Naši absolventi 2012

Marie BARTOŠKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení siřičitanů ve víně

Magda BAŘINOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium prostorové distribuce prvků v močových kamenech s využitím simultánního systému DP-LIBS+LA-ICP-OES

Eliška ČECHOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení estrogenů v odpadních vodách

Zdeňka JAROLÍMOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: CITP analýza biominerálů

Kateřina JELÍNKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elektroforetické techniky v analýze syntetických oligonukleotidů

Simona KAUPOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium diageneze kostí pomocí LA-ICP-MS

Petra KUČEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rozložení prvků v rostlinném materiálu pomocí metod laserové spektrometrie

Ivana KUŠNYEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce :Studium spektrálních vlastností alkaloidu chelilutinu

Klára MATÝSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce :Souvislost mezi spektry LIBS a materiálovými vlastnostmi pevných vzorků

Matej MEDVECKÝ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce :LA-ICP-MS analýza vzácných geologických vzorků

Kamil MIKULÁŠEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce :Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze pražené kávy

Nagender Reddy PANYALA udělen titul: Ph.D.

téma disertrační práce : Nanomaterials and clusters: Properties, applications and mass spectrometry

Petr PAROULEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce : Fluorescenční DNA sondy

Sylvie PAVLOKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Odolnost slitin vůči působení fluoridových solí

Blanka PELIKÁNOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce : Stanovení organických kyselin v pivu metodou ITP

Ondřej POLANSKÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: HPLC MS biologicky významných sloučenin

Petra POLOUCKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení dusičnanů ve víně metodou ITP

Iva RÁŽOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Příprava vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI (Imaging MALDI MS)

Stanislava RYBÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce sanguilutinu s DNA

Lenka SOCHOROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Fotometrická titrace v praktiku z analytické chemie

Iveta ŠKOPÍKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení konzervantů v potravinách

Kristýna ŠTŮLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití LA-ICP-MS ve forenzní analýze - analýza povýstřelových zplodin

Barbora TICOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Charakterizace a diagnostika optického spektrometru s indukčně vázaným plazmatem

Karel TOMAN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce : Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací - ICP OES

Michaela TVRDOŇOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce : Analýza vín pomocí ICP-MSMain menu 2

EU Copyright | Page