Studenti magisterského programu

Bc. Jakub BĚLEHRAD

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Bc. Kamila IMRICHOVÁ

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Bc. Petra ITTERHEIMOVÁ

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: RNDr. Marta Farková, CSc.

Bc. Vítězslav KLÍMA

 • téma diplomové práce: Stanovení dopaminu, DOPA, DOPAC ve vzorcích mikrodialyzátu pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí
 • vedoucí práce:  doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Bc. Ondřej LASKAFELD

 • téma diplomové práce: Kontrola povrchových interakcí v separační kapiláře
 • vedoucí práce: Ing. František Foret, CSc.

Bc. Tereza MUDROCHOVÁ

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: RNDr. Marta Farková, CSc.

Bc. Filip NEUPAUER

 • téma diplomové práce Analyses of sensors based on Foerster resonance energy transfer by capillary electrophoresis and time-resolved fluorescence
 • vedoucí práce: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Bc. Marie NOVÁKOVÁ

 • téma diplomové práce
 • vedoucí práce: RNDr. Marta Farková, CSc.

Bc. Hana RASZKOVÁ

 • téma diplomové práce: 
 • vedoucí práce: Ing. František Foret, CSc. 

Bc. Ellen STEHLÍKOVÁ

 • téma diplomové práce
 • vedoucí práce: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Bc. Antonín UHER

 • téma diplomové práce: Stanovení kadmia ve vzorcích lišejníku druhu Usnea antarctica pomocí ET-AAS
 • vedoucí práce: RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D.

Bc. Marek VIDO

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: Mgr. Anna Týčová, Ph.D.

Bc. František ZELENÁK

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.


Main menu 2

EU Copyright | Page