Program semináře CA000 - jaro 2013

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž od 14:00

Každý 3.čtvrtek v měsíci se seminář přesouvá v pavilonu A11 do místnosti 205

 

21.únor         přednáška OACH

         Úvodní seminář - pavilon A11, místnost 205

28.únor         přednáška OACH

Mgr. Petr TÁBORSKÝ, Ph.D. , Mgr. Michal RÁJECKÝ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Kvarterní benzo(c)fenantridinové alkaloidy

7.březen       přednáška OACH

Mgr. Karel NOVOTNÝ, Ph.D.

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Konference SCIX 2012 a WASET 2012

Mgr. Antonín BEDNAŘÍK

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Konference MS Vienna 2013

14.březen     přednáška OACH

Mgr. Gabriela VÍTKOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Studijní stáž v Pekingu: analýza cihel metodou LIBS

Mgr. Anna VITEŠNÍKOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Studijní stáž v Malaze: OC-LIBS experiment

21.březen    přednáška OACH

Bc. Mgr. Simona HUŠKOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Přehled chemické a statistické analýzy surovin a artefaktů štípané kamenné industrie

Mgr. Kristýna ŠTŮLOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Forenzní analýza pevných materiálů

28.březen     Přednáška České společnosti chemické

Dr. Michael G.S. LONDESBOROUGH

Ústav anorganické chemie AV ČR, Praha

The Interaction of Light and Small Molecules with Certain Boron Hydrides

Prof. Andras GUTTMAN

Fulbright Research Scholar, Institute of Analytical Chemistry AV CR, Brno

on leave from The Barnett Institute of Chemical and Biological Analysis, Northeastern University, Boston

The Analytical Challenges of Glycomics

4. duben      Přednáška České společnosti chemické

prof. Werner NAU

Jacobs University, Bremen

Molecular Container Compounds - From Applications in Sensing to the Foundations of Catalysis

11. duben     přednáška OACH

Bc. Michaela VĚNTUSOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Stanovení chemických forem rtuti pomocí GC-AFS

Bc. Petra NETROUFALOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh biologicky významných derivátů nukleobazí

Bc. Romana MICHALICOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Studium kinetických a analytických vlastností komplexů tetraazamakrocyklických ligandů

 18. duben      přednáška OACH

Bc. Marek PERNICA

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Vývoj senzorových polí pro speciační analýzu

Bc. Eliška KREJZOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Stanovení biologicky významných látek v rostlinách tradiční asijské medicíny pomocí HPLC

Bc. Lenka POSPÍCHALOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Studium geologických materiálů pomocí LA-ICP-MS

Mgr. Pavla BAUEROVÁ

Akademická laboratoř materiálového průzkumu maláířských děl (ALMA) Praha

Tradiční pigmenty na bázi octanu měďnatého a jejich chování v barevné vrstvě při umělém stárnutí

25. duben    přednáška OACH

Bc. Bára VINKLÁRKOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Stanovení celkové sérové bílkoviny Kjeldahlovou metodou vhodné pro certifikaci kalibračních a kontrolních materiálů

Bc. Michaela VAŇKOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Bude upřesněno.

Bc. Lenka TENOROVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Analýza kosterních pozůstatků pomocí laserové ablace

2. květen      Přednáška České společnosti chemické

Doc. Michal HOCEK

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, Katedra organické a jaderné chemie, Karlova univerzita, Praha

StaBase-modified nucleosides and nucleotides as novel cytostatic and building block for polymerase synthesis of modified DNA

Doc. Jana ROITHOVÁ

Katedra organické a jaderné chemie, Karlova univerzita, Praha

Mass spectrometry in organic chemistry. More than just a classical tool

9. květen      přednáška OACH

Bc. Petr ŠVÉDA

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Využití derivatizačních technik v kolonové chromatografii

Bc. Pavel KLIMEŠ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Vývoj, automatizace a miniaturizace metod pro charakterizaci proteinů

Mgr. Radek ŠEVČÍK

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Telč - renesanční perla a vědecké centrum

16. květen     host OACH

prof. Dr. Jiří KOZELKA, Ph.D.

Université Paris Descartes, Francie a Masarykova univerzita, Brno

Antitumor platinum complexes and DNA: about the role of H-bonding in kinetics and structureMain menu 2

EU Copyright | Page