Naši absolventi 2004

Vojtěch ADAM udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení glutathionu a fytochelatinu pomocí vysoko-účinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí

Kateřina BRZOSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení vybraných prvků atomovou spektrometrií s generováním těkavých hydridů

Jana BUDILOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Izoelektrická fokusace amfolytů na přístroji EA 100 (Villa Labeco, SR)

Radoslav ČÁP udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Použití umělých neuronových sítí v optické emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem

Rostislav ČERVENKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Průtoková extrakce v AAS

Karla FRGALOVÁ, roz. Müllerová udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Vybrané práce z oblasti analytické chemie se zaměřením na veterinární léčiva a jejich rezidua

Michaela GALIOVÁ VAŠINOVÁ, roz. Galiová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium interakce laserem indukovaného mikroplazmatu s povrchy skel technikou LIBS

Lenka HAVLÁSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení forem oxidu uhličitého ve vodách optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Barbora HLAVÁČOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení celkových sérových bílkovin a některých peptidů humaninového typu biuretovou reakcí - prověření metody IFCC

Markéta HOLÁ, roz. Vašková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analýza práškových materiálů metodou laserové ablace s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu

Michaela HOLBOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití umělých neuronových sítí v chemické analýze

Veronika KONEČNÁ, roz. Možná udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium procesů interakce laserového záření s pevnými látkami pomocí spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu a ICP-OES

Jaromíra NOVÁKOVÁ, roz. Hlaváčová udělen titul: Mgr.

téma bakalářské práce: Identifikace proteinů s použitím CE a MALDI MS

Jana NOVOTNÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Speciace rtuti atomovou absorpční spektrometrií

Ondřej PEŠ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium fluorescenčních barviv pro aplikace v kapilární elektroforéze s LIF detekcí

David POTĚŠIL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení vazby proteinu p53 na DNA vazebnou sekvenci pomcí HPLC s elektrochemickou detekcí

Alice STAŇKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza půd spektroskopií s laserem indukovaným mikroplazmatem (LIBS)

Zbyněk ŠPALT udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rtuti metodou studených par ve vzorcích životního prostředí

Zdeňka ŠTĚPÁNKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií

Jitka VRÁTILOVÁ udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: High-performance liquid chromatography (HPLC) method for measurement of N-(4-hydroxyphenyl)retinamide, a promising chemopreventative agent in neuroblastoma treatment, in vivo and in vitro models

Jiří ZÁMEČNÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení celkové síry ve vínech optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatemMain menu 2

EU Copyright | Page