Program analytického semináře CA000 - jaro 2011

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132 od 14:00

 

24.únor             RNDr. Marta FARKOVÁ, CSc.

Projekt Investice do rozvoje vzdělávání - Inovace laboratoří

3.březen Přednáška České chemické společnosti

doc. Pavel JUNGWIRTH

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha

Interactions of ions with proteins in solution

10.březen Ing. Karel KLEPÁRNÍK, CSc.

Ústav analytické chemie AV ČR Brno

Pokroky v bioanalytických aplikacích nanotechnologií

17.březen prof. Burghard KÖNIG

Institut für Organische Chemie, Universität Regensburg

Synthetic Receptors for Selective Molecular Recognition and Catalysis

24.březen Bc. Eva GRULICHOVÁ 

2D mapování otolitů metodou LA-ICP-MS

Bc. Kateřina PROKSOVÁ

Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové ablace ve spojení s ICP-MS spektrometrií

Bc. Tereza WARCHILOVÁ

Mapování povrchů kovových materiálů pomocí LA-ICP-MS

Bc. Stanislava RYBÁKOVÁ

Studium interakce KBA sanguilutinu s DNA

31. březen       Bc. Radka MILLIONOVÁ

Kapilární elektroforéza vybraných peptidů a steroidů

Bc. Markéta KRAJČOVIČOVÁ

Studium distribuce prvků v biominerálech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS)

Bc. Petr RAŠOVSKÝ

Využití kolonové gelové elektroforézy pro on-line spojení s ICP-MS v metaloproteomice

7. duben           Přednáška České chemické společnosti

prof. Ing. Pavel HOBZA, DrSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha

Non-covalent interactions and their role in chemistry and biodisciplines

14. duben         prof. RNDr. Pavel MATĚJKA, Dr.

Ústav analytické chemie VŠCHT Praha

Studium nanočástic a efektů spojených s povrchovou plasmonovou rezonancí

Bc. Anna TARANTOVÁ

Analýza produktů konjugačních reakcí hmotnostní spektrometri

Bc. Eliška HANZLÍKOVÁ

HPLC stanovení biologicky aktivních látek ve vinohradnickém materiálu

21. duben         Bc. Hana NOVÁKOVÁ

Metoda ICP-MS pro analýzu rybích kalcifikovaných tkaní

Bc. Zbyněk ZVĚŘINA

Analýza tavenin pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu

Bc. Michaela PATRMANOVÁ

Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy

Bc. Michaela ZDERČÍKOVÁ

Příprava úloh pro cvičení z analytické chemie

28. duben         prof.  Jean-Phillipe BOUILLON

Sciences et Méthodes Séparatives, Université de Rouen

Introduction of fluorine and perfluoroalkylgroup into organic molecules &

Fluorinated building blocks for synthesis of CF3 nitrogen containing heterocycles

5. květen Bc. Vendula ROBLOVÁ

Analýza biologicky aktivních látek ve vinohradnickém materiálu metodou kapilární elektroforézy

Bc. Rudolf NAVRÁTIL

Voltametrické studium komplexu xantinu s jednomocnou mědí

Bc. Jan MLATEČEK

Separace a identifikace bází deoxynukleových kyselin odvozených od cytosinu

Bc. Petra MOKRIŠOVÁ

Studium interakce alkaloidu chelirubinu s DNA

12. květen       Přednáška České chemické společnosti

prof. RNDr. Vladimír KRÁL, CSc.

Ústav analytické chemie VŠCHT Praha

Supramolecular chemistry for medicine:  From molecular tweezers to targeted drug delivery
Main menu 2

EU Copyright | Page