Program semináře C9000 - podzim 2012

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132 od 14:00

 

20.září                  přednáška Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci

Dr. Andrew SAINT

GBC Scientific Equipment Pty. Ltd., Melbourne, Australia

The Evolution and Application of the Optimass 9500 ICP-oTOF-MS

4.říjen                  přednáška České společnosti chemické

doc. Ing. Stanislav KAFKA, CSc.

Ústav chemie, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Quinoline-2,4(1H, 3H)-dione as a Target for Wittig Reactions and Further Transformations

11.říjen               přednáška OACH

Mgr. Iva TOMALOVÁ a Mgr. Antonín BEDNAŘÍK

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

ASMS 2012

18.říjen                přednáška OACH

Mgr. Pavla BAUEROVÁ

ALMA - akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl

Metody materiálového průzkumu výtvarných děl v Laboratoři ALMA

25.říjen                přednáška OACH

Mgr. Romana ŠEVČÍKOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

  přednáška OACH

doc. RNDr. Přemysl LUBAL Ph.D. a Mgr. Michal ŠÍDLO

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

1.listopad           přednáška České společnosti chemické

prof. Josef MICHL, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Towards Regular Arrays of Dipolar Molecular Rotors

prof. Lubomír ŠPAŇHEL, Ph.D.

Institute of Chemistry, University of Rennes, France

25 Years of ZnO Nanocolloid Science

8.listopad           přednáška v rámci programu INNOLEC

prof. Frank VANHAECKE

Department of Analytical Chemistry, Ghent University, Belgium

ICP-Mass Spectrometry: Instrumentation

  od 16:00 pokračování v rámci semináře XD107

prof. Frank VANHAECKE

Department of Analytical Chemistry, Ghent University, Belgium

Reconstructing the Past, Understanding the Present and Predicting the Future Based on Isotopic Analysis via Multi-Collector ICP-Mass Spectrometry

15.listopad         přednáška OACH

Mgr. Tereza WARCHILOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

XX. Slovensko-Česká spektroskopická konference, ESAS 2012

Mgr. Zbyněk ZVĚŘINA

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Erasmus - Málaga

Mgr. Hana NOVÁKOVÁ

Ústav chemie, Oddělení analytické chemie PřF, MU, Brno

Erasmus - Gent

22.listopad         přednáška OACH

RNDr. Radomír PILNÝ

AKI, spol. s r.o., Brno

Akreditace zdravotnické laboratoře

29.listopad         přednáška OACH

prof. RNDr. Patrik ŠPANĚL, Dr. rer. nat.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty

6.prosinec          přednáška České společnosti chemické

prof. Pavel LHOTÁK

Ústav organické chemie, VŠCHT, Praha

From Trabant to Modern Supramolecular Chemistry

13.prosinec       přednáška OACH

Christian NILSSON, Ph.D.

Pure and Applied Biochemistry, Lund University, Sweden

Nanoparticle-Based Capillary Electrochromatography - Separation of Small Molecules and Proteins

 Main menu 2

EU Copyright | Page