Naši absolventi 2014

Magda BAŘINOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací - ICP OES

Antonín BEDNAŘÍK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Novel strategies for desorption mass spectrometry

Jan ELBEL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Voltametrické techniky v anorganické analýze

Petr CHRÁST udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Možnosti charakterizace vzorků optickou emisní diagnostikou laserem buzeného mikroplazmatu (LIP) a klasickými výstupy z analýzy spektroskopií laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS)

Vítězslav KLÍMA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení vybraných monoaminů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí

Tereza KOPECKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kalibrace s využitím jazyka R

Eliška KOŽUSZNIKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Gelová elektroforéza ve výuce analytické chemie

Ivana KUŠNYEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení a izolace benzofenantridinových alkaloidů z rostlinného materiálu

Vít LADÁNYI udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Fotofyzika a fotochemie derivátů p-hydroxyfenacylů

Kamil MIKULÁŠEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC

Filip NEUPAUER udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava a charakterizace CdTe kvantových teček

Jiří PALÁT udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití excimerového laseru ve spojení s ICP-MS s dvojí fokusací

Annapurna PAMREDDY udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Separation Methods and Mass Spectrometry Applications

Petr PAROULEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s DNA

Sylvie PAVLOKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Určování provenience vína na základě analýz stopových prvků

Zuzana PEPRNÍČKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Ramanova spektroskopie v organické analýze

Kristína PILIAROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium laserem indukovaného oxidativního značení aminokyselin a peptidů

David POTĚŠIL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium markerů leukemických onemocnění

Veronika PRAŽÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elementární analýza s využitím ITP

Andrea SLANINKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Enzymová kinetika ve výuce analytické chemie

Filip SMRČKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Voltametrické techniky v organické analýze

Barbora SVATOŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kovů ve vodách pomocí ICP-OES - návody do laboratorních cvičení

Eva SVĚTINSKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu LabVIEW v molekulové spektroskopii

Petr ŠVÉDA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití derivatizačních technik v kolonové chromatografii

Barbara TAKÁCSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektrální interference v optické spektrometrii indukčně vázaného plazmatu

Barbora TICOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení vzácných zemin metodou ICP-OES

Jakub VANĚK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Study of thermodynamic, kinetic and analytical properties of tetraazamacrocyclic ligand derivatives

Soňa VYMAZALOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Detekce nanočástic a kvantových teček metodou LIBS

Miroslava ZÁBRANSKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analytické využití merkurimetrie

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page