Program semináře C9000 - podzim 2016

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž - A11/ 132 od 14:00

 

22.září         Přednáška České společnosti chemické

Dr. Kamil Paruch

Ústav chemie PřF MU, Brno

New organic compounds with targeted biological activity

29.září          přednáška OACH

Mgr. Filip Smrčka

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

 Vltava 2016, Orleans, Francie

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

International Mass Spectrometry Conference (IMSC 2016), Toronto, Kanada

6.říjen        přednáška OACH

Mgr. Vendula Roblová, Ph.D. a  Mgr. Kateřina Coufalíková

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

Škola hmotnostní spektrometrie 2016, Luhačovice

Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

13th European Workshop on Laser Ablation (EWLA2016), Ljubljana, Slovinsko

13.říjen        přednáška hosta OACH

Kateřina Riddellová, Markéta Hinaisová a Radek Vyhnánek

Enviro divize ALS Czech Republic

představení společnosti, jejích výzkumných projektů a možností spolupráce

20.říjen         přednáška OACH

Mgr. Pavol Ďurč a Mgr. Júlia Lačná

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

20th International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques, Mallorca, Španělsko 

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

9th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Chamonix, Francie

27.říjen         přednáška OACH

Mgr. Markéta Machálková & Bc. Marek Stiborek

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

CECE 2016, International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Brno

Mgr. Michal Greguš

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

University of Oslo, Norsko

3.listopad      Přednáška České společnosti chemické

doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Ústav chemie PřF MU, Brno

From cucurbiturils to bambusurils: Supramolecular vegetable coctail

10.listopad   přednáška OACH

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

EuCheMS 2016, Seville, Španělsko a ICCC 2016, Brest, Francie

Mgr. Michaela Hložková

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

Aplikace laserové ablace v analýze archeologických a geologických materiálů

17.listopad   Státní svátek

24.listopad   přednáška OACH

Mgr. Veronika Dillingerová a prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

EcoBalt 2016, Tart, Estonsko

Mgr. Eliška Kožuszniková a Bc. Jan Fiala

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

Chiranal 2016, Olomouc

Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.

Oddělení analytické chemie, Ústav chemie, PřF MU

The Mass Spectrometry & Proteomics Congress, Londýn, Velká Británie

1.prosinec    host OACH

doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno

Využití metod procesní analytické technologie ve farmaceutické analýze

8.prosinec   Přednáška České společnosti chemické

Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Ústav chemie PřF MU, Brno

Spectroscopic Studies: Mechanistic Photochemistry and Ice-Molecule Interactions

15.prosinec host OACH

doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany

Cholinesterázy v analytické chemii Main menu 2

EU Copyright | Page