Naši absolventi 2016

Jakub BĚLEHRAD udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapilární elektroforéza pro separaci Se specií

Veronika DILLINGEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití LA-ICP-MS pro forenzní analýzu skel

Petr CHRÁST udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu v analýze geologických materiálů

Monika CHRÁSTKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Fotofyzikální studie aniontu p-hydroxyacetofenonu

Petra ITTERHEIMOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elektroanalytické stanovení iontů těžkých kovů

Alžběta JEBAVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Syntéza a analytické aplikace CdTe nanočástic na bázi kvantových teček

Veronika KOHÚTOVÁ, roz. Košařová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium malířských výtvarných děl infračervenou a Ramanovou spektroskopií

Tereza KOPECKÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití jazyka R v praktiku z analytické chemie

Eliška KOŽUSZNIKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma  diplomové práce: HPLC analýza přírodních derivátů kyseliny salicylové

Petra KRIŠTOFOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení thiolových biomarkerů kapilární elektroforézou s laserově indukovanou fluorescenční detekcí v červené oblasti

Bára LEJSKOVÁ, roz. Vinklárková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Optimization of the determination of total protein in biological samples and reference materials used in clinical chemistry

Štěpánka MACHOŇOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Porovnání analytických metod pro stanovení hliníku

Adam MIDLIK udělen titul: Mgr.

téma  diplomové práce: Studium metabolismu benzofenantridinových alkaloidů

Tereza MUDROCHOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Použití cyklodextrinů v ITP analýze

Marie NOVÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Nefelometrické a turbidimetrické metody ve výuce analytické chemie

Lukáš NOVOSÁD udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Interakce nízkoteplotního neizotermního plazmatu s kondenzovanou fází

Kristína PILIAROVÁ udělen titul: Mgr.

téma  diplomové práce: LC-MS lipidů s nanočásticemi jako matricí

Vendula ROBLOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Application of separation techniques for analysis of phytochemical compounds

Andrea SLANINKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma  diplomové práce: Studium interakce alkaloidů stylopinu, koptisinu a korysaminu s DNA

Filip SMRČKA udělen titul: Mgr.

téma  diplomové práce: Optické senzory na bázi Ln(III) komplexů

Barbora SVATOŠOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu v analýze antarktických otolitů

Lucie ŠIMONÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnost určení geografického původu vín multiprvkovou analýzou ICP

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, roz. Proksová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Povrchové mapování pomocí plazmové spektrometrie s využitím laseru 

Anna TÝČOVÁ, roz. Tarantová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analysis of biologically important substances by capillary electrophoresis coupled with mass spectrometry 

František ZELENÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití laseru pro zavádění nanočástic do ICP-MSMain menu 2

EU Copyright | Page