Do soutěže O cenu firmy Merck 2013 jsou přihlášeni tito účastníci:
 
 
1. Bc. Milan LIBÁNSKÝ, UK Praha
 
název příspěvku: Voltametrické stanovení triclosanu pomocí systému měrných cel s
 
       integrovanou uhlíkovou elektrodou
 
2. Bc. Eliška KREJZOVÁ, MU Brno
 
název příspěvku: Stanovení látek vykazujících antioxidační aktivitu a vybraných vitamínů
 
       v rakytníku řešetlákovém pomocí HPLC
 
3. Bc. Jiří BALÁN, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Speciační analýza selenu v semenech řepky olejky
 
4. Adéla JENIŠTOVÁ, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Studium kůže pomocí infračervené spektrometrie
 
5. Bc. Helena RYŠAVÁ, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Stanovení konstant stability komplexů β-cyklodextrinu a enantiomerů
 
                         Trögerovy báze
 
6. Bc. Jakub KOKTAN, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Stanovení poměru enantiometů L a D-cysteinu pomocí nanočástic stříbra
 
7. Bc. Martina ČERNÁ, UK Praha
 
název příspěvku: Stanovení adenosindifosfátu a adenosintrifosfátu mikrokapalinovou
 
                         chromatografií
 
8. Bc. Hana ŠMEJKALOVÁ, UK Praha
 
název příspěvku: Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na velkoplošné uhlíkové filmové
 
                         elektrodě
 
9. Bc. Jana ZEMENOVÁ, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Problémy při přípravě biologických vzorků pro LC-MS
 
10. Bc. Marie BARTOŠKOVÁ, MU Brno
 
název příspěvku: Stanovení siřičitanů ve víně
 
11. Bc. Jaroslav SCHWARZ, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Využití spektroskopie ECD ke sledování konkurenční vazby léčivo-bilirubin
 
                         na sérový albumin: role sekundárních vazebných míst
 
12. Bc. Simona ČERNOHORSKÁ, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Nová analytická strategie pro simultánní stanovení esteru 3-MCPD a glycidolu
 
13. Bc. Marek DOŠEK, UJEP Ústí nad Labem
 
název příspěvku: Stanovení syntetických barviv E122 (Azorubin) a E124 (Ponceau 4R) v
 
       nealkoholických nápojích metodou iontově interakční chromatografie a
 
       diferenční pulzní polarografie
 
14. Bc. Martin ŠŤASTNÝ, UJEP Ústí nad Labem
 
název příspěvku: Sledování degradace organofosforečných pesticidů na reaktivních
 
                         sorbentech pomocí chromatografických a spektrálních metod
 
15. Bc. Petr VODRÁŽKA, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Charakterizace česneku pomocí hmotnostně spektrometrických metod
 
16. Bc. Jakub MORAVČÍK, STU Bratislava
 
název příspěvku: Separácia enantiomérov nederivatizovaných aminokyselín metódou HPLC
 
17. Bc. Andrea SPEVAK, STU Bratislava
 
název příspěvku: Využitie polyméru s odtlačkom molekuly umbeliferónu pri analýze
 
                         rastlinných vzoriek
 
18. Bc. Marek PERNICA, MU Brno
 
název příspěvku: Optické chemosenzory pro analýzu sloučenin obsahujících síru
 
19. Bc. Aleš KRMELA, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Vývoj UPLC-ELSD metody pro stanovení polysacharidu inulinu
 
20. Kateřina ČINČALOVÁ, VŠCHT Praha
 
název příspěvku: Studium vztahu konformace a antimikrobiální aktivity nového
 
                         antimikrobiálního peptidu Lasioglossinu
 
21. Bc. Sylvie SKALIČKOVÁ, MENDELU Brno
 
název příspěvku: Částicemi modifikovaná elektroda v mikroprůtočném uspořádání pro
 
                         analýzu nukleových kyselin obsahujících repetice adeninu

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page