Naši absolventi 2007

Zainab Abu ABDUSLAM udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Umělé neuronové sítě v chemii

Dheba ABOBAKER udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Capillary electrophoresis of cucurbiturils

Vojtěch ADAM udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů

Miroslava BITTOVÁ, roz. Spanilá udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Advanced approaches for analysis of wine samples and proteins in capillary zone electrophoresis

Jitka BZŮROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciace arsenu ve vzorcích životního prostředí

Veronika CZIBULKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciace rtuti GC-AFS

Vlastimil DOHNAL udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Aplikace ANN pro predikci retenčních faktorů v tenkovrstvé chromatografii a modelování biologických aktivit oximů

Dana DOSPIVOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Termodynamické studium protonizace krátkých oligonukleotidů obsahujících adenin

Michaela HAASOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnosti separace a stanovení potravinářsky významných látek. Stanovení kyseliny jasmonové

Sylvie HOLUBOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium komplexotvorných rovnováh purinových bází s Cu (I, II) ionty

Michal HORÁK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití moderních metod analytické chemie v oblasti stopovačů podzemních vod

Jana HUSEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium formační a disociační kinetiky komplexů lehkých lanthanoidů s pyridin-N-oxidovým DO3A derivátem

Lenka JEDLIČKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení trichothecenových mykotoxinů v ječmeni a sladu

Hana NEJEZCHLEBOVÁ, roz. Ovadová udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Identifikace metaloproteinů a stanovení jim příslušných kovových specií

Pavla PEKÁRKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma dplomové práce: Komplexy europia (III) - luminiscenční vlastnosti a využití v analytické chemii

Tomáš PROSECKÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: HPLC stanovení argininu a N,N - dimetylargininu v krevní plazmě

Jan PŘIKRYL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Proteomické aplikace laseru s vlnovou délkou 266 nm

Monika RZYMANEK, roz. Brodová udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnosti zakoncentrování a frakcionace amfolytů na přístroji EA 100 (Villa Labeco, SR) s off-line detekcí

Radek ŠEVČÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Srovnávací studium kinetiky ceritých komplexů s DOTP analogy makrocyklických ligandů

Romana ŠEVČÍKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium formační a disociační kinetiky komplexů těžkých lanthanoidů s pyridin-N-oxidovým DO3A derivátem

Zbyněk ŠPALT udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Study of formation of clusters generated by laser ablation using time-of-light mass spectrometry

Jana URBANOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium disociační kinetiky komplexu Eu(III)-DOTP spektroskopickými technikami

Jakub VANĚK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spektroskopické, kinetické a analytické vlastnosti lantanoidových komplexů makrocyklických ligandů typu DO3A

Hana ZELINKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení rtuti ETAAS s dávkováním pevných vzorkůMain menu 2

EU Copyright | Page