Ústav chemie PřF MU ve spolupráci s Českou společností chemickou a firmou Merck spol. s r.o. pořádali

16. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru analytická chemie

 

O cenu firmy Merck 2013 

 

Soutěž proběhla pod laskavou záštitou děkana fakulty, kterým je doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., dohled nad odborným vedením převzal  prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Soutěž proběhla ve dnech 6. a 7. února 2013

v prostorách kampusu MU Bohunice v Brně

 

Výsledky soutěže

 

příspěvky Soutěže Merck 2013 v Chemických listechMain menu 2

EU Copyright | Page