capillary electrophoresis, MALDI-TOF mass spectrometry and artificial neural networks in forensic and legal medicine

Vlastimil DOHNAL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Method development in capillary electrophoresis and applications

Tomáš HOTTMAR udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Kapilární zónová elektroforéza. Stanovení Huperzinu - A

Pavlína HOUSEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení zlata AAS s elektrotermickou atomizací

Soňa HUMPLÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Separace a stanovení nukleotidmonofosfátů jako markerů dědičných změn

Lenka KOPEČKOVÁ, roz. Babáčková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Využití kapilární elektroforézy v praxi

Jiří MACHÁT udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Interference v ICP spektrochemii při analýze biologických materiálů a příprava vzorků

Jiří MALEČEK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Elektroforetické studium komplexů mědi (II) s vybranými ligandy

Sabina MALOVANÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: HPLC přírodních polyfenolickcýh látek a CZE pyridinium aldoximů

Martin MUZIKÁŘ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Development of new methods for the determination of inorganic ions and metals by capillary electrophoresis and inductively coupled plasma spectrometry

Maria de Lourdes PACHECO HERNÁNDEZ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Humic acids: capillary electrophoresis and MALDI-TOF mass spectrometry

Ilona PÉTEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Separace a stanovení purinů a pyrimidinů jako markerů poruch metabolismu metodou CE a MALDI TOF MS

Julio Arthuro SOTO-GUERRERO udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Uranyl complexation with some dicarboxylic acids and uranium determination with MALDI-TOF mass spectrometry

Ivona SVOBODOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Studium komplexace iontů kovů s vybranými makrocyklickými ligandy dipon a dimedipon

Jaroslav ŠEBELA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a laserovou ablací v analýze oceli

Ondrej ŠEDO udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza peptidů hmotnostní spektrometrií MALDI TOF

Petr ŠENK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s laserovou ablací v analýze skel

Petr TÁBORSKÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium protonizace a komplexace iontů vzácných zemin s bio a makrocyklickými ligandy obsahujícími donorové atomy N, O, P

Tomáš VACULOVIČ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vliv přídavných plynů na optickou emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem s laserovou ablací v analýze oceliMain menu 2

EU Copyright | Page