Naši absolventi 2008

Tomáš ADÁMEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Speciace sloučenin chromu pomocí HPLC

Antonín BEDNAŘÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení rtuti v šupinách ryb

Jan BŘEZINA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava úloh pro cvičení z analytické chemie organických látek

Pavel BUČEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Použití pokročilých chemometrických technik pro výzkum struktury DNA

Zuzana DUBOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Stanovení forem rtuti a selenu ve vybraných materiálech

Pavla FOLTYNOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Mikropříprava vzorků pro speciaci a biologické aplikace LA-ICP-MS

Hana FUKSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Aplikace metody HPLC ke stanovení methylxantinů v potravinách

Jan HOUŠKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium reakcí OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul

Petra KRISTOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Separace purinových derivátů a oligonukleotidů metodou HPLC

Jan KUTA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciace významných prvků v biologickém materiálu (selen)

Samuel MACH udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnosti studia sekvence oligonukleotidů pomocí elektrochemických a separačních metod (voltametrie, HPLC)

Lenka MONINCOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití předpovědi retenčního času při separaci tryptických peptidových směsí pro identifikaci proteinů pomocí LC-MS

Monika NOVÁČKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium komplexotvorných rovnováh adenosinmonofosfátu s iontem Cu(II)

Lukáš NOVOSÁD udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vliv kalibrace a kalibrátorů na stanovení celkové sérové bílkoviny a na referenční interval

Marek OTEVŘEL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mathematical modeling of microseparation and interface devices for mass spectrometry coupling

Jan PARTYKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elektroforetická separace fluorescenčně značených aminokyselin na mikrofluidickém zařízení

Jiří POSPÍŠIL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Struktura vybraných organických látek a jejich luminiscence

Markéta PROCHÁZKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Použití metod organické spektrometrie k analýze organického materiálu archeologického původu

Kateřina SLÁDKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium využití fosforových klastrů pro interní a externí kalibraci v hmotnostní spektrometrii MALDI TOF

Michal ŠÍDLO udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Použití infračervené spektroskopie v chemické analýze

Tomáš ŠKRHÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití laseru 405 nm pro fluorescenční detekci v kapilární elektroforéze

Olga TŘÍSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh cytosinu

Terézie VOJTYLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakcí polynukleotidů s vybranými ligandy spektroskopickými metodami

Radek VYHNÁNEK udělen titul: Mgr.

téma bakalářské práce: Aplikace kapilární elektroforézy pro separaci proteinů a speciaci

Ondřej Zvěřina udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Sekvenční analýza forem rtuti v půdách, sedimentech a odpadu z těžbyMain menu 2

EU Copyright | Page