Naši absolventi 2005

Jitka BZŮROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Základní analytické charakteristiky hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmovým zdrojem

Veronika CZIBULKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium biodostupnosti perzistentních organických látek v terestrickém prostředí

Michaela HAASOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza polyfenolů ve víně pomocí SPE a fotometrie

Michal HORÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení jodidů vedle jodičnanů optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Lenka JEDLIČKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: MALDI TOF MS analýzy ječmene event. sladu

Radek KAVŘÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení síranů ve vodách metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Petr KUSÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spojení kapilární elektroforézy s ESI hmotnostní spektrometrií pro analýzu peptidů a proteinů

Michaela MUDROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexotvorných, kinetických a analytických vlastností makrocyklických ligandů cyklamového typu se dvěma pendantními fosfonovými skupinami

Hana NEJEZCHLEBOVÁ, roz. Ovadová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Gelová elektroforéza peptidů a proteinů

Klára NOVOTNÁ udělen titul :Ph.D.

téma disertační práce: MALDI TOF hmotnostní spektrometrie biomolekul

Pavla PEKÁRKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium luminiscenčních vlastnostní peptidů, proteinů a aminokyselin

Jan PŘIKRYL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapilární elektroforéza s detekcí nativní fluorescence peptidů a proteinů

Markéta RYVOLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Derivatizace peptidů a proteinů fluorescenčními barvivy

Monika RZYMANEK, roz. Brodová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Možnosti spojení ITP a CZE pro separaci a mikropreparaci peptidů

Michal SPĚŠNÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analýza biologicky významných látek s využitím mikroseparací a hmotnostní spektrometrie

Ivona SVOBODOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium koordinačních a analytických vlastností makrocyklických ligandů s fosforovými a karboxylovými pendantními skupinami

Ondrej ŠEDO udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Nové perspektivy MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

Ondřej ŠULÁK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnosti kapilární gelové elektroforézy pro separaci proteinů

Petr TÁBORSKÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Vnější luminiscence v analytické chemii

Roman TOMÁŠ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Inosin, deoxyinosin, adenosin, deoxyadenosin jako metabolické markery. Jejich stanovení pomocí metody HPLC a LC-MS s kapilární monolitickou kolonou

Tomáš VACULOVIČ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium interakce laserového záření s povrchem vzorku metodami atomové spektrometrie

Jan VONDRA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium bioakumulace perzistentních organických látek na modelových organismech v terestrickém prostředíMain menu 2

EU Copyright | Page