Program semináře C9000 - jaro 2012

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž od 14:00

 

23.únor         úvodní informace o semináři

1.březen       Přednáška České společnosti chemické

Dr. Filip TEPLÝ

Helquats: Chemistry of Helicene-Viologen Hybrids

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha

8.březen       host OACH

doc. Mgr. Jan HAVLIŠ, Dr.

Proteomická realita

15.březen     zrušeno        

 

 

22.březen     přednáška OACH

Bc. Iva RÁŽOVÁ

Příprava vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI (Imaging MALDI MS)

DOPORUČENO: Phil Watson - O přednášení v angličtině - 16:00, místnost A11/132

29.březen     přednáška OACH

Mgr. Tomáš VACULOVIČ, Ph.D.

LAS na Winter Conference on Plasma Spectrochemistry

5. duben       Přednáška České společnosti chemické

doc. RNDr. Jana KLÁNOVÁ, Ph.D.

Addressing the research needs for the global assessment of hazardous chemicals

Centrum pro výzkum toxických látek RECETOX, Masarykova univerzita, Brno

12. duben     přednáška OACH

Bc. Michal MACHALÍČEK

Separační metody a jejich kombinace ve výuce analytické chemie

Bc. Petra KUČEROVÁ

Stanovení rozložení prvků v rostlinném materiálu pomocí metod laserové spektrometrie

19. duben     přednáška OACH

Bc. Eliška ČECHOVÁ

Optimalizace stanovení estrogenu v povrchových a odpadních vodách

Bc. Kristýna ŠTŮLOVÁ

Využití LA-ICP-MS ve forenzní analýze - analýza povýstřelových zplodin

26. duben     host OACH

Dr. SLADKOV

Capillary Electrophoresis for Study of Complex Formation in Solution

Vltava Program

3. květen      Přednáška České společnosti chemické

doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Organic contaminants and toxins in waters and their effects on living organisms

Centrum pro výzkum toxických látek RECETOX, Masarykova univerzita, Brno

10. květen     přednáška OACH

Bc. Ondřej POLANSKÝ

HPLC MS biologicky významných sloučenin

Bc. Kristýna NAGYOVÁ

Stanovení isoflavonů pomocí kapilární elektroforézy

17. květen       přednáška OACH

Bc. Roman GURÁŇ

Kapilární elektroforéza proteinů s absorpční, LIF a MS detekcí

Bc. Jaroslav FRANKL

Metody atomové spektroskopie ve výuce analytické chemie

Mgr. Ondřej ZVĚŘINA

Expedice ANTARKTIDA 2011-12Main menu 2

EU Copyright | Page