Naši absolventi 2003

Miroslava BITTOVÁ, roz. Spanilá udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Využití prekoncentračních technik v kapilární zónové elektroforéze

Jiří ČMELÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Použití systému Image/Navigator v semikvantitativní analýze optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu

Milena GERMANIČOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexace šestimocného uranu s organickými činidly a její využití v analytické chemii

Jan KNÁPEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení prvků AAS ve spojení s elektrochemickou prekoncentrací v průtokovém uspořádání

Marie KONEČNÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení prvků ET AAS ve spojení s depozicí na grafitové sondě

Lenka KOPEČNÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Využití membránové separace pro prekoncentraci iontú kovů v plamenové AAS

Simona KŘÍŽOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení arsenu hydridovou technikou

Radomír PILNÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexních rovnováh systému paladium-oxalát s použitím chemického modelování

Pavla POLÁŠKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: New method for determination of drugs and peptides by CE and HPLC evaluation by artificial neural networks

Jana TOPINKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vicesložková analýza bází nukleových kyselin s použitím moderních chemometrických metod

Patrik VRÁBEL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometriíMain menu 2

EU Copyright | Page