Naši absolventi 2017

Patrik BALIAK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Nanočástice v molekulové spektroskopii

Jan FIALA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Retenční chování trinukleotidů v HPLC

Michal GREGUŠ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Development of non-invasive point-of-care sampling and analysis of biological fluids

Klára HŮSKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení forem rtuti ve vzorcích s mikroorganismy

Petra JAROŠOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA

Pavel KLIMEŠ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analytické přístupy ve výzkumu a vývoji proteinů zapojených v cytokininovém hormonálním systému rostlin

Lenka KOLÁŘOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mapování rozložení prvků v částech rostlin pomocí laserové spektrometrie

Lucie KRAJCAROVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Applications of mass spectrometry in biomedical research

Lenka KUBINYIOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu LabVIEW v argentometrii

Josef KUČERA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium zhášení luminiscence vybraných molekul v systému H2O/D2O

Ravi MAWALE udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mass spectrometry of nanomaterials and clusters

Natália MESZAROSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení methylrtuti v antarktickém ekosystému pomocí GC-AFS

Blanka MIKOVÁ udělen titul: Bc.

téma  bakalářské práce: Speciační analýza s využitím metody ITP

Marta NEVĚDĚLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza přírodních vod

Lukáš PEČINKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: MOFs pro adsorpci nanočástic zlata (NP) a aplikace {MOFs, NP} kompositů v MALDI TOF MS

Adam PRUŠKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI

Kristýna PŘÍHODOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Distribuce platiny v orgánech myší léčených cytostatiky

Marek STIBOREK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Příprava mikrovzorků pro biologické aplikace desorpční hmotnostní spektrometrie

Martina ŠIŠKOVÁ, roz. Halušková udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Amperometrické stanovení kyseliny askorbovéMain menu 2

EU Copyright | Page