Naši absolventi 2011

Jana BUDILOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Separace a prekoncentrace peptidů a proteinů elektroforetickými metodami ( Isoelektrická fokusace bez nosiče, = CAFIEF, dvourozměrná CE, frakcionace)

Rostislav ČERVENKA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Stanovení a speciace rtuti v životním prostředí

Klára DOSOUDILOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Gelová elektroforéza značených oligonukleotidů

Eva GRULICHOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: 2D mapování otolitů metodou LA-ICP-MS

Eliška HANZLÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití HPLC při stanovení biologicky aktivních látek ve vinohradnickém materiálu

Vít HOŘÍNEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu Origin ve cvičení z analytické chemie

Libor JAŠA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu LabVIEW ve cvičení z analytické chemie

Petra JUSKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mikrofluidika a nanotechnologie pro bioanalýzy

Martin KACHEL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kofeinu v nápojích

Pavel KLIMEŠ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Technologie přípravy a isolace rekombinantních proteinů: studium chemických vlastností vybraných mutant rekombinantní kukuřičné Beta-glukosidasy Zm-p60.1

Jan KNÁPEK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Použití elektrodepozice pro separaci prvků v atomové spektrometrii

Eva KOLÁŘOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Testování chemosenzorů pro jejich použití v senzorových polích

Markéta KRAJČOVIČOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium distribuce prvků v biominerálech s využitím laserové spektroskopie (LIBS +LA-ICP-MS)

Eliška KREJZOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapalinová chromatografie extraktů pohanky - stanovení rutinu

Blanka KUBEŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Určení validačních parametrů analytické IVD metody pro stanovení sérové aktivity enzymu GMT z dat naměřených v klinické laboratoři

Ivana KUŠNYEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium spektrálních vlastností alkaloidu chelilutinu

Zdenka MALÁ, roz. Žemlová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Příspěvek k teorii a praxi v kapilární zónové elektroforéze

Romana MICHALICOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium kinetické inertnosti Cu(II) a Ce(III) komplexů s tetraazamakrocyklickými DOTP a DOTA ligandy

Radka MILLIONOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kapilární elektroforéza vybraných peptidů a steroidů

Jan MLATEČEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Separace a identifikace bazí deoxynukleových kyselin odvozených od cytosinu

Petra MOKRIŠOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce alkaloidu chelirubinu s DNA

Rudolf NAVRÁTIL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Voltametrické studium komplexů xanthinů s jednomocnou mědí

Petra NETROUFALOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium acidobazických rovnováh biologicky významných derivátů adeninu

Hana NOVÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Metoda ICP-MS pro analýzu rybích kalcifikovaných tkání

Mirka ONDERKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení proteinů gelovou elektroforézou

Nagender Reddy PANYALA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Nanomaterials and clusters: Properties, applications and mass spectrometry

Marek PERNICA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Testování chemosenzorů pro jejich použití v senzorových polích

Lenka POSPÍCHALOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium geologických materiálů pomocí LA-ICP-MS

Vendula ROBLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza biologicky aktivních látek ve vinohradnickém materiálu metodou kapilární elektroforézy

Lukáš ROMANSKÝ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Mastné kyseliny a možnosti jejich stanovení v rostlinném materiálu pomocí plynové chromatografie

Jan SADÍLEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Voltametrické stanovení iontů kademnatého, zinečnatého a olovnatého

Michal ŠÍDLO udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Použití senzorů pro speciační analýzu

Petr ŠVÉDA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Chromatografické stanovení polyaromatických uhlovodíků

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, roz. PROKSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové ablace ve spojení s ICP-MS

Anna TARANTOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza produktů konjugačních reakcí hmotnostní spektrometrií

Lenka TENOROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium distribuce prvků ve vzorcích zubů pomocí LA-ICP-MS

Karel TOMAN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací - ICP OES

Lucia TRCHALÍKOVÁ, roz. Onofrejová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Charakterizace biomolekul hmotnostní spektrometrií a separačními technikami

David VACULÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení fenolických látek v pivu metodou HPLC

Michaela VAŇKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium rozložení prvků v močových kamenech pomocí laserové ablace

Michaela VĚNTUSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kationtů v minerálních vodách

Martina VIDRMANOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier

Bára VINKLÁRKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení flavonoidů ve víně metodou HPLC

Alena VITVAROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS)

Tereza WARCHILOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Laterální mapování povrchů kovových materiálů pomocí LA-ICP-MS

Zbyněk ZVĚŘINA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza tavenin pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatuMain menu 2

EU Copyright | Page