Naši absolventi 2013

Pavel COUFALÍK udělen titul: RNDr.

téma disertační práce: Stanovení rtuti a jejích forem v půdách, sedimentech a hlušině atomovou absorpční spektrometrií

Jaroslav FRANKL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Metody atomové spektroskopie ve výuce analytické chemie

Alžběta JEBAVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení lipidů metodou HPLC

Marcela KADLECOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kadmia metodou AAS

Eliška KREJZOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení biologicky významných látek v rostlinách tradiční asijské medicíny pomocí HPLC

Michal MACHALÍČEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Separační metody a jejich kombinace ve výuce analytické chemie

Romana MICHALICOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium kinetických a analytických vlastností komplexů tetraazamakrocyklických ligandů

Kristýna NAGYOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití CZE a hmotnostní spektrometrie při stanovení isoflavonů v léčivých rostlinách

Petra NETROUFALOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh biologicky významných derivátů nukleobazí

Michaela PATRMANOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy

Marek PERNICA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vývoj senzorových polí pro speciační analýzu

Lenka POSPÍCHALOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium geologických metriálů pomocí LA-ICP-MS

David ROJÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Důkaz a stanovení methylalkoholu

Tomáš ROZMAN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Plynová chromatografie pro stanovení aldehydů a ketonů

Radek ŠEVČÍK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Kinetic and spectroscopic properties of tetra-azamacrocyclic ligands with phosphorus-acid/carboxylate pendant arms

Romana ŠEVČÍKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Kinetic studies of transition metal and Ln(III) complexes of modified tetraaza-macrocyclic ligands

Tomáš ŠOPÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu LabVIEW v praktiku z analytické chemie

Lenka TENOROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza kosterních pozůstatků pomocí laserové ablace

Iva TOMALOVÁ udělen titul: Ph.D

téma disertační práce: Application of nanomaterials for desorption mass spectrometry

Michaela VAŇKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Laserová ablace v analýze petrifikovaných tkání

Michaela VĚNTUSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení chemických forem rtuti plynovou chromatografií s detekcí atomovou fluorescenční spektrometrií

Bára VINKLÁRKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení celkové sérové bílkoviny Kjeldahlovou metodou vhodné pro certifikaci kalibračních a kontrolních materiálů

Lenka ŽALUDOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Určení nejistoty titračního acidimetrického mikrostanovení alkálií

 

 

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page