Naši absolventi 2015

Filippo AMATO udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Chemometrics and data mining in chemistry

Klára BAKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Vzdělávací programy pro chemii

Patrik BALIAK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Aplikace "H-point" metody v analytické chemii

Marie BARTOŠKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití ITP v environmentální a elementární analýze

Kristýna DLABKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza nanočástic hmotnostní spektrometrií SALD ICP

Pavol ĎURČ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza metabolitů a markerů v biologických vzorcích kapilární elektroforézou

Jan FIALA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Jan HOUŠKA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analytical chemistry of nanomaterials and their application

Klára HŮSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení ethylrtuti v půdách

Petra JAROŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium interakce alkaloidů korypalminu, jatrorrhizinu a kolumbaminu s DNA

Kateřina JELÍNKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Moderní analytické metody v analýze rybničních vod

Marcela KADLECOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení elementární formy selenu v biologických materiálech

Josef KUČERA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Luminiscenční vlastnosti vybraných Eu(III) komplexů

Júlia LAČNÁ, roz. HODÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití separačních metod v analýze biomarkerů

Ondřej LASKAFELD udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Benzylaminopurin jako nový prekurzor pro léčivo

Jiří MAJEWSKI udělen titul: Mgr.

téma bakalářské práce: Stanovení methylrtuti v půdách

Natália MESZAROSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení rtuti v severomoravských neovulkanitech

Pavel PODEŠVA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Electrooptical principles for miniaturized systems in bioanalytical instrumentation

Lubomír PROKEŠ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analýza archeologických objektů metodami atomové spektrometrie

Adam PRUŠKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapilární elektroforéza s absorpční a MS detekcí pro separaci Se specií

Jan PŘIKRYL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Laser applications for high-sensitive detection of biologically important molecules

Michal RÁJECKÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Interaction of Benzo(c)phenantridine Alkaloids with DNA

Hana RASZKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení dexrazoxanu metodou CE-MS

David ROJÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití separačních technik pro stanovení iontů kovů

Tomáš ROZMAN udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: HPLC stanovení organických sloučenin obsahujících aminovou skupinu jako indikátorů 

   stárnutí potravin

Lenka ŘEZÁČOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Optické senzory na bázi nanočástic

Marek STIBOREK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava mikrovzorků pro hmotnostní spektrometrii MALDI a ICP

Michaela TVRDOŇOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza biologických tkání metodou laserové ablace s ICP-MS spektrometrií

Antonín UHER udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kovů v regolitu oblasti Antarktického poloostrova

Filip URBÁNEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Termodynamické a kinetické studium chemických rovnováh pyrimidinových nukleobazí s Cu(II) a Zn(II) ionty

Ondřej ZVĚŘINA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Speciace rtuti ve vybraných složkách životního prostředí

Lenka ŽALUDOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Primární referenční postup stanovení celkové bílkoviny Kjeldahlovou metodou v certifikovaných referenčních materiálech užívaných v klinické chemiiMain menu 2

EU Copyright | Page