Naši absolventi 2009

Aesha ABDASSALAM udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Supramolecules and nano gold. Mass spectrometric and capillary electrophoretic study

Pavel COUFALÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rtuti a jejích forem v půdách metodami atomové spektrometrie

Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analysis of solid materials by means of laser-breakdown spectroscopy

Dana DOSPIVOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Termodynamické studium interakcí fyziologicky významných derivátů purinu

Eva GRULICHOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: LA-ICP-MS pro distribuci prvků v otolitech

Eliška HANZLÍKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Izotachoforetické stanovení aniontů

Petr HORÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace analytických postupů pomocí pokročilých chemometrických technik

Zdeňka JAROLÍMOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití katalytických vlastností komplexu Zn(cyclen) v analytické chemii

Markéta KRAJČOVIČOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium distribuce prvků v zubech a kostech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS)

Jan KŘIŽÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium formace supramolekulárních systémů s [Pd(en)] motivem

Petr KUSÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Microanalytical systems for coupling with mass spectrometry

Jana KVĚTOŇOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium disociační kinetiky lanthanoidových (III) komplexů makrocyklického ligandu DOTPs

Radka MILLIONOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Izotachoforetické stanovení aminopolykarboxylových kyselin

Jan MLATEČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava úloh pro cvičení z analytické chemie organickcýh látek

Petra MOKRIŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Interakce benzofenantridinových alkaloidů s vlásenkovou DNA

Rudolf NAVRÁTIL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium komplexotvorných rovnováh adeninu s ionty mědi

Monika NOVÁČKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium přírůstových linií lithiasis laserovou ablací ve spojení s ICP-MS

Hana NOVÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení těžkých kovů v rybích šupinách metodou ICP-MS

Martin PLACHER udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava mikrovzorků pro SALD ICP MS

Kateřina PROKSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP MS)

Vendula ROBLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium interakce chelerythrinu s oligonukleotidy metodou kapilární zónové elektroforézy

Stanislava RYBÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Interakce benzofenantridinových alkaloidů s vlásenkovou DNA

Markéta RYVOLOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: New instrumentation for capillary electrophoresis development and characterization

Petra STAŠKOVÁ, roz. Navrkalová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Nové separační metody: kapalinová chromatografie s hydrofilními interakcemi

Radek ŠEVČÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexotvorných a kinetických vlastností modifikovaných cyklenových makrocyklických ligandů

Romana ŠEVČÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexotvorných a kinetických vlastností modifikovaných cyklamových makrocyklických ligandů

Gracian TEJRAL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Hmotnostní spektrometrie uhlíkových nanotrubek

Jana URBANOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Interakce benzofenantridinových kvarterních alkaloidů s DNA

Jan VONDRA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení kovů atomovou absorpční spektrometrií ve spojení s elektrodepozicí

Tereza WARCHILOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium koroze konstrukčních materiálů pro tepelné výměníky jaderných reaktorů pomocí LA-ICP MS a ICP-OES

Hana ZELINKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vzácné kovy jako modifikátory pro stanovení rtuti ETAAS s dávkováním pevných vzorků

Zbyněk ZVĚŘINA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) v analýze kapalin

 Main menu 2

EU Copyright | Page