Program semináře CA000 - jaro 2014

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž A11/ 132 od 14:00

Některé dny se seminář přesouvá do místnosti 205, pavilon A11.

 

20.únor          přednáška OACH - místnost 205

           Úvodní seminář

Aleksej Žarkov

Department of Analytical and Environmental Chemistry, Vilnius University, Vilnius, Lithuania

Synthesis, characterization and analysis of YSZ and GDC ceramics

27.únor          přednáška OACH

Seminář u příležitosti 85.narozenin prof. Lumíra Sommera

6.březen        Přednáška České společnosti chemické

prof. Alexander Heckel

Goethe Universität Frankfurt

Triggers and Switches for Chemical Biology

13.březen      přednáška OACH

Bc. Vít Ladányi

Bc. Petr Paroulek

Bc. Kamil Mikulášek

20.březen      přednáška OACH - místnost 205

Bc. Ivana Kušnyerová

Bc. Sylva Pavloková

27.březen      přednáška OACH - host

Andrea Locatelli

Elettra-Sincrotrone Trieste

Full-field and scanning photoelectron spectromicroscopy at Elettra: state-of-the-art and opportunities

Lucia Mancini

Elettra-Sincrotrone Trieste

Advanced hard X-ray imaging techniques at Elettra - Sincrotrone Trieste

Diane Eichert

Elettra-Sincrotrone Trieste

XRF contrast imaging: from microscopy to tomography

3.duben        Přednáška České společnosti chemické

doc. Jan Hlaváč

Katedra organické chemie, Univerzita Palackého v Olomouci

Toward effective synthesis of new drugs and diagnostics

10.duben       přednáška OACH - místnost 235 (A11)

Bc. Kateřina Jelínková

Bc. Barbora Ticová

konference ESAS 2014 & 15th CSSC

17.duben       přednáška OACH - místnost 205

Bc. Klára Matýsková

Bc. Magda Bařinová

24.duben       Přednáška České společnosti chemické

prof. Milan Pour

Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové

Polysubstituted Furans and Pyrans via Metal-catalysed Cyclisations of Unsaturated Precursors

15.květen      přednáška OACH - místnost 205

Mgr. Jana Křenková, Ph.D.

Ústav analytické chemie AV ČR, Brno

Polymerní monolity v analytické chemii

 Main menu 2

EU Copyright | Book