Pokyny pro vypracování příspěvku do sborníku
 
 
Prosíme o dodržení formátu příspěvku podle přiloženého vzoru. Celkový rozsah příspěvku by neměl překročit 5 stran formátu A4.
 
Sborník příspěvků bude vytištěn černobíle, prosíme proto o vhodný výběr vložených obrázků.
 
 

 

Příspěvky zasílejte ve formátu jmeno_prijmeni_merck2013.doc na adresu

 

analytika@chemi.muni.cz

 

Termín poslání příspěvku je do 7.ledna 2013Main menu 2

EU Copyright | Page