Výsledky soutěže O cenu firmy Merck 2013
 
1. místo
 
Bc. Milan LIBÁNSKÝ
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 
2. místo
 
Bc. Jakub KOKTAN
Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
 

3. místo

Kateřina ČINČALOVÁ

Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

a

Bc. Marek PERNICA
Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 
 
zvláštní cena poroty
 
Bc. Andrea SPEVAK
Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 
Bc. Martin ŠŤASTNÝ
Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
 Main menu 2

EU Copyright | Page